Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár
A videókonferencia keretében megtartott ülést követő elektronikus szavazással elfogadta a testület az egyetem 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és határoztak egyebek mellett az alkotói távollétre vonatkozó rendelkezésekről is. Mint arról már beszámoltunk, döntött a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítéséről különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó átmeneti rendelkezésekkel.

Elfogadta a Szenátus az egyetem 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A dokumentum hangsúlyozza: gazdálkodás szempontjából sikeres évet tudhat maga mögött az intézmény, amely teljesítette, sőt túlteljesítette az eredeti költségvetésben meghatározott keretszámokat. A múlt évben az egyetem eredeti költségvetési előirányzata 98 milliárd forint volt, a módosított előirányzat 142 milliárd forint, míg a tejesített bevétel 141 milliárd forint, a kiadási fő összeg 116 milliárd forint lett. A kiadási és bevételi előirányzatok módosítását kormány, irányítószervi és saját hatáskörben tett intézkedések eredményezték. Utóbbi részét képezte a 2018. évi közel 24,4 milliárd forintos maradvány, amelynek felhasználását a fenntartó jóváhagyta. A beszámolót a szenátusi ülést megelőzően a Konzisztórium is elfogadta.

Támogatta a testület a 2020. évi Semmelweis Symposium rendezési jogának odaítéléséről szóló előterjesztést, amely lehetővé teszi, hogy az új koronavírus járvány miatt elhalasztott Semmelweis 250 Klinikai Konferencia a 2020. évi Semmelweis Symposium égisze alatt valósuljon meg az ősz folyamán.

Elfogadták a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap (STIA) működtetésének és felhasználásának eljárásrendjét. Az Innovációs Központ az elmúlt három év tapasztalata alapján vizsgálta felül a szabályozást, és alakította ki a szerkezetében átláthatóbb, tartalmában az aktuális tudományos és innovációs trendeknek megfelelő új eljárásrendet. Szintén támogatták a szenátorok a STIA 2020. évi programstratégiáját, amelynek alapelve, hogy az egyetemen rendelkezésre álló központi kutatási, fejlesztési és innovációs források felhasználásának tervezése stratégiailag egységes rendszerben történjen.

Megszavazta a testület az Egészségtudományi Kar (ETK) működési rendjének módosítását, valamint az ETK Kari Tanács választható tagjairól szóló választási rendet.

Döntöttek a Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című új angol nyelvű szabadon választható tantárgy bevezetéséről a 2020/21-es tanév I. félévétől. Magyar nyelven a tárgy már az idei tanévtől elérhető, a hallgatói visszajelzések alapján pedig elfogadta a testület, hogy 90 perces, kétkredites kurzussá váljon a jövő tanév elejétől.

Mint arról már beszámoltunk, módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ). Eszerint összeolvad a Beruházási és a Létesítményüzemeltetési Igazgatóság, Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóság néven. Bekerültek az SZMSZ-be a különleges jogrendben és egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó átmeneti rendelkezések. Ez megteremti a szabályozási környezetet a Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottságának működéséhez, az ilyen helyzetekben alkalmazandó döntések meghozatalához, azok alkalmazásához, az egyetemi polgárok tájékoztatásához. Lehetővé válik emellett különleges eljárás keretében személyi szavazások lebonyolítása az ülés megtartása nélkül. A hamburgi képzőhelyre, az Asklepios Campus Hamburgra vonatkozó módosítás célja, hogy az ottani hatodéves orvostanhallgatók számára 2020-ban a szóbeli államvizsga az eredeti időpontban, az írásbeli időpontjától függetlenül megtörténhessen. Ugyanakkor ha az írásbeli eredménye később elégtelen, a korábban tett szóbeli vizsga is semmis.     

Megszavazták az alkotói távollétre vonatkozó rendelkezés beépítését az SZMSZ foglalkoztatási követelményrendszerről szóló részébe. Az alkotói távollét célja, hogy az oktató, tudományos kutató a napi feladatellátásból adódó kötöttségektől mentesen alkotómunkát végezzen, és a megszerzett ismereteket az oktatásban, kutatásban alkalmazza. A hét év teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony után hét évente igényelhető alkotói távollét különösen tudományos munka publikálására, továbbá tankönyv, szakkönyv, jegyzet készítésére vehető igénybe.

A Szenátus márciusi ülését – tekintettel a járványügyi helyzetre – videókonferencia keretében tartotta meg.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.