Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás
Tizenhárman kaptak Bolyai-ösztöndíjat a Semmelweis Egyetemről, négy, korábbi ösztöndíjas egyetemi kutató pedig a Bolyai-emléklapot érdemelt ki a támogatás keretében elvégzett munkája minősítése alapján. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíját a korábbi évektől eltérően, a járványra való tekintettel zártkörű, online közvetített rendezvényen adta át dr. Freund Tamás, az MTA elnöke és dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rector emeritusa, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke. A huszonnegyedszer meghirdetett pályázatra a beérkezett 783 pályaműből 163 fiatal kutató további munkáját támogatja az akadémia.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai huszonnegyedik alkalommal ítélték oda a Bolyai-ösztöndíjat, amelyet idén 783 érvényesen pályázó közül 163-an nyertek el, köztük a Semmelweis Egyetem 13 kutatója. A Magyar Tudományos Akadémia e díjjal a fiatal kutatók tudományos életpályájának tervezhetőségét, a különböző generációk együttműködését, a fiatal kutatók itthon tartásának elősegítését és teljesítmény-központú nevelését, valamint az MTA doktori címre való felkészülését támogatja.

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját az egyetem munkatársai közül dr. Bartók Ádám, a Biokémiai Tanszék tudományos munkatársa, dr. Gál Anikó, a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézet egyetemi adjunktusa, dr. Jermendy Ágnes Katalin, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa, dr. Kovács Attila és dr. Kosztin Annamária, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusai, dr. Kökény Gábor, a Transzlációs Medicina Intézet egyetemi docense, dr. Lőrincz Márton Ákos, az Élettani Intézet tudományos munkatársa, dr. Németh Tamás, az Élettani Intézet egyetemi adjunktusa, dr. Szarvas Tibor, az Urológiai Klinika tudományos főmunkatársa, dr. Tárnoki Ádám Domonkos és dr. Tárnoki Dávid László, az Orvosi Képalkotó Klinika Radiológia Tanszékének egyetemi docensei, dr. Wiener Zoltán, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi docense és dr. Zádor Ferenc, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet tudományos munkatársa nyert el.

Hagyományosan Bolyai-plakettel és emléklappal díjazzák azokat a korábbi ösztöndíjasokat, akik a legkiválóbb beszámolókat nyújtják be a támogatás keretében végzett kutatásaikról. A 184 zárójelentést benyújtó ösztöndíjas közül 14 főnek ítélték oda a Bolyai-plakettet és 80-an kaptak Bolyai-emléklapot. Utóbbiak közül 4 díjazott a Semmelweis Egyetem munkatársa: dr. Dezső Katalin, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet docense, dr. Kereszturi Éva, a Molekuláris Biológiai Tanszék adjunktusa, dr. Nagy Anikó Ilona, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa és dr. Szarvas Tibor, az Urológiai Klinika tudományos főmunkatársa.

„Az 1996-ban létrehozott ösztöndíj az elmúlt majd két és fél évtizedben sok fiatal számára vált kutatói életpályája jelentős állomásává. Jóval többet jelent egyszerű anyagi támogatásnál. Egyfajta minőségbiztosítás, híd, amely összeköti a Magyar Tudományos Akadémiát, az MTA doktorait és a PhD-fokozatot már megszerzett fiatal kutatói generáció tagjait” – mondta köszöntő beszédében dr. Freund Tamás, az MTA elnöke.

Az elismeréseket az online rendezvény keretében az akadémia elnöke dr. Tulassay Tivadarral, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnökével, a Semmelweis Egyetem rector emeritusával közösen adta át. 

Vas Dóra (forrás: MTA)
Kiemelt kép (illusztráció, korábbi felvétel): Kiss Balázs

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.