Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár
Dr. Krenács Tibor, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet kutatóprofesszora, dr. Bödör Csaba tudományos főmunkatárs, valamint dr. Matolcsy András intézetigazgató szerkesztésében jelent meg 2020 nyarán A Patológiai és molekuláris onkodiagnosztikai módszerek című kötet.

A könyvből a társszakmák képviselői is jobban megismerhetik a patológia lehetőségeit és elvárásait. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének vezetője és munkatársai szándéka a kötettel – ahogy azt az alcímben is jelzik –, hogy a patológiában tevékenykedő asszisztenstől a laboratóriumi analitikuson, biológuson, bioinformatikuson, kutatón, patológusrezidensen át a tapasztalt szakorvosig minden érdeklődő szakember hasznos és időtálló információkat találjon benne az onkopatológia komplex területéről.

A Medicina Könyvkiadó gondozásában megjelenő szakkönyv a múlt szakmai értékeire építve szisztematikusan tárgyalja a korszerű patológia és onkodiagnosztika módszertanának és működésének alapjait, a módszertan felől megközelítve a témát.
A könyvben olyan innovatív módszerekkel is foglalkoznak, mint a több molekuláris célpont párhuzamos jelölése vagy a mesterséges intelligenciát igénylő automatizált képelemzési technológiák. Ezeket a jövőben nem csak a kutatás, hanem akár a diagnosztika területén is alkalmazhatják majd.

Borbély Zsuzsa
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.