Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár
Siró Kinga, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) új hivatalvezetője, a felsőoktatással kapcsolatos igazgatásban, illetve a versenyszférában szerzett szakmai tapasztalatot, mielőtt a Rektori Hivatalban betöltött pozíciója után másodjára visszatért a Semmelweis Egyetemre. Új pozíciójában elsősorban az a célja, hogy segítse az ÁOK-t,  Kellermayer Miklós dékánt és a Dékáni Hivatal munkáját.

 „Mindig egy önmagától fejlődő folyamatként tekintettem a karrieremre, amiben meg kellett küzdeni a váratlan elemekkel, emberi sorsokkal, szakmai kihívásokkal, valamint mindenekelőtt önmagammal. Persze el kell ismerni, hogy mindent megtettem azért, hogy ne legyen könnyű dolgom: képeztem és fejlesztettem magam, nyelvet tanultam, szakvizsgáztam, posztgraduális képzésre jártam,  PhD-dolgozatot védtem, maratont futottam, gyereket neveltem” – mondta el Siró Kinga, az ÁOK új hivatalvezetője. Pályáját a felsőoktatással kapcsolatos igazgatásban kezdte, majd dolgozott a Semmelweis Egyetem Rektori Hivatalában és a versenyszférában is – idén tért vissza az egyetemhez.

Az ÁOK hivatalvezetőjeként a legfontosabb munkájának a kari központi adminisztráció biztosítását tartja. „Mindez egyszerű feladatnak hangzik, valójában azonban összetett dologról van szó: a kar mindennapi munkáját érintő összes gyakorlati ügy itt fut össze a Dékáni Hivatalban, a kari események szervezésétől, lebonyolításáról és végrehajtásától kezdve a dékáni programokon át az igazgatási és az akkreditációs feladatokon keresztül az egyetem központi szervezeti egységeivel, a tanulmányi hivatallal való kapcsolattartásig, és akkor még a napi ügyek ad hoc jellegű megoldását és felsőoktatás-igazgatási szempontú felülvizsgálatát nem is említettük. A Dékáni Hivatalban ennek megfelelően minden nap három-négy postakönyvnyi irat fordul meg – plusz az elektronikus levelezés” – érzékelteti a feladat nagyságát az új vezető, aki jogászként a jogi ügyek intézésével kapcsolatos feladatokat érzi magához a legközelebb, különösen a belső szabályzatok alkotásában való részvételt. Mint elmondta, nem célja hogy érkezése után alapjaiban borítsa fel a hivatal munkáját. „Óvakodnék attól, hogy egy működő rendszert hirtelen megváltoztassak, ez mindig rendkívül kockázatos vállalkozás, a reformfolyamatokat csak nagyon alapos előkészítés és átgondolást követően szabad elindítani – de azt gondolom, nem is a hivatalvezető dolga, hogy a feje tetejére állítsa az itt folyó munkát. A Dékáni Hivatal ugyanis alapvetően egy kiszolgáló szervezet. Nekünk az a dolgunk, hogy biztosítsuk a dékán számára az adminisztrációt és a megfelelő háttértámogatást a dékáni vezetés igényeinek és programjának megfelelően” – emelte ki, hozzátéve: a versenyszférában szerzett tapasztalatából adódóan vannak ötletei a fejlesztésekre vonatkozóan, ilyen pl. a digitalizáció vagy a papíralapú ügyintézés megkönnyítése. „Mivel Kellermayer Miklós dékán úrnak vannak ilyen irányú igényei, annak megvalósításában maximálisan támogatni fogom őt” – mutatott rá Siró Kinga, aki így foglalta össze legfontosabb feladatát az ÁOK hivatalvezetőjeként: „Megpróbálok segíteni – legyen szó ügyintézésről vagy a felmerülő problémák megoldásáról. Dőreség lenne azt állítani, hogy ez a segítség minden esetben sikeres lesz, de az a célom, hogy a lehető leghatékonyabban – és közvetlen kollégáimnak egy békés és humánus munkahelyi környezetet biztosítva – végezzem a munkámat.”

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.