Dr. Krenács Tibor, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet kutatóprofesszora, dr. Bödör Csaba tudományos főmunkatárs, valamint dr. Matolcsy András intézetigazgató szerkesztésében jelent meg 2020 nyarán A Patológiai és molekuláris onkodiagnosztikai módszerek című kötet.

A könyvből a társszakmák képviselői is jobban megismerhetik a patológia lehetőségeit és elvárásait. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének vezetője és munkatársai szándéka a kötettel – ahogy azt az alcímben is jelzik –, hogy a patológiában tevékenykedő asszisztenstől a laboratóriumi analitikuson, biológuson, bioinformatikuson, kutatón, patológusrezidensen át a tapasztalt szakorvosig minden érdeklődő szakember hasznos és időtálló információkat találjon benne az onkopatológia komplex területéről.

A Medicina Könyvkiadó gondozásában megjelenő szakkönyv a múlt szakmai értékeire építve szisztematikusan tárgyalja a korszerű patológia és onkodiagnosztika módszertanának és működésének alapjait, a módszertan felől megközelítve a témát.
A könyvben olyan innovatív módszerekkel is foglalkoznak, mint a több molekuláris célpont párhuzamos jelölése vagy a mesterséges intelligenciát igénylő automatizált képelemzési technológiák. Ezeket a jövőben nem csak a kutatás, hanem akár a diagnosztika területén is alkalmazhatják majd.

Borbély Zsuzsa
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.