Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. augusztus 1.
352918 Összes oltás

Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Knoll Berta, a közelmúltban meghalt Knoll József professzor felesége, életének 88. évében, 2019. december 26-án elhunyt. Knoll Berta az ELTE aranydiplomása, a biológiai tudományok doktora, a Semmelweis Egyetem, Gyógyszertani (jelenleg Farmakológiai és Farmakoterápiás) Intézetének közel 50 éven keresztül volt munkatársa.

A SOTE Gyógyszertani Intézetben 1955-ben tudományos munkatársként kezdett dolgozni, és azonnal bekapcsolódott a Knoll József és Kelemen Károly által pár évvel korábban elindított viselkedés-farmakológiai kutató csoport munkájába. A pszichiátriai megbetegedések, mint skizofrénia és depresszió kezelésére valóban alkalmas gyógyszerek csak az 50-es években jelentek meg, a következő évtizedekben ezek kutatása, a gyógyszerek vizsgálatára alkalmas állatkísérletes modellek kifejlesztése központi kérdéssé vált. Ezekben a kutatásokban volt igen jelentős szerepe Knoll Berta munkásságának is, aki 1969 és 1986 között mint tudományos főmunkatárs; 1986-tól 2000-ig pedig mint tudományos tanácsadó vezette az intézet, Viselkedésfarmakológiai Laboratóriumát, majd az MTA Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoportot is.

Munkája középpontjában új típusú pszichostimulánsok kutatása, a magasabb rendű idegműködés pszichofarmakológiai befolyásolása, az agyi izgalmi gócok képződési mechanizmusának, a tanulási mechanizmusokat serkentő és gátló anyagok élettani, farmakológiai szerepének kutatása és a szerotonin, ill. a szerotoninerg rendszer tanulásserkentő szerepének feltárása állt.

Az Orvostudomány című lap szerkesztője, az MTA Neurobiológiai Tudományos Bizottság, a Magyar Biológiai, a Magyar Farmakológiai, és a Magyar Élettani Társaság tagja, valamint a Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris és a European Neuroscience Association tagja volt.

Széles körű irodalmi és művészeti érdeklődéssel és tudással rendelkező, barátságos, kedves személyének emlékét megőrizzük.

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet munkatársai

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.