Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 27.
63735 Összes oltás
10504 Beoltott Semmelweis Polgár
A rektor előző éves tevékenységéről hallgathattak meg tájékoztatást a szenátorok a testület októberi ülésén. Döntés született egyebek mellett a „digitális fogászati tervezés” alapszak elindításáról a Neumann János Egyetemmel közösen, a reumatológia és klinikai immunológia tárgy oktatásához kapcsolódó szervezeti változásokról, valamint 15 vezetői pályázatot is véleményezett a testület.

Az elmúlt időszakban a Semmelweis Egyetem kiválóan teljesített mind az oktatás, mind a kutatás, mind a betegellátás területén, társadalmi kapcsolataink erősödtek, hazai és nemzetközi elismertségünk tovább nőtt, fejlődésünk pedig a világrangsorokban elfoglalt helyezéseink javulásában is megmutatkozik – adott összegzést elmúlt egy éves rektori tevékenységéről Dr. Merkely Béla a Szenátus októberi ülésén. A rektor kiemelte: összességében az elmúlt év során közelebb került az egyetem a programjában kitűzött célhoz, vagyis ahhoz, hogy a világ 100 legkiválóbb egyeteme közé kerüljön a Semmelweis. Beszélt arról is, hogy az elmúlt év az egyetem alapításának 250 éves jubileuma alkalmából rendezett eseményekről szólt, amelyeket ugyanakkor a hazai pandémia némileg módosított. Kitért egyebek mellett a szervezet- és intézményfejlesztéssel kapcsolatos lépésekre, így a rektori irányítási jogkör kiterjesztésére, valamint több új szervezeti egység létrehozására. Ismertette a megvalósult, valamint a folyamatban és tervezés alatt lévő fejlesztéseket. Szólt a Családbarát Egyetem Program, és ezen belül a Semmelweis-kártya elindításáról, a hallgatóbarát terek kialakításáról, a megújult minőségirányítási célokról és a kurrikulumreformról – ez utóbbi az Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Karokon már megvalósult, a többi karon pedig folyamatosan zajlik. Mint rámutatott, a hallgatói létszám megnövekedett, jelenleg 11 582 hallgatója van az egyetemnek és a nemzetközi hallgatók száma is az eddigi legmagasabb. A kutatás-fejlesztés-innováció terén kiemelte a publikációs aktivitás növekedését, ami a rangsorokban való előrelépés fontos eleme, és szólt a Klinikai Központot érintő infrastrukturális fejlesztésekről. Hangsúlyozta, hogy az egyetem a COVID-19 elleni küzdelem élére állt, kiemelte ezzel kapcsolatban a szakorvosok, rezidensek, szakdolgozók és hallgatók helytállását is.

Az ülésen elfogadta a testület azt az előterjesztést, amely a különböző bevételekkel járó szerződésekkel és egyéb, gazdálkodással összefüggő szabályzatokat érinti. A módosítás rendezi, hogy azon szerződések esetében, ahol az egyetem bevételre jogosult, gondoskodni kell ennek realizálásáról, vagyis szükséges nyomon követni a teljesítést, kiszámlázni és beszedni a bevételt. Az előterjesztés emellett tartalmazta, hogy az egyetem szükség esetén átmeneti tagi kölcsönnel segítheti gazdasági társaságait, és változott az ingatlanok leltározásával kapcsolatos hatáskör is.

Döntöttek a Reumatológia és Klinikai immunológia tárgy oktatásához kapcsolódó szervezeti változásokról, amelyeket a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék 2020. október 1-ji megalakulása tett szükségessé. Eszerint megszűnik a Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport 1. sz. kihelyezett részlege, amely a Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán működött; jogutódja maga a fenti tanszék. Egyúttal az ORFI bázisán található 2. sz. kihelyezett részleg Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoport néven működik tovább. Mind a tanszék és a tanszéki csoport a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikához rendelten végzi oktatási feladatait.

Támogatta a testület, hogy a Neumann János Egyetemmel közösen a 2021/22-es tanévtől elinduljon a „digitális fogászati tervezés” három éves alapszak, amely célja olyan szakemberek képzése, akik a fogászat terén folyamatosan fejlődő digitális technológiát képesek alkalmazni, fejleszteni, és a fogorvosi team tagjaként tudásukkal hozzájárulnak a szakterület digitalizációjához.

Elfogadták a szenátorok a Fogorvostudományi Karon és a Pető András Karon működő, valamint az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező szenátusi állandó bizottságok személyi összetételében bekövetkezett változásokat.

Módosult a Pető András Kar Kari Tanácsának összetétele, eszerint a PAK Konduktív Pedagógiai Központjának igazgatója is hivatalból a testület tagja mostantól.

Elfogadta a Szenátus az egyetemi kitüntetésekkel kapcsolatos szabályzat módosítását, amely szerint az eddigi 10 helyett évente 20 főnek ítélhető oda a Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója elismerés, amelyet a március 15-i ünnepség keretében és Semmelweis Napon adnak át.

Véleményeztek a szenátorok 15 vezetői pályázatot is.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.