Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
A hét európai egyetemet, köztük a Semmelweis Egyetemet egyesítő EUniWellt, azaz Európai Jólléti Egyetemet beválasztották azon konzorciumok közé, amelyek pénzügyi támogatást kapnak az Európai Bizottság ERASMUS+ program részeként működő „Európai Egyetemek” kezdeményezés második pályázati felhívása során. A Semmelweis Egyetem részvételével működő egyetemi hálózat ennek köszönhetően mélyíteni tudja a tagjai közötti együttműködést és gyorsítani kutatási és oktatási programjainak a kiépítését.

Az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatósága kiválasztotta azt a 24 Európai Egyetemi Szövetséget, amelyek finanszírozási támogatásban fognak részesülni abból a célból, hogy projektjeik révén kiépítsék a jövő „Európai Egyetemeit”.

Az EUniWell 7 európai egyetemet egyesít, Európa több különböző sokszínű régiójából. A Birminghami, a Firenzei, a Kölni, a Leideni, a Linnaeus, a Nantes-i és a Semmelweis Egyetem alkotják az „ Európai Jólléti Egyetem” tagjait. A legmagasabb szintű oktatás és kutatás biztosításával, valamint sokszínű intézményi profiljaik segítségével, a szövetség segíteni fogja az átalakulást olyan irányba, ami támogatja az egyéni, társadalmi és környezeti jóllétet globális szinten.

Az EUniWell összesen 244 ezer diákot és 35 500 alkalmazottat egyesít a szövetségen keresztül. Azzal, hogy ilyen szinten és méretben összefognak, az EUniWell partneregyetemei felismerik a felelősségüket abban, hogy az európaiak új nemzedékét képezzék, lehetővé tegyék a tudományos áttöréseket, és biztosítsák az egész társadalom számára hasznos, sikeres tudástranszfert. Mint Európa következő generációja, a diákok állnak a szövetség középpontjában, és részt vesznek annak mindek aspektusában, beleértve az irányítást is.

Az EUniWell létrehozott egy hálózatot 102 társult partner részvételével, melynek tagjai többek között a 7 város önkormányzata, valamint számos felsőoktatási intézmény, kulturális, egészségügyi és oktatási szervezet, és olyan vállalatok, akik támogatják az EUniWell stratégiáját és misszióját.

Az EUniWell 4 olyan kulcsterületet azonosított, mint kutatási és oktatási célt, melyek szorosan kapcsolódnak az ENSZ ún. Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (Sustainable Development Goals, SDG) és amelyekben a tagegyetemek alapos szakértelemmel rendelkeznek, valamint amik a jelenlegi Covid-19 járvány miatt felértékelődtek:

 • Jóllét és egészség (SDG 3, Egészség és jóllét)
 • Egyéni és társdalami jóllét (SDG 16, Béke, igazság és erős intézmények)
 • Környezet, urbanitás és jóllét (SDG 11, Fenntartható városok és közösségek)
 • Oktatói képzés (SDG 4, Minőségi oktatás)

A finanszírozási döntés kapcsán az EUniWell vezetői a következőt nyilatkozták: „A döntés, hogy Európai Egyetemként támogatásra lettünk kiválasztva, lehetővé teszi számunkra azt, hogy felgyorsítsuk a munkát küldetésünk elérésére és elmélyítsük az együttműködésünket. ‘Európai Egyetemként’ elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megosszuk tapasztalatainkat és jó gyakorlatainkat arról, ahogyan közös erővel kiépítünk egy több kampuszból álló Európai Egyetemet, társult partnereinkből álló hálózatunk segítségével.”

Az EUniWell vezetői:

 • Sir David Eastwood kancellárhelyettes és igazgató, Birminghami Egyetem, Egyesült Királyság
 • Axel Freimuth rektor, Kölni Egyetem, Németország
 • Luigi Dei rektor, Firenzei Egyetem, Olaszország
 • Carel Stolker rektor és elnök, Leideni Egyetem, Hollandia
 • Peter Aronsson kancellárhelyettes, Linnaeus Egyetem, Svédország
 • Carine Bernault elnök, Nantes-i Egyetem, Franciaország
 • Merkely Béla rektor, Semmelweis Egyetem, Magyarország

Az EUniWell Irányító Bizottság tagjai:

 • Robin Mason, nemzetközi alkancellár, Birminghami Egyetem, Egyesült Királyság
 • Beatrix Busse, oktatási rektorhelyettes, Kölni Egyetem, Németország
 • Heinz-Peter Mansel, nemzetközi kapcsolatokért felelő rektorhelyettes, Kölni Egyetem, Németország
 • Giorgia Giovannetti, nemzetközi kapcsolatokért felelő rektorhelyettes, Firenzei Egyetem, Olaszország
 • Hester Bijl, rektorhelyettes, Leideni Egyetem, Hollandia
 • Ann-Charlotte Larsson, helyettes alkancellár, Linnaeus Egyetem, Svédország
 • Gwenaele Proutiere-Maulion, európai ügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök, Nantesi Egyetem, Franciaország
 • Olivier Grasset, kutatási alelnök, Nantes-i Egyetem, Franciaország
 • Ferdinandy Péter, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Semmelweis Egyetem, Magyarország
 • Judith Barth, EUniWell, Chief Student Officer

Forrás: EUniWell közlemény
Fordítás: Deme Tamás
Fotó: EUniWell

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.