Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 05.
224051 Összes oltás
14128 Beoltott Semmelweis Polgár
A márciusi-áprilisi összevont ülésen elfogadta a testület az egyetem 2021. évi vezetői költségvetését, továbbá a 2024-ig szóló stratégiát tartalmazó Intézményfejlesztési Tervet. Döntöttek egyebek mellett a Sürgősségi Orvostani Klinika létrehozásáról, valamint egy szabadon választható 5 hetes kiegészítő klinikai gyakorlat bevezetéséről a hatodéves orvostanhallgatók számára.

Elfogadta a Szenátus az egyetem 2024-ig szóló stratégiáját tartalmazó Intézményfejlesztési Tervet (IFT). A Semmelweis Egyetem legfőbb küldetése az állampolgárok egészségi állapotának fejlesztése, amelyhez az intézmény a magas szintű képzési, kutatási és betegellátási tevékenységével járul hozzá – áll a dokumentumban.

Cél a nemzetközi, elsősorban regionális vezető szerep, vagyis az, hogy 2030-ra a Semmelweis Egyetem Európa öt legsikeresebb gyógyító tudományokkal foglalkozó egyetemévé váljon, illetve a világ 28 ezer egyeteme közül a legjobb 100 közé kerüljön. Az egyetem feladata, hogy a 2021-2024 közötti időszakban olyan, innovációt, kutatást, betegellátást és fejlesztéseket ösztönző egyetemi ökoszisztémát alakítson ki, mely stratégiai céljainak megvalósulását szolgálja.

Fontos szempont volt az IFT elkészítésénél, hogy az összhangban legyen a kapcsolódó dokumentumokkal, így a rektori programmal, a modellváltásról szóló kormányelőterjesztéssel, a 2021-27 közötti uniós fejlesztési időszak céljaival és a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” című pályázati felhívással (RRF). Az anyag tartalmazza az egyetem következő években megvalósuló közel negyven fontos fejlesztési projektjét is.

Elfogadta a testület az egyetem 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyet előzetesen a Konzisztórium is elfogadott. Az egyetem a tavalyi évben túlteljesítette az eredeti költségvetésben meghatározott keretszámokat, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat. Három fontos tényező határozta meg a gazdálkodást: a COVID-19 ellátás kihívásainak való megfelelés, a Szent Rókus Kórház csatlakozása okán kialakult feladat- és teljesítménynövekedés, valamint az Elméleti Orvostudományi Központ PPP-kiváltása és egyetemi vagyonkezelésbe kerülése. A 2020-as évben az egyetem költségvetésének eredeti főösszegét a fenntartó közel 96 milliárd forintban (95 976 700 E Ft-ban) határozta meg, amely az évközi módosítások hatására 175 milliárd forintra (174 645 338 E Ft-ra) változott, ami 22,7 százalékos növekedést jelent a 2019-es évhez képest. Az intézmény a gazdálkodás szempontjából alapfeladatai (oktatás, kutatás, gyógyítás) ellátásának teljes körűen eleget tett.

Elfogadták a szenátorok a 2021. évi vezetői költségvetést, amely bevételi főösszege mintegy 156 milliárd forint (156 578 millió Ft), kiadási főösszege 161 milliárd forint (161 138 millió Ft). A tervezés alapelve a felelős, decentralizált gazdálkodás és a teljesítményen alapuló elszámolás, a korábban lefektetett irányelveknek megfelelően.

A költségvetés fókuszában az egyetem stratégiai céljainak támogatása áll, így a humánerőforrás megtartása és fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység támogatása, az eszközellátottság színvonalának növelése, ingatlanfejlesztések és felújítások, működési hatékonyság növelése, digitalizáció és IT fejlesztések.

A költségvetésben is megjelenik a 2021-es év két speciális feladata: a folytatódó COVID-19 helyzet, valamint a modellváltás. A Konzisztórium az előterjesztéshez előzetes egyetértését adta.

Módosultak a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezései több témakörben. Ezek közé tartozik a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység szervezeti hátterét támogató Transzlációs Medicina Központ létrehozása, amelyet a rektor irányít a tudományos és innovációs rektorhelyettes közreműködésével. Belekerült az SZMSZ-be a gazdasági főigazgatóhelyettesi pozíció létrehozása. Megszűnik a Szakképző Intézmények Gazdálkodásfelügyeleti Koordinációs Igazgatósága, feladatai ezzel párhuzamosan a Szakképző Intézmények Igazgatóságához kerülnek. Emellett az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetéséből fakadó változások is átvezetésre kerültek.

Jóváhagyta a testület a Semmelweis Egyetem MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) intézményakkreditációs eljárás keretében készített önértékelését, amelyet a korábbiakkal ellentétben nem kari, hanem összegyetemi szinten kellett elkészíteni. A mintegy kilencven oldalas dokumentum összeállítására az oktatási rektorhelyettes irányításával és a karok dékáni delegáltjainak részvételével előkészítő testület jött létre, a tervezet véleményezésében a Hallgatói és a Doktorandusz Önkormányzat is részt vett.

Elfogadták a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap (STIA) 2021. évi Programstratégiáját. A STIA idei kiemelt támogatási céljai között vannak az innovációs tevékenységet elősegítő belső pályázatok, egyetemi kutatási eredmények alapján létrejött prototípusok, kísérleti modellek kidolgozásának támogatása, valamint kiemelt jelentőségű KFI programokban, projektekben való részvétel elősegítése.

Módosult az SZMSZ a Hallgatói Önkormányzat működésére vonatkozó szabályokkal összefüggésben, amely nyomán az eddig több helyen lévő vonatkozó rendelkezések egy részben jelennek meg. A módosítás rendezi a HÖK és az egyetemen működő egyéb hallgatói öntevékeny csoportok rendezvényekkel kapcsolatos feladatait. A magyar hallgatókból szerveződött öntevékeny csoportok felügyeletét a HÖK látja el, míg a nemzetközi hallgatói szervezetek esetében ez a feladat a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyetteshez kerül.

Szabadon választható 5 hetes kiegészítő klinikai gyakorlat bevezetéséről döntött a testület az Általános Orvostudományi Karon. A három nyelven elérhető tárgyat bármely orvostanhallgató felveheti, aki sikeresen teljesítette az első tíz szemesztert, ugyanakkor segítségével azok a hallgatók, akik a brit rezidensképzési rendszerbe lépnének be, teljesíteni tudják a megváltozott követelményeket.

Megszavazták azt az előterjesztés, amely 11 Szenátus által elfogadandó szabályzat jogtechnikai módosítását tartalmazza az egészségügyi ellátórendszer strukturális és egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő változásaival összefüggésben. Módosul ennek keretében a Gazdálkodási szabályzat is, a Klinikai Központ gazdálkodásához kapcsolódó jogkörök lefektetésével, amely az 525/2020. (XI. 25.) kormányrendelet miatt vált szükségessé.  

A testület döntött arany pecsétgyűrű kitüntetés adományozásáról, valamint aktuális vezetői és oktatói pályázatokat is véleményezett.

Döntöttek a Sürgősségi Orvostani Klinika létrehozásáról 2021. május 1-jével. Az új klinika integrálja a jelenlegi Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) funkcióját, továbbá a betegellátáshoz kapcsolódóan végzett oktatási, kutatási tevékenységet. A döntés összhangban van azzal a céllal, hogy minden diszciplína a legmagasabb szinten legyen képviselve az egyetemen. 

Dobozi Pálma
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.