Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Új, Klinikai Tömb Orvos-főigazgatói beosztásokról, valamint az I. Sz. Sebészeti Klinika szervezeti átalakításáról és elnevezésének megváltoztatásáról is döntött egyebek mellett augusztusi ülésén a Szenátus. Utóbbi értelmében szeptembertől 20 ágyas ambuláns ellátásra szakosodott gasztroenterológiai részleg alakul a klinikán.

Módosultak a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) egyes rendelkezései egyebek mellett a rektorhelyettesek szakmai irányítási és felügyeleti jogkörét érintően.

Megszavazták a szenátorok az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetételének megújítását, miután a testület mandátuma augusztus 31-ével lejár. A bizottság és a két albizottság elnöke a mindenkori oktatási rektorhelyettes. A hallgatói ügyekkel foglalkozó albizottsága létszáma az elnökkel együtt 10 fő, míg a munkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottságé 5.

Támogatta a testület, hogy a Klinikai Tömb Orvos-főigazgatói beosztások létre jöjjenek. Az előterjesztés ezzel összefüggésben öt tömböt nevez meg: Belső Klinikai Tömb, Külső Klinikai Tömb, Gyermekklinikai Tömb, Városmajori Klinikai Tömb, Szent Rókus Klinikai Tömb. Az új Klinikai Tömb Orvos-főigazgatók egyebek mellett stratégiai fejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el.

Elfogadta a Szenátus a Semmelweis Egyetem fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló szabályzatát, amely az egyetemi szabályzatok egyszerűsítését célzó törekvések keretében újult meg. A dokumentum értelmében egyebek mellett közelebb kerül a gyógyszerellátással kapcsolatos feladat a klinikumhoz.

Megszavazta a testület, hogy a jubileumi Klinikai Konferencián való részvétel naponta 1 kreditet érjen a hallgatók számára szabadon választható tárgyként. A korábban márciusra tervezett és a COVID-19 helyzet miatt elhalasztott nemzetközi szakmai konferencia új időpontja 2020. november 9-10.

Döntöttek egy másik új, szabadon választható tantárgy bevezetéséről, amelyet az előző félévben szintén az új koronavírus okozta járvány miatt volt szükséges elhalasztani. A Csontváryval a magyar kultúra útján egy magyar kultúrát tematikusan bemutató programsorozat, amelynek keretében összesen 250 – 200 magyar és 50 nemzetközi – hallgató hat különböző kulturális intézmény programján vehet részt a 2020. október 1. és december 11. közötti időszakban.

Módosították a Hallgatói követelményrendszer felvételi szabályzatra vonatkozó részét, amely az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjának székhelyen kívül indítandó képzése miatt vált szükségessé, a vonatkozó jogszabályi követelményekhez kapcsolódóan.

Módosult a Doktori Szabályzat, amelybe bekerültek az Egészségtudományi Doktori Iskola létrejötte miatt szükséges változtatások.

Elfogadták az I. Sz. Sebészeti Klinika szervezeti átalakításáról és elnevezésének megváltoztatásáról szóló előterjesztést. Eszerint szeptembertől egy 20 ágyas fekvőbeteg és ambuláns ellátásra szakosodott gasztroenterológiai részleg alakul a klinikán, amelynek neve I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikára módosul.

Elfogadták a Gyógyszerésztudományi Kar előterjesztését, amely értelmében a kar idegen nyelvű képzésein is bevezetésre kerül a jubileumi évben kidolgozott megújított kurrikulum és módosul a magyar nyelvű képzés I. évfolyamára beiratkozó hallgatók mintatanterve.

A testület véleményezett négy aktuális vezetői pályázatot is.

Márer Vera-díj dr. Horváth Klárának és dr. Kaucsár Tamásnak
A szenátusi ülés végén dr. Merkely Béla rektor Márer Vera-díjat adott át dr. Horváth Klárának, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanársegédének, aki az alvás-ébrenlét ciklussal és ezek zavaraival foglakozik. A díjazott több sikeres TDK-hallgató témavezetője, 2020-tól PhD-témavezető, tudományos közleményeinek száma: 17, független idézettsége 146, H-indexe: 8. A díj idei másik kitüntetettje dr. Kaucsár Tamás, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika szakorvosjelöltje, aki nefrológiai kutatásokat végez, azon belül is a gyermeknefrológiai betegségek genetikai hátterével foglalkozik. Több sikeres TDK-hallgató tutora, közleményeinek száma 19, független idézettsége 444, H-indexe 11. Dr. Kaucsár Tamás a díjat később veszi át.
A Semmelweis Alapítvány dr. Márer Vera gyermekgyógyász emlékét őrző díját évente maximum két, az egyetemen dolgozó fiatal, 35 év alatti gyermekgyógyász szakorvos vagy szakorvosjelölt nyerheti el pályázat útján.

Dobozi Pálma

Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.