„Az elmúlt két év rendkívül intenzív volt a kar életében, a változások azonban nem értek véget” – mondta dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) júniusban leköszönő dékánja, aki 2013 óta, két cikluson keresztül töltötte be a tisztséget. Az elmúlt pár évben a karon jelentős oktatásfejlesztési reform ment végbe és döntés született a Hőgyes–Schöpf-Merei kampusz fejlesztéséről is; az utolsó, hivatalban töltött hónapjaiban pedig a koronavírus okozta járványhelyzet jelentette kihívásokat is kezelnie kellett.

Már első dékáni ciklusában jelentős oktatási fejlesztések történtek, teljesen megújult a szakképzések és a továbbképzések tematikája és módszertana – idézte fel a leköszönő dékán. A Semmelweis Egyetem 250. jubileumi évében azonban az egész egyetemre kiterjedő, átfogó kurrikulumreformot hirdettek meg, ami a GYTK-t is érintette. Az új tanterv figyelembe veszi a munkaerőpiaci elvárásokat, a megváltozott gyógyszerészi szerepköröket és egy olyan gyakorlatorientált képzést nyújt, amelynek köszönhetően a hallgatók az itt szerzett diplomával a szakterület valamennyi területén versenyképes tudásra tesznek szert– magyarázta dr. Zelkó Romána. A gyógyszerésztudományi képzésben az utolsó nagy átalakítás a 80-as évek második felében történt – azóta azonban a gyógyszerésztudománnyal kapcsolatos munkaerőpiaci elvárások jelentősen átalakultak.

A gyógyszerész feladata mélyrehatóan és részleteiben ismerni a gyógyszerkészítmény és beteg kapcsolatának összefüggéseit a gyógyszer minősége, ártalmatlansága és hatásossága vonatkozásában, de kiegészítve a gyógyszerelés során az együttműködés és adherencia elősegítésének szempontjaival is. Ennek érdekében, a kurrikulum megújítása során törekedtünk a gyógyszerészi kompetenciák és tevékenységek gyakorlatias jellegének  előtérbe helyezésére, illetve a tudományos ismeretek és a szakmai készségek megfelelő alkalmazására a betegközpontúság érdekében. A képzés kezdetétől megjelennek szakmai ismeretek a gyógyszerészi szemlélet folyamatos formálása érdekében. A lemorzsolódás kockázatának csökkentését várjuk az egyenletes óraterhelés megvalósításával, és a képzés kezdetétől a szakmai kötődés és a hivatástudat erősítésével– magyarázta dr. Zelkó Romána, aki azt is elmondta, hogy Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP)-pályázat keretében 2018-tól az alapozó tantárgyakból kiscsoportos felzárkózást segítő kurzusokat indítottak a lemorzsolódás csökkentésére, valamint az ötödéves gyógyszerészhallgatók gyakorlati képzését is megújították. A Magyar Gyógyszerészi Kamarával közösen elindított oktatási program célja, hogy segítse a hallgatók záróvizsgára való felkészülését, valamint a diploma utáni munkavégzését főként közforgalmú gyógyszertári vonatkozásban.

Dr. Zelkó Romána a Hőgyes–Schöpf-Merei tömb átalakítását fantasztikus lehetőségnek nevezte. Mint elmondta, jelenleg a kar széttagoltan működik, intézetei különböző helyszíneken találhatóak, a képzés egy része pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán folyik. „A fejlesztés nagymértékben javítja oktatási infrastruktúránkat, egy korszerű, XXI. századi oktatási környezet jöhet létre” – magyarázta. Az új oktatási tömb azonban nemcsak a graduális képzéseket érinti majd – kibővítheti a GYTK szakképzésekkel, szakirányú képzésekkel kapcsolatos lehetőségeit is. Emellett kutatási központként is funkcionál majd új, korszerű infrastruktúrát nyújtva az karon folyó kutatási tevékenységekhez. A karon működik a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézete, amelynek a beruházással szintén bővülnek lehetőségei: a Hőgyes–Schöpf-Merei tömbben készülő gyógyszerekkel és készítményekkel már nem csak az egyetem klinikáit tudják majd ellátni, hanem akár országos szinten is biztosíthatnak bizonyos hiánytermékeket vagy speciális infúziókat, egyedi összetételű gyógyszereket. „A szakmai koncepció és az organizációs terv már elkészült, jelenleg a helyiségkönyvön dolgoznak” – avatott be dr. Zelkó Romána.

A Gyógyszerésztudományi Kar rendszeresen jól szerepel a tudományos rangsorokon, a Quacquarelli Symonds (QS) szakterületi listái évről évre a legjobb 200 között említik. Dr. Zelkó Romána szerint az előkelő helyezés elérésében fontos szerepet játszik a gazdag publikációs tevékenyég: a karon dolgozó oktatók, az itt működő kutatócsoportok tudományos teljesítménye nagyon jó. A leköszönő dékán szerint a jövőben úgy érhetnek el még jobb eredményt ezen a területen, ha tovább erősítik az együttműködést az egyetem többi karával és klinikáival.

Dr. Zelkó Románának utolsó dékáni hónapjaiban a koronavírus jelentette kihívásokkal is meg kellett küzdenie. „Úgy gondolom, a kar remekül vette az akadályt – korábban is használtuk az e-learninget, így nem volt ismeretlen a rendszer, szerencsére mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak zökkenőmentes volt a hirtelen jött váltás” – idézte fel, megemlítve, hogy a záróvizsgák is rendben lezajlottak, így minimális csúszással rendezhették meg a doktoravatót. „A digitális oktatással egy új eszközt kaptunk a kezünkbe – az itt folyó képzés rendkívül gyakorlatigényes, így nem váltható ki online eszközökkel, de bizonyos elemei remekül beépíthetőek a kurrikulumba” – vélekedett.

Utódjával, dr. Antal Istvánnal régóta együtt dolgoznak. „Közösek a gyökereink, hiszen mindketten a Gyógyszerészeti Intézetben kezdtük pályánkat, később közös kutatási témáink, publikációink, közös doktoránsaink is voltak, ráadásul dékánhelyettesekként is dolgoztunk együtt” – magyarázta, hozzátéve: dr. Antal Istvánnak nemcsak óriási rálátása és tapasztalata van a gyógyszerészet területén, de vezetői pozícióban is bizonyított már, így biztos benne, hogy a GYTK dékánjaként is kiváló munkát végez majd.

Dr. Zelkó Romána nemrég kapott  vezetői pozíciójában újabb 5 évre megerősítést, így folytathatja a munkáját az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének igazgatójaként. Továbbra is szívügyének érzi az itteni kutatócsoport irányítását is és ő vezeti a Gyógyszertudományok Doktori Iskolát. Emellett támogatni szeretné a GYTK további fejlesztési törekvéseit, és a Hőgyes–Schöpf-Merei kampusz fejlesztéséből is igyekszik kivenni a részét. „Sok szép feladat áll előttem, remélem, meglesz hozzájuk a szerencse, az egészség és a lendület is” – mondta el dr. Zelkó Romána.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.