A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
és A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA

tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a

„KROMPECHER ÖDÖN”
pályázatot

A pályázat/pályamunka témája, címe:

A SARS CoV2 járvány hatása a daganatos betegségekre és a daganatos betegek ellátására”

 

A pályamunka formája: tanulmány

A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

 • a pályázók köre
 • a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát
 • a pályázat terjedelme
 • a pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal terjedelmű
 • a pályamunka benyújtásának módja
 • a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre kerül – kell mellékelni
 • a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a “KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
 • a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos
 • a pályamunka beadási határideje:
  2021. november 30.
 • a pályamunka benyújtásának helye:
 • Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathologiai Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.

  Az értékelés szempontjai:

 • a mű eredetisége
 • a mű stílusa, szerkezete,
 • a felhasznált irodalom korszerűsége 
   A pályázat elbírálásának módja:
 • a bírálók köre
  – a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói 
  A  pályázat elbírálásának határideje: január 10.

 • az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:
 • az elbírálási határidőt követően, a 2021. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2022. január 28-án Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
 • az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül
 • egyéb tájékoztatás:
 • a Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni

 

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a

Magyar Onkológia folyóiratban, MOT honlapján és  az MPT honlapján történik

Budapest, 2021. február 2.

az MPT részéről:

Dr. Glasz Tibor           Dr. Zalatnai Attila      Dr. Arató Gabriella

    az MPT Elnöke             az MPT Főtitkára           az MPT Pénztárosa             

 

a MOT részéről:

Dr. Horváth Zsolt            Dr. Nagy Péter              Dr. Vincze Borbála

     a MOT Elnöke              a MOT Főtitkára           a MOT Kincstárnoka

 

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.