Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Szervezeti egységeket érintő változásokról, a Csontváryval a magyar kultúra útján szabadon választható tárgy ismételt meghirdetéséről, egy új angol nyelvű képzés indításáról, valamint a Zöld egyetem projektről is döntött egyebek mellett a Szenátus februári ülésén. A testület tájékoztatót hallgatott meg az informatikai fejlesztési tervekről.

Az ülés kezdetén elfogadták a Szenátus 2021. I. félévi, tavaszi munkatervét. Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról. A szervezeti egységeket érintő változások közé tartozik, hogy létrejön a KFI Üzletfejlesztési Központ, amelynek feladata egyebek mellett a kutatás-fejlesztés-innováció területén termékek és szolgáltatások értékesítésének megszervezése. A szaknyelvi képzés egységesítését szolgáló változás, hogy az Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének Szaknyelvi és Kommunikációs Csoportja a központi szervezeti egységként működő Szaknyelvi Intézetbe integrálódik. A Szenátus egy korábbi határozatában meghatározott határidő módosításával az Oktatásfejlesztési, -módszertani, és -szervezési Központ E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatósága március 1-jétől alakulhat igazgatóságból osztállyá, továbbá létrejön a Vagyon- és helyiséggazdálkodási Osztály a Vagyongazdálkodási Igazgatóság keretei közt. Az SZMSZ most elfogadott módosítása ezeken kívül több adminisztrációs egyszerűsítést is tartalmaz.

Döntött a testület a „Csontváryval a magyar kultúra útján” című szabadon választható tantárgy meghirdetéséről a tavaszi szemeszterben. Az elmúlt félévhez hasonlóan 200 magyar és 50 nemzetközi hallgató veheti fel a tárgyat. A magyar kultúrát tematikusan bemutató programsorozat megszervezését, koordinálását, az online előadásokon való részvételt 10 millió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága.

Megújult a Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság személyi összetétele, valamint elfogadták ennek a testületnek, továbbá a Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottságnak is a módosított ügyrendjét.

Támogatták a szenátorok a hallgatók által kezdeményezett Zöld egyetem projektet, amely – összhangban az Európai Unió és a kormány céljaival – azt kívánja elérni, hogy az egyetem egy olyan intézménnyé váljon, amely kiemelt hangsúlyt fektet a klímavédelemre, a fenntartható életmódra, példát mutatva ezzel az ország többi felsőoktatási intézményének is. A projekt kidolgozását egy hallgatói felmérés előzte meg, amely megmutatta az elköteleződést a téma iránt. A tervek között olyan infrastrukturális átalakítások is szerepelnek, mint biciklitárolók kiépítése, repohár rendszer megvalósítása, de célok között van egyebek mellett a szelektív hulladékgyűjtők, vagy éppen az elektronikus formában elérhető tankönyvek számának növelése is.

Támogatta a testület, hogy az Egészségtudományi Kar egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, népegészségügyi ellenőr szakirányú képzése angol nyelven is elinduljon, Public Health Supervisor néven. Magyarországon elsőként a Semmelweis Egyetemen valósult meg népegészségügyi ellenőr képzés, amely iránt a jelenlegi pandémia kapcsán jelentősen megnőtt az érdeklődés.

Tájékoztatást hallgattak meg a szenátorok az egyetem informatikai stratégiai fejlesztési tervéről, amely célja, hogy korszerű és fenntartható informatikai szolgáltatást alakítson ki az egyetemi polgárok részére, illeszkedve az egyetem középtávú stratégiájához. Mint a dokumentum kiemeli: korszerű infokommunikációs módszerek és technológiák bevezetésére van szükség, amelyek elősegítik a hatékony oktatást és munkavégzést. Ennek alapja egy homogén alapinfrastruktúra kialakítása, amelyet egy központi, szolgáltatásorientált szervezet fejleszt és üzemeltet, az egyedi szervezeti igényekhez illeszthető módon. Az anyag kitér az informatikai tudatosság és az IT biztonság növelésére is. Létrejött az Agilis Informatikai Tanács, amelyben a karok, a klinikum és az igazgatóságok képviselik magukat, artikulálva a felhasználói, szakmai igényeket, a hallgatók pedig a Semmelweis IT Laben keresztül mondhatják el véleményüket.

Elfogadták a Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok éves beszámolóit. Döntöttek Pro Universitate díj, valamint Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetések adományozásáról, továbbá a testület véleményezett aktuális vezető és oktatói-kutatói pályázatokat, valamint az Asklepios Campus Hamburg tantárgyfelelősi pályázatait.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.