Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár
Megszavazta a Szenátus az egyetem 2020. évi vezetői költségvetését. A testület döntött egy új intézet, valamint egy új tanszék létrehozásáról is, és véleményeztek több aktuális vezetői és oktatói pályázatot.

Elfogadta a Szenátus az egyetem 2020. évi vezetői költségvetését, amelyben a közvetlen, a közvetett és a fejlesztési, illetve vis maior költségek összege 110,7 milliárd (110 720,9 millió) forint. A jelenlegi pandémiás helyzet miatt ugyanakkor mind bevételi, mind a költség oldalon azonosíthatók kockázatok – hívja fel a figyelmet az előterjesztés. A kockázatok csökkentésére a vis maior alapba áramló egyes hozzájárulások meghatározott emelésével az egyetem további 1,5 milliárd forintot különített el az előre nem tervezhető költségekre. A rendkívüli helyzet miatt évközben szükséges lesz a várható teljesítményeket felülvizsgálni, és amennyiben indokolt, a költségvetést módosítani. Az idei költségvetés alapjaiban a korábbi elvek szerint épül fel, ugyanakkor felsővezetői, rektori kérésre megtörtént a teljesítmények figyelembevétele a bevételek és a költségek tervezésénél. A költségvetéshez a Konzisztórium megadta az előzetes egyetértését.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosítása keretében határoztak arról, hogy 2020. július 1. helyett 2020. május 15-ével jön létre a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika a II. és a III. Sz. Belgyógyászati Klinika összevonásával. Megtörtént a felülvizsgált kari SZMR-ek nyomán megújult kari tanácsok szabályainak beépítése az SZMSZ-be, valamint bekerült a Doktori Szabályzat pontosítása a fokozatszerzés publikációs feltételeivel kapcsolatban.

Az SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszert érintő módosításával a jutalomdíjakra vonatkozóan az innovációs eredmények értékelése is beépült szempontként  a tudományos teljesítmény mellett. Egy új díj, a Hári Mária Jutalomdíj megalapításáról is döntöttek a szenátorok, ami a Pető András Kar (PAK) oktatói és kutatói elismerésére szolgál.

Döntött a testület a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet létrehozásáról az Orvosi Biokémiai Intézet és az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet összevonásával. A július 1-jével hatályos döntés a két intézet munkájának szorosabb összehangolását, a párhuzamosságok megszüntetését, az oktatási és kutatási hatékonyság növelését szolgálja. Az intézet keretein belül Biokémiai Tanszék, valamint Molekuláris Biológiai Tanszék működik majd.

Határoztak a szenátorok az Endokrinológiai Tanszék létrehozásáról a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán, amely az oktatás mellett az endokrinológiai kutatásokban is aktív szerepet vállalhat.

Megszavazták a PAK Óra- és vizsgatervének módosítását, amely azért vált szükségessé, mert a konduktor alapszakhoz harmadik specializációként bekerül a képzési kurrikulumba a pedagógiai rehabilitáció specializáció.

Döntött a Szenátus a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság hallgatói összetételének, valamint a Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság személyi összetételének módosításáról. Beszámoló készült a testület számára a Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok munkájáról. Ezen kívül 18 aktuális vezetői és 8 oktatói pályázatot véleményeztek. Döntöttek arany pecsétgyűrű, valamint Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetések adományozásáról és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre való felterjesztésről.

A szenátorok az előterjesztéseket videókonferencia keretében vitatták meg, majd a jogszabályoknak megfelelően történtek meg az elektronikus, illetve a személyes jelenlétet igénylő szavazások.

Az áprilisi ülést megelőzően, április 6-17. között lebonyolított elektronikus szavazási eljárásban összesen 11 szabályzat megújításáról döntött a testület. A megújított szabályzatok – melyek a szabályozó dokumentumok készítésének rendjéről szóló február szenátusi határozat nyomán kerültek a testület elé – a következők: Gazdálkodási Szabályzat, Állatkísérleti Szabályzat, Semmelweis Szimpózium Szabályzat , Jubileumi Díszoklevelek Adományozásáról szóló Szabályzat, Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (NEPTUN EFTR) Működési Rendjéről szóló Szabályzat, Egységes a Hallgatók Részére Jutalomdíjjal Járó Pályázatokról szóló Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat, Szerződéskötési Szabályzat, Esélyegyenlőségi Szabályzat, Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat, Külföldi Hallgatók által Fizetendő Díjak és Bevételek Felhasználásáról szóló Szabályzat.  

Dobozi Pálma
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.