Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 14.
11481 Összes oltás
5019 Beoltott Semmelweis Polgár
Tizenkét év után köszönt le a Gyógyszerhatástani Intézet vezetéséről dr. Bagdy György, aki a közelmúltban arany pecsétgyűrű kitüntetést és Pro Universitate Díjat is átvehetett. Mint fogalmaz, különösen büszke arra, hogy vezetése alatt a a Gyógyszerésztudományi Kar húzóintézetévé vált a Gyógyszerhatástani Intézet, amely eközben megőrizte kiemelkedő oktatási teljesítményét is. A volt vezető csak az igazgatói posztnak mond búcsút, oktatási és kutatási tevékenységét tovább folytatja, ahogy azzal kapcsolatos elhivatottsága sem csökken, hogy átadja PhD-hallgatóinak a kutatás iránti rajongását.

Dr. Bagdy György 2007-ben került a Semmelweis Egyetemre; ahogy ő fogalmaz, különösen nehéz helyzetben, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) megszűnését követően fogadta be őt és kutatócsoportját az intézmény, amely nagy öröm volt számára. Mint arról a róla készült egyetemi kisfilmben is beszámolt: leszámítva egy ötéves amerikai ösztöndíjat egész addigi pályáját az OPNI-ban töltötte, ahova a gyógyszerész diploma megszerzését követően helyezkedett el, majd később tudományos igazgató lett. Az intézmény bezárásakor egy európai uniós támogatással, nagy nemzetközi konzorcium részeként működő kutatócsoportot vezetett depresszió témában, amelyet a Semmelweis Egyetemen a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet fogadott be, az akkor vezető dr. Gyires Klára, valamint dr. Fürst Zsuzsanna támogatásával. Innen került egy évvel később, 2008-ban „külső jelöltként” a Gyógyszerhatástani Intézet élére. „Dr. Noszál Béla, a GYTK akkori dékánja határozott célja volt a kar, és ezen belül az intézet kutatási tevékenységének erősítése, így ennek elérése érdekében, dékáni támogatással kerültem az intézet élére” – emlékszik vissza dr. Bagdy György, hozzátéve, hogy nagy szerepe volt ebben nemzetközi tapasztalatainak és sikeres pályázatainak, grantjeinek is..

Dr. Bagdy György kiemelte, különösen büszke rá, hogy az intézetet vezetése alatt sikerült a kar és az egyetem húzóegységévé tenni a kutatás terén. „A méretre arányosított mutatókban az összes intézetet és klinikát is figyelembe véve az 5.-10. helyezés között állunk” –mondja. Mindeközben változatlanul megmaradt az intézet kiemelkedő szerepe az oktatásban, ami nagyban köszönhető dr. Szökő Évának, valamint utódjának, dr. Tábi Tamásnak – mutat rá.

Kitért rá, hogy nagyon jó munkakapcsolatot ápolt az intézetet 1979-ben megalapító dr. Magyar Kálmánnal, aki 2017-ben hunyt el. „Sokat tanultam a tanácsaiból, például, hogy miként kell előre gondolkodni és a dolgok mögé látni. Ezeket később, az egyetem tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyetteseként is szem előtt tartottam” – osztja meg. 

Dr. Bagdy György kitért arra is: mindig az az elv vezette, hogy olyan közösséget építsen, ahol a magas színvonal és az eredményesség magától értetődő, de eközben az emberek jól érzik magukat az egymást támogató légkörnek köszönhetően. Nagyon jó érzés, hogy sikerült olyan embernek átadni az intézetet, aki kiváló oktató, van kutatási gyakorlata is és a fenti elveket követi; jó csapatépítő, lényeglátó, emberséges vezető – fogalmaz.

Szólt arról is, hogy a kutatásban utódának dr. Juhász Gabriellát tekinti, akinek köszönhetően a Semmelweis Egyetem konzorciumvezetői szerepet tölt be az idei évtől egy mesterséges intelligenciával összefüggő nemzetközi projektben.

Dr. Bagdy György eddigi tapasztalatait összegezve vallja, hogy a jó kutatónak a PhD-fokozat megszerzést követően érdemes legalább 1-2 évet külföldön tölteni. Mint mondja, hatalmas szüksége van hazánknak és a magyar tudományos életnek tanult, világlátott és külföldön is boldogulni képes fiatalokra.

Dr. Bagdy György csak a vezetői poszttól köszön el, így – mint elmondta – megmarad számára az oktatás és talán még több időt tud fordítani a kutatásra, továbbá az utódok és fiatalok segítésére. Elhivatott abban, hogy minél több fiatal doktorandusznak adja át a tudományos kutatás iránti rajongását. Egykori PhD-hallgatói között vannak Junior Príma-díjjal elismert ifjú kutatók, és sokakkal mai napig is együtt dolgozik. Mindig is arra törekedett, hogy minél többet átadjon nekik is abból a szemléletből, amit Pilinszkyt idézve fogalmazott meg: „az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja”. Mindezek mellett aktív szerepet játszik a Gyógyszertudományok és a Mentális egészségtudományok doktori iskolákban, utóbbinak a vezetőjévé választották.

Abban is bízik ugyanakkor, hogy a magánéletre az eddigieknél több ideje marad, célul tűzte ki ugyanis, hogy öt unokáját megtanítsa néhány olyan sportágra, amelynek ő szenvedélyesen hódol, így a teniszezére, korcsolyázásra, síelésre, magashegyi túrázásra és vadvízi evezésre. Mindehhez egyébként edzői végzettsége is van, a sport számára pedig az elsődleges eszköz, ami segít átlendülni a nehézségeken.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.