Életének 79. évében elhunyt dr. Pénzes István professzor emeritus, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika alapítója, emblematikus alakja.

Pénzes Professzor Úr a betegek gyógyítója és segítője, generációk példaképe, szakmánk arculatának egyik legmeghatározóbb személyisége.

Professzor Úr munkásságát mindig tisztelet és megbecsülés övezte: gyógyító és oktatási tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, iskolateremtő oktatói és tudományos életművének méltatásaként Boros Mihály-diplomával, hivatása gyakorlása mellett végzett jelentős közéleti tevékenységéért az Emberi Méltóság Tanácsa díjával tüntették ki. 

A kiemelkedő szakmai tevékenység mellett ugyanakkor Professzor Úr elsősorban „Ember” volt, aki oktatott, nevelt, iskolát teremtett, akihez bármelyik beteg, kolléga feltétel nélkül fordulhatott, mint mentorhoz, pótapához, baráthoz vagy ha kellett, segítő társhoz. Kiegyensúlyozott, magas színvonalú munkáját, példaértékű teherbírását és figyelmességét lehetővé tévő támogatásért mindig hálás volt szeretett feleségének és családjának, ahogy sokszor emlegette: „A vezérgondolatom a családom!”   

A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika alapítójaként egy klasszikus, szeretettel, megértéssel, tisztelettel átitatott „Ember”- és betegközpontúságot, holisztikus szemléletet, empíriát és kritikus mérlegelést központba helyező iskolát teremtett.

Tanítványai és kollégái Professzor Úr által is sokszor idézett Reményik Sándor soraival mély megrendüléssel és szeretettel búcsúznak Tőle és emlékeznek rá: „…Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!…”

Pénzes István emeritus professzort a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság saját halottjának tekinti.  

 

Dr. Gál János
a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnöke,
klinikaigazgató egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.