Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Támogatta a Semmelweis Egyetem Szenátusa az egyetem modellváltásáról szóló előterjesztést, 41 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett. Döntött a testület az életpályamodellek folytatásáról is, mind az oktatás-kutatás, mind a betegellátás területén.

A Szenátus januári ülésén megtárgyalta a Semmelweis Egyetem modellváltásáról szóló előterjesztést, amelyet előzetesen véleményeztek a karok, a Klinikai Központ, a Doktori Iskola, a Közalkalmazotti Tanács, az érdekvédelmi és hallgatói szervezetek, valamint a központi főigazgatóságok. A testület a 2021. január 28-i ülésén támogatta, hogy a Semmelweis Egyetem hat karával, köznevelési és szakképzési intézményeivel, valamint az orvos- és egészségtudományi képzéssel szerves egységben lévő klinikai központjával együtt modellt váltson, ezzel elősegítve stratégiai céljainak elérését, és ezen keresztül a magyar orvos- és egészségtudományi képzés és betegellátás fejlődését. A modellváltás megvalósításához az állam létrehoz egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt, és annak adja át a Semmelweis Egyetem fenntartói jogait. A változással kapcsolatos átlátható tájékoztatás érdekében az egyetem interaktív információs felületet hozott létre. (További részletek a modellváltással kapcsolatos közleményben olvashatók.)

Elfogadta a Szenátus a testület által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok beszámolóit. Az érintett tíz bizottság fele a hallgatók és a munkavállalók ügyeiben illetékes eljárni, míg a többi stratégiai, fejlesztési, illetve tudományos területen működik.

Megszavazta a testület a Minőségfejlesztési Tanács ügyrendjét. A 25 fős testület az egyetemen folyó oktató- és kutatómunka minőségét biztosító intézkedések bevezetésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat fogja össze és segíti.

Döntöttek a szenátorok a humánerőforrás-megtartási és fejlesztési koncepció végrehajtásának továbbviteléről. Ennek értelmében 2021-ben is folytatódnak a betegellátás terén bevezetett egyetemi életpályamodellek, amelyek a három műszakos munkarendben dolgozó, legalább „C” fizetési osztályba sorolt egészségügyi szakdolgozókat és a vezető ápolókat, a koraszülött intenzív osztályokon dolgozó egészségügyi szakdolgozókat, valamint a műtősöket érintik. Az oktatás-kutatás területén szintén változatlan feltételek mellett valósulnak meg az életpályamodellek, ugyanakkor az egészségügyi dolgozónak minősülő munkatársak esetében –az egészségügyi közszolgálati jogviszonyra történő átállást követően – az állam által biztosított magasabb bértáblába épül be a modell. Az életpályamodellek keretében megvalósuló illetménykiegészítésekre 2,5 milliárd forintot tartalmaz a költségvetési terv.

Döntött a testület „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címek odaítéléséről, valamint véleményezett két vezetői pályázatot.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.