Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 27.
63735 Összes oltás
10504 Beoltott Semmelweis Polgár
Aktuális vezetői pályázatokról és a kitüntetési szabályzat módosításáról is határozott a Semmelweis Egyetem Szenátusa novemberi ülésén, ahol az új konzisztóriumi tagok is bemutatkoztak. Az ülés keretében – a testület döntését követően – dr. Merkely Béla Pro Universitate díjat adott át dr. Szász Károly leköszönő kancellárnak, valamint kitüntetést nyújtott át két munkatársának.

Dr. Merkely Béla rektor az ülés kezdetén bemutatta a Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának két új – az ülésen is megjelent – tagját, dr. Nagy Rózát, a Magyar Nemzeti Bank elnök főtanácsadóját és Orbán Gábort, a Richter Nyrt. vezérigazgatóját. A Konzisztórium elnöke továbbra is dr. Nagy Zoltán professor emeritus.

A Szenátus a rektor előterjesztése nyomán Pro Universitate díjat adományozott dr. Szász Károlynak, aki 2019. november 30-i hatállyal távozik kancellári posztjáról, mivel a jövőben új, fontos vezetői megbízást lát el az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. A kancellár hatáskörébe tartozó feladatokat 2019. december 1-jétől általános kancellárhelyettesként Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató látja el.

Döntött a testület a Gyógyszerésztudományi Karon működő, Szenátus által létrehozott kari állandó bizottságok (etikai és fegyelmi, kreditátviteli, valamint tanulmányi és vizsgabizottságok) megújításáról. Határoztak az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság HÖK által delegált két, az Egészségügyi Közszolgálati Kar által delegált egy új tagjának megválasztásáról.

Módosult a Kitüntetési Szabályzat, amellyel két új kitüntetés létrehozásáról döntöttek: a „Rektori-Kancellári Elismerés” díjat a rektor és a kancellár közösen ítélheti oda, míg a szakképző iskolák idei csatlakozásához kapcsolódóan létrehozták a „Semmelweis Egyetem Kiváló Szakképző Iskolai Pedagógusa” elismerést.

A szenátorok három aktuális vezetői pályázatot is véleményeztek.

Döntés született a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról annak érdekében, hogy az egyetemen legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, oktatási-kutatási szervezeti egység vezetésével megbízott személy, aki olyan szervezetben végez gyógyító tevékenységet, amely az egyetemmel kötött megállapodás alapján képzési és tudományos tevékenységet folytat, szavazati joggal tudjon részt venni a kari tanács munkájában.

Az ülés végén dr. Merkely Béla elismerést adott át a kancellár két munkatársának is: Dr. Sáray Éva kancellári kabinetvezető Pro Universitate érdemrendet, Tóth Réka kancellári titkárságvezető Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést vehetett át

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.