Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár
Elfogadta a Szenátus a 2021. évi vezetői költségvetési koncepciót, és megtörtént a veszélyhelyzet idején a Klinikai Központra vonatkozó speciális szabályok átvezetése a Szervezeti és Működési Szabályzatba a vonatkozó kormányrendelet alapján. A testület decemberi ülésén döntött még egyebek mellett a mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzés elindításáról. Az ülés végén mondott beszédében dr. Merkely Béla rektor bejelentette: a Semmelweis Egyetem elnyerte a Családbarát Munkahely címet.

A Szenátus döntése értelmében megtörtént a specifikusan a Semmelweis Egyetem feladatellátáshoz kapcsolódó 525/2020. (XI. 25.) kormányrendelet rendelkezéseinek átvezetése a Szervezeti és Működési Szabályzatba (SzMSz), átmeneti jelleggel. A rendelet a veszélyhelyzet idejére speciális szabályokat vezetett be a Klinikai Központ (KK) működésével kapcsolatban, és ennek nyomán hat területen volt szükséges áttekinteni, illetve módosítani az egyetemi szabályozást: a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályok; a KK jogállása; irányítási és működési jellemzői; a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos egyes rendelkezések; a KK gazdálkodásával összefüggő irányítási és finanszírozás-technikai struktúra; az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés előkészítésével összefüggő operatív szabályok. A rendelkezések szerint a Klinikai Központ elnöke továbbra is önállóan irányítja az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, és ez új elemként magával hozza az önálló munkáltatói jogkör gyakorlásának feltételrendszerét.

A szabályozásnak megfelelően tájékoztatást kaptak a szenátorok az elmúlt félévben történt, igazgatósági szintet el nem érő szervezeti változásokról: három esetben különböző szervezeti egységek neve módosult, míg az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságon létrejött az Iratkezelési és Iktatási Csoport.

Az SZMSZ módosításai keretében döntöttek arról, hogy a kari szinten működő bizottságok esetében a szenátus helyett a kari tanácsok hatáskörébe kerül a bizottsági tagok megválasztása. Megújításra került a bizottságok nyilvántartása, valamint elfogadták a Minőségfejlesztési Tanács jogállásával kapcsolatos módosításokat. Az Egészségtudományi Kar Epidemiológiai Tanszékének új neve Közegészségtudományi Tanszék lett, emellett pedig a Foglalkoztatási Követelményrendszerbe beépül egy speciális rendelkezés, egy európai uniós hatályú elismerési eljárás, amely lehetőséget ad az angolszász területen PhD-fokozatot szerzett szakemberek oktatóként vagy tudományos kutatóként való alkalmazására.

Megszavazták a Szenátus által létrehozott három, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottság megújításáról, továbbá a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság hallgatói összetételéről szóló előterjesztést, továbbá elfogadták a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság ügyrendjének módosítását.

Tájékoztatást kapott a testület az egyetem 2021. évi elemi költségvetéséről, amely a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium által megküldött intézményi keretszámok alapján készült. Eszerint a 2021. évi kiadási és bevételi előirányzat fő összege több mint 95 milliárd forint, amely nagyságrendileg megegyezik a múlt évi induló összeggel.

Elfogadta a Szenátus a 2021. évi vezetői költségvetési koncepciót, amely a költségvetéssel kapcsolatos általános alapelveket határozza meg, illetve az adott évre vonatkozó speciális szabályokat is megfogalmaz, valamint feltárja a főbb kockázatokat, és azok kezelési lehetőségeit. A tervezés alapelve a 2021-es évben is a decentralizált, felelős gazdálkodás. A kiemelt stratégiai célok közé tartozik a magas színvonalú humánerőforrás-állomány megtartása és fejlesztése, a rangsorokban való előrejutás támogatása, magasan felszerelt eszközpark kialakítása és klinikai nagyértékű eszközberuházások koordinált megvalósítása, az egyetem működését támogató belső folyamatok egyszerűsítése,  az infrastruktúrafejlesztés folytatása, a digitalizáció egyre nagyobb mértékű beépítése az egyetemi működésbe, továbbá a folyamatos pénzügyi-gazdasági egyensúly megtartása.

A testület döntése nyomán mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzés indulhat az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetében.

Határoztak a Kiváló Diákköri Nevelő elismerések odaítéléséről, valamint véleményeztek aktuális vezetői, oktatói, továbbá az Asklepios Campus Hamburg esetében tantárgyfelelősi pályázatokat.

Családbarát Munkahely címet nyert el a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem elnyerte a Családbarát Munkahely címet a Miniszterelnökség pályázatán – jelentette be dr. Merkely Béla rektor a szenátusi ülést követően, az év zárásaként mondott beszédében. A rektor köszönetet mondott a hallgatóknak, a munkatársaknak és vezetőtársainak, hogy a járványhelyzet kezdete óta gyakorlatilag folyamatos készenlétben állnak. „A közös összefogás tehette lehetővé, hogy minden területen gyorsan tudtunk reagálni, azonnali intézkedéseket hozva és a járvány ellenére az egyetem fejlődött” – emelte ki. Dr. Pavlik Lívia kancellár úgy fogalmazott: az idei év óriási kihívás elé állította az egész világot, a vírushelyzet felülírt mindent. Az egyetemet tevékenységi köre miatt még intenzívebben érinti járványhelyzet, polgárai pedig helyt álltak, tették, amit tenniük kellett, ha arra volt szükség éjszaka vagy hétvégén is. A kancellár felhívta a figyelmet arra, hogy amikor boldog, szeretetteljes pillanatok vesznek körül minket, akkor ne felejtsünk megállni, és megélni ezeket. 

Dobozi Pálma
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.