2020. október 1-jétől Feketéné dr. Szabó Éva a Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, aki augusztus 1-je óta megbízottként látta el a feladatokat. A hozzá tartozó legfontosabb projektek közül kiemelte a Családbarát Egyetem Program megvalósítását, a hallgatói közösségi terek fejlesztését, a mentorprogramot, a köznevelési intézmények fejlesztési stratégiáját, valamint számos, dr. Hankó Balázs előző rektorhelyettes által megkezdett fejlesztési projektet. Kinevezése kapcsán hangsúlyozta: rendkívül fontosnak tartja, hogy a kisebb és újabb karok is szerepet kaphatnak a felső vezetésben.

Meglepő és váratlan, ugyanakkor rendkívül megtisztelő a felkérés, amelyben hatalmas kari lehetőséget is látok – mondta Feketéné dr. Szabó Éva azzal kapcsolatban, hogy dr. Merkely Béla rektor őt kérte fel a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesi poszt betöltésére miután az eddigi rektorhelyettes, dr. Hankó Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára lett. A Pető András Kar (PAK) eddigi általános dékánhelyettese, a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója 2020. augusztus 1-jétől megbízottként látta el a rektorhelyettesi feladatokat, a vezetői posztra benyújtott pályázatát pedig szeptember 24-i ülésén támogatta a Szenátus. Feketéné dr. Szabó Éva úgy véli, a felkérés egy elismerés a PAK irányába is, amely jelzi, hogy az egyetem vezetősége értékeli a kar eddigi tevékenységét, az integráció lebonyolítását. Kinevezése meglátása szerint mutatja azt is, hogy a kisebb karok hangja is fontos, ők is szerepet kaphatnak. Személyében egy nő is bekerült a rektori felsővezetésbe, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: egy olyan egyetemen, ahol a munkatársak több mint hetven százaléka nő, fontos, hogy ezáltal új szempontok, attitűd is megjelenhet. Kiemelte rektorhelyettes társai és a dékánok támogatását, akiktől rengeteg segítséget kapott már eddig is az új feladatok kapcsán. 

Mint fogalmazott, dr. Hankó Balázs irányítása mellett rendkívül sok stratégiai és fejlesztési folyamat indult el. Ezek többségében a COVID-19 járvány mellett is folytatódtak, ami sok kolléga munkáját dicséri – tette hozzá.

A hozzá tartozó feladatok közül kiemelte a szívéhez különösen közel álló Családbarát Egyetem Program megvalósítását. Az egyetem akkor tud jól működni, ha az itt dolgozók jól érzik magukat benne – tette egyértelművé. A jövő egészségügyében és egyetemén nagyon fontos kérdés, hogy a legjobb szakembereket megtartsuk. Ezt számos formában tudjuk segíteni, egészen onnan, hogy a szülők nyugodtan tudnak dolgozni, mert gyermekeik jó kezekben vannak az egyetemi bölcsődében, óvodában, odáig, hogy támogatjuk a munkatársaink kulturális- és sporteseményekhez, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését – részletezte. Mint azt a rektorhelyettes elmondta, napirenden van az egyetemi bölcsőde létrehozása, amelynek szakmai felügyeletét a PAK látja majd el, jelenleg pedig a legmegfelelőbb helyszínt keresik.

Rendkívül fontosnak tartja a hosszú éve az egyetemen dolgozó kulcsemberek megtartását, és a legjobb fiatalok megnyerését is. Fontos eszköz mindehhez a rugalmas, atipikus foglalkoztatási formák elterjedése, amelyet helyi szinteken lehet megvalósítani, de egységes szemlélet alapján. Ebben fontos szerepet szán az érdekképviseletek tapasztalatainak.

A kiemelt projektek között sorolta a hallgatói közösségi terek fejlesztését, amelyek célja, hogy legyenek olyan helyszínek, ahol szívesen töltik az idejüket a hallgatók, agóra jelleggel mélyíthetik szociális kapcsolataikat, és lehetőséget adnak ezek a terek a sportra, a feltöltődésre, a tanulásra, a beszélgetésre vagy éppen az elmélyülésre. Első körben három helyszínen jönnek létre ilyen terek összesen csaknem 170 millió forintos fejlesztés keretében: az Anatómiai Tömb belső és külső udvarán, a Központi Betegellátó Épület belső udvarán és a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben.

A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt felügyelete és koordinálása is Feketéné dr. Szabó Évához került, a klinikumot érintő projektek kivételével, amelyek a továbbiakban a klinikai rektorhelyetteshez tartoznak. Ebben a csomagban számos projekt van, a legnagyobb ezek közül az EOK 2, a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum, az Egészségtudományi Kar, a Pető András Kar fejlesztése, valamint a kollégiumi beruházások.

Szintén hozzá tartoznak a múlt évben csatlakozott köznevelési intézmények, vagyis a négy egészségügyi szakképző iskola integrációjának további mélyítése, hogy a szervezeti beolvadást követően a tartalmi integráció is erősödjön, számukra is tudjon az egyetem egy életpályamodellt nyújtani.  

Szót ejtett arról a kezdeményezésről is, hogy a rektori program céljai minőségcélokká alakultak, ezek megfogalmazása már megtörtént, a gyakorlati megvalósítás következik. Ebbe a körbe tartozik sok más mellett a kurrikulumreform továbbvitele, a digitális oktatási környezet fejlesztése, a családbarát tanúsító védjegy megszerzése, az adománygyűjtő (fund raising) tevékenység erősítése, az említett hallgatói terek fejlesztése, a mentorprogram, ami a gólyák beilleszkedését segíti, az alumni tagok létszámának növelése, a karrierszolgáltatások újraindítása a hallgatók számára – sorolt néhányat.

Feketéné dr. Szabó Éva rendkívül fontosnak tartja azt a szemléletet, hogy a változó egészségügyben az orvosi, gyógyszerészi, fogorvosi tevékenység mellett egyre nagyobb szerepe lesz a segítő szakmáknak, akik például azért dolgoznak, hogy a tartós egészségügyi deficittel élők életminősége minél jobb legyen. „A történelmi karok hallgatói mellett itt képezzük az egyetemen többek között a jövő egészségügyének vezetőit, művelőit, a rehabilitáció szakembereit. Hatalmas tudás halmozódik fel, és ezért nagyon fontos, hogy minden kar tapasztalatát használja az egyetem, építsen rá” – mutatott rá. Ugyanígy igaz, hogy a TOP 100-ba kerülés csak akkor sikerülhet, ha a célok megvalósításához minden kar hozzáadja a magáét – tette egyértelművé.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.