2021. április 6-án elhunyt dr. Winternitz Tamás, a I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika klinikai főorvosa. Az egyetem dr. Winternitz Tamást saját halottjának tekinti. 

Nekrológ

2021. április 6-án meghalt dr. Winternitz Tamás klinikai főorvos kollégánk, miután koronavírussal történt megfertőződése után csaknem fél évvel szervezete végleg feladta a harcot a betegséggel szemben. Halálával az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika egyik legrégebbi aktív munkatársát veszítette el, aki friss diplomásként éppen 4 évtizeddel ezelőtt csatlakozott a klinikához.

Pályaválasztását feltehetően befolyásolhatta az a tény, hogy felmenői között tudhatta az egyik leginnovatívabb magyar sebészt, Winternitz Arnoldot; így az ő nyomdokait járva végzett 1981-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, s lépett az I. Sz. Sebészi Klinika állományába. Sebészet szakvizsgájának megszerzése után a klinika széles sebészi palettájának csaknem minden ágát biztonsággal, örömmel művelte. A klasszikus sebészet mellett azonban érdeklődése korán interdiszciplináris irányt is vett: az elsők között szerzett 1994-ben sebészet alapképzésre épített gasztroenterológiai szakvizsgát. Ezt a lépést legfőképpen az alapozta meg, hogy – még Szécsény Andor professzor úttörő kezdeményezésére – a Sebészeti Klinika hazánkban elsőként vezette be az intraoperatív ultrahang-vizsgálatot, s ennek a tevékenységnek, majd később egy speciális munkacsoportnak a megszervezésével a fiatal Winternitz doktort bízta meg, aki fél éves szakirányú képzés után 1986-ban elvégezte az első bizonyító erejű direkt hasüregi ultrahang-vizsgálatot egy inzulinomás nőbetegen. Működése nyomán a sebészi szemléletű ultrahang-diagnosztika, majd később az UH-vezérelt intervenciók viharos gyorsasággal terjedtek el: vezetésével a klinika 25 év alatt csaknem 40 ezer diagnosztikus és 6000-nél több invazív beavatkozást végzett. Ezek között került sor az első hazai endoszkópos ultrahangvizsgálatra és mintavételre is 1995-ben. Tapasztalatait önzetlenül osztotta meg sok, később megszerveződő munkacsoporttal.

A gyógyító orvosszakmai ténykedésen túl kifejezett érzéke volt az orvostechnológiai, egészségügyi informatikai illetve egészséggazdasági problémák kezeléséhez: ezt a képességét több éven át kamatoztatta többek között az I. Sz. Sebészeti Klinika operatív igazgatóhelyetteseként, valamint a Magyar Orvosi Kamara Közgazdasági Bizottságának alelnökeként.

Winternitz Tamás mindig bátran szembenézett személyes életének valamennyi kihívásával, s mindeddig mindig legyőzött gyászt, betegséget, konfliktusokat. Éppen ennek tudatában, s Cicero szavait – „Aegroto dum anima est, spes est” – ismételgetve reménykedtünk hónapokon át teljes felépülésében, majd legalább állapota jobbra fordulásában. Reményünk azonban semmivé foszlott.

Requiescit in pace.   

I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.