Új megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem a gyógyszerészhallgatók képzésében hagyományosan résztvevő Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE). Az ELTE Természettudományi Kara két természettudományos tantárgy oktatásában vesz részt magyar, német és angol nyelven, biztosítva a gyakorlatok helyszíneit is, míg az előadásokra mostantól a Gyógyszerésztudományi Karon, a Hőgyes Tömbben kerül sor. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő oktatási együttműködés megújítását a gyógyszerész hallgatókat is érintő kurrikulumreform tette szükségessé.

„Ma, amikor az orvos-, egészségtudományi területen az ismeretek gyakorlatilag kétévente megduplázódnak, nekünk, a területért felelős egyetemeknek és oktatóknak is folyamatosan meg kell újulnunk egyéni és intézményi szinten egyaránt” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében. Hozzátette: a Semmelweis Egyetem az alapítása 250. évében a gyakorlati képzést előtérbe helyezve alakította át kurrikulumát. Célunk egyértelmű volt: azt szeretnénk megtanítani a hallgatóknak, ami majd orvosként, gyógyszerészként, vagy konduktorként a feladatuk lesz – tette hozzá. A jubileum tiszteletére elindított képzési reform tette szükségessé a korábbi együttműködési megállapodás felülvizsgálatát és megújítását.

A rektor úgy fogalmazott: a megállapodás a több évtizedes, hagyományosan jó együttműködés folytatására teremt lehetőséget az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem között, figyelembe véve a gyógyszerészi képzés megújításának új szerkezeti és tartalmi követelményeit is. „Megtiszteltetés, hogy 250. jubileumi tanévünkben írhatjuk alá ezt a dokumentumot. A születésnapi dátum is közös múltunkat idézi fel, amely mindenkor kötelez minket arra, hogy együtt munkálkodjunk a magyar felsőoktatás korszerűsítésén” – emelte ki.

Dr. Borhy László, az ELTE rektora beszédében emlékeztetett, hogy a mostani szerződés előzményeként a két egyetem között kötött 1997-es megállapodás több mint húsz éve szolgálja a biztos együttműködést. Hozzátette, hogy ez idő alatt a Semmelweis Egyetem gyógyszerészképzése mindkét fél nagy büszkeségére tovább gyarapította korábbi sikereit, mely köszönhető a képzés megszervezésében résztvevő munkatársak, oktatók magas színvonalú munkájának és a hallgatók elhivatottságának egyaránt. „A két egyetem közös munkája, a képzés egyedülálló, háromnyelvű konstrukciója nemzetközileg is elismertté teszi a Semmelweis Egyetem gyógyszerészképzését, melyet a jelentkezők magas száma is igazol” – fogalmazott.

Az új együttműködési megállapodás szerint az idei tanévtől az Általános és szervetlen kémia, valamint az Analitikai kémia tantárgyak első és második évfolyamos oktatásában vesz részt az ELTE Természettudományi Kara. A képzés során az előadásokat a Gyógyszerésztudományi Kar Hőgyes Tömbjében tartják, a gyakorlatok helyszíne a képzés nyelvétől függetlenül az ELTE, amelynek Természettudományi Kara biztosítja a szükséges infrastrukturális feltételeket is.

Galéria

4kép

 

Az új megállapodásról szóló dokumentumot a járványügyi intézkedéseknek megfelelően szűk körben megtartott ünnepségen dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, dr. Antal István, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és dr. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Kar dékánja látták el kézjegyükkel.

Vas Dóra
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.