Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár
A konduktív nevelés magyarországi képviselőjeként egyfajta tudatos folytonosságot kell képviselnünk, fontos a hagyományőrzés, a gyökereink ápolása – vallja dr. Földesi Renáta, a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Intézet november 1-én kinevezett új igazgatója. A hagyományok megtartása mellett ugyanakkor egy fenntartható, innovatív konduktív pedagógiát kell tovább adnunk a következő konduktor generáció számára, ezért új vezetőként feladataim közé tartozik azon stratégia kidolgozása, hogy milyen innovációkhoz tudunk csatlakozni, milyen társadalmi igényekre, hogyan reagáljunk az intézethez tartozó képzési tartalmakat illetően– fogalmazott dr. Földesi Renáta.

Dr. Földesi Renáta maga is konduktorként végzett a Pető András Kar elődjében, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében, majd mesterdiplomájának megszerzése után a neveléstudomány területén szerzett PhD fokozatot. 2011-ben tanársegédként tért vissza a Konduktív Pedagógiai Intézetbe, ahol a ranglétrát végigjárva 2018-ban lett igazgatóhelyettes, majd dékáni biztosként vezette az intézetet, melynek élére 2020. november 1-én került – idézte fel.

Az intézet tevékenysége igen sokrétű, feladataink közé tartozik a hazai és határontúli, valamint 2021-től a nemzetközi hallgatók felkészítése a konduktori hivatásra, a konduktív nevelés feladatainak eredményes megoldására – mutatott rá dr. Földesi Renáta. Hozzátette: a konduktív nevelés tárgyainak gondozása tartozik az intézethez: az orvosbiológiai alapok mellett a konduktív nevelés gyakorlatát és elméletét közvetítjük a hallgatók számára. Mint mondta, intézetük jelentős szerepet tölt be a konduktorképzésben, kiemelt feladataik közé tartozik a konduktor alapszak stúdiumainak folyamatos megújítása, frissítése. Dr. Földesi Renáta felidézte, hogy az elmúlt három évben indult meg igazán a kar képzésfejlesztési tevékenysége, a képzési paletta bővítése, amiben a Konduktív Pedagógiai Intézet jelentős feladatot vállalt, mind az új képzések előkészítésében, az akkreditációra vitelben, mind pedig az ehhez szükséges oktatók biztosításában – fejtette ki. Feladatai között említette a képzés összehangolását a kurrikulumreformnak megfelelő egyetemi elvárásokkal.

A kutatásokról szólva kiemelte, hogy oktatóik kutatási témáikkal a konduktorképzés fontos elméleti és gyakorlati problematikájához kapcsolódnak, hiánypótló, vagy kevésbé kutatott területeket vizsgálnak. A kutatás során szerzett tapasztalatok, feltárt eredmények pedig folyamatosan beépülnek a képzés tananyagába vagy új tantárgyelemként jelennek meg a képzési kínálatban – magyarázta, hozzátéve, hogy a karon 2019-ben létrejött kutatási műhelyek is ezt a célt szolgálják. Kiemelte az általa vezetett neveléstörténeti és elméleti kutatásokkal foglalkozó műhelyt, melynek elsődleges célja a Pető András és Hári Mária hagyatékainak feltárása. Mint mondta, hatalmas irattári adatbázis áll rendelkezésre a konduktív nevelés múltjából, amiket szerettek volna feldolgozni és kutathatóvá tenni. Ennek eredményeként létrehozták a KONTPEDIA adatbázist, ami a konduktív nevelés irodalmát elektronikusan elérhetővé tette a hallgatók számára, illetve a projekt részeként irat- és levéltári adatokat is sikerült digitalizálni – részletezte.

A konduktív nevelésben nagyon hangsúlyos szerepet foglal el az operatív oktatási tevékenység mellett a kutatás is, ezért oktatóink képviseltetik magukat a kar valamennyi kutatási műhelyében. Dr. Földesi Renáta kiemelte még az intézet publikációs tevékenységét, mely egyre inkább minőségi kritériumok mentén valósul meg, illetve szólt arról is, hogy a kari szintű kutatásokon túl összegyetemi kutatásokban is részt vesznek az intézet oktatói.

Az intézetigazgató legfontosabb céljai között említette az elődök munkájának továbbvitelét, mint fogalmazott, nagyon fontos számára a folyamatosság biztosítása. Éppen ezért a jövőben is kiemelt figyelmet szeretne fordítani az olyan szakmai rendezvényekre, mint a Pető megemlékezés, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó Pető Szakmai Nap, vagy a Hári Mária Szakmai Szimpózium, ahol az elmélet és a gyakorlat találkozik, illetve kiemelte a három évente megrendezett Konduktív Világkongresszust is. A hagyományaink megtartása mellett ugyanakkor egy fenntartható, innovatív konduktív pedagógiát kell tovább adni a következő konduktor generáció számára – ezt is fontos feladatomnak érzem – fogalmazott dr. Földesi Renáta. A Konduktív Pedagógiai Intézet munkája kiemelt a konduktorképzésben, egyfajta irányadó szerepünk is van, a konduktív közösség világszerte figyeli, hogyan foglalunk állást bizonyos kérdésekben, ami hatalmas felelősség – vélte. Meg kell találni egyrészt a kutatási stratégiában, másrészt az általános Intézeti stratégiaépítésben is azt a fókuszt, hogy milyen innovációkhoz tudunk csatlakozni, milyen társadalmi igényekre hogyan reagáljunk – emelte ki.

Nagy kihívásnak tartom, annak kidolgozását, hogyan tehető vonzóbbá az oktatói pálya, hiszen a humánerőforrás utánpótlása rendkívül fontos az intézet jövője szempontjából. Éppen ezért céljai között szerepel egy olyan befogadó, támogató, inspiráló, egymásra figyelő környezet kialakítása, ahol azt érzik a kollégák, hogy minden típusú befektetett oktatói energiát elismerünk – fogalmazott.

Vezetői célkitűzései között említette még a külföldi tudományos fórumokon a konduktív nevelés képviseletét, a konduktív világ folyamatos megszólítását, egyfajta közvetítő szerep betöltését, illetve a társszakmákkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolat építését, fenntartását.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.