Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár
A béren kívüli juttatások fenntartásáról és bővítéséről, a szabadságokról, valamint egy szociális alap létrehozásáról is döntött a Semmelweis Egyetem és az egyetemhez köthető érdekképviseletek vezetősége. A járványhelyzettől függően, ünnepélyes keretek között áprilisban írják majd alá a megállapodást, mely azzal a céllal jött létre, hogy összefoglalja, az egyetem milyen garanciákat vállal a munkavállalók felé a modellváltást követően.

A Semmelweis Egyetem Szenátusa a 2021. január 28-i ülésén támogatta, hogy a Semmelweis Egyetem hat karával, köznevelési és szakképzési intézményeivel, valamint az orvos- és egészségtudományi képzéssel szerves egységben lévő klinikai központjával együtt modellt váltson, és az állam által alapított, közfeladatot ellátó közérdekű alapítvány fenntartásában működjön. A modellváltással összefüggő közalkalmazotti jogviszony változása várhatóan 2021. augusztus 1-jén történik meg.

Az egyeztetéseken a Semmelweis Egyetem vezetése és az érdekképviseletek egyetértettek abban, hogy a humánerőforrás a Semmelweis Egyetem legnagyobb értéke. Éppen ezért az egyetem, mint munkáltató kijelenti, hogy a modellváltás kapcsán csoportos leépítést nem tervez, a modellváltás végrehajtása során fontos tényezőnek tekinti a munkatársak megtartását, és munkakörülményeik minőségi fejlesztését. Amennyiben a működés ésszerűsítése érdekben átszervezésre kerül sor, az egyetem törekszik valamennyi munkavállaló megtartására, szükség esetén a gyakorlatnak megfelelő betöltetlen állás felajánlására.

A munkáltatói felmentésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban az első évben még nem lesz változás, de a második évtől is lehetőség lesz a Munka Törvénykönyve alapján kötelezőnél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben megállapodni.

A megállapodás rögzíti a cafeteria fenntartását, sőt annak havi keretösszege nettó 10 ezer forintról havi nettó 20 000 forintra emelkedik 2021. augusztus 1-jétől. Szintén megmarad az iskolakezdési támogatás, változatlan mértékben. Az egészségügyi szakdolgozók segítése érdekében esetükben az egyetem átvállalja a kötelező kamarai tagság díjának kifizetését.

A jubileumi jutalmakkal kapcsolatos szabályok nem változnak a modellváltás után öt évig, ezt követően pedig létrejön a „Semmelweis Hűségjutalom”, amely keretében egy-, két-, három-, illetve négyhavi munkabérnek megfelelő jutalom jár tíz, húsz, harminc, illetve negyven évnyi folyamatos, a Semmelweis Egyetemhez köthető jogviszony után. A modellváltás után is jogosultak lesznek a munkavállalók a jelenleginek megfelelő utazási költségtérítésre és utazási utalványra.

Megállapodtak abban is, hogy a modellváltást követően komplex, teljesítményalapú bérezési és jutalmazási rendszer kerül kialakításra, melynek során a dolgozói kiválóság elismerése kiemelt szempont lesz. A munkáltató vállalja, hogy beépíti a munkabérbe azokat a jelenlegi illetménypótlékokat, amelyeket az új szabályozási környezet nem nevesít. A megállapodás érinti a munkavállaló számára biztosított szabadság mértékét is. Eszerint az oktatóknak továbbra is jár majd az évi 25 nap oktatási pótszabadság, ami adott éven belül konferencialátogatásra és egyéb, az oktatási-kutatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szakmai feladatok ellátására használható fel, ugyanakkor nem vihető át a következő évre.  A pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók pótszabadsága tekintetében a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ezen felül mindenki annyi egyéb pótszabadsággal (gyermekek utáni, vezetői) indul, amennyire a modellváltás időpontjában jogosult.

Az egyetem vezetése és az érdekképviseletek megegyeztek egy évi 25 millió forintos szociális alap létrehozásáról is, amelynek célja, hogy a munkavállalók segítséget tudjanak kapni munkahelyüktől váratlan, közvetlen családjukat is súlyosan érintő élethelyzetek esetén. A megegyezés kitér az egyetemi üdülőkre is, amelyek a továbbiakban is a dolgozók rendelkezésére állnak, az egyetem pedig lehetőségeihez mérten elősegíti karbantartásukat, felújításukat.

A Semmelweis Egyetem vezetése és az érdekképviseletek fontosnak tartották, hogy – a változással kapcsolatos munkavállalói bizalom, a kollégák biztonságérzete növelése érdekében – külön megállapodásban rögzítsék azokat a garanciákat, amelyek a modellváltást követően is megilletik a dolgozókat. A dokumentumban rögzítendő feltételekről dr. Merkely Béla rektor, dr. Pavlik Lívia kancellár, dr. Szabó Attila Klinikai Központ elnök, valamint az érdekképviseletek részéről Bognár Krisztina, a Közalkalmazotti Tanács és dr. Berki Zoltán, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke állapodott meg, az ünnepélyes aláírásra a járványhelyzet enyhülését követően kerül sor.

Az egyetem vezetése azon túlmenően, hogy rendszeres egyeztetéseket folytat az érdekvédelmi és a hallgatói szervezetekkel, kiemelten fontosnak tartja a Semmelweis Polgárok folyamatos tájékoztatását a modellváltással kapcsolatban, ennek érdekében hozta létre a semmelweis.hu főoldaláról is elérhető felületet és az ezen keresztül megfogalmazott kérdésekből egy rendszeresen frissülő GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) információs oldalt.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.