A szenátusi teremben fogadta dr. Merkely Béla rektor a Semmelweis Egyetemhez csatlakozott négy középfokú egészségügyi szakképző iskola vezetőjét. A szakgimnáziumi, illetve szakközépiskolai képzést folytató három budapesti és egy salgótarjáni iskola 2019. augusztus 1-jével kapcsolódott az egyetemhez, ezzel pedig a felsőoktatási mellett a középfokú egészségügyi szakképzés is bekerült a 250 éves Semmelweis Egyetem képzési kínálatába.

Azzal, ha az egyetemen belül van az egészségügyi középfokú képzés – a számos szinergizmust kihasználva – meg tudjuk emelni a jelentkezők, a végzettek és végső soron az elhelyezkedők számát is – hangsúlyozta a rektor a Semmelweis Egyetemhez csatlakozott négy egészségügyi szakképző iskola igazgatójával folytatott megbeszélésen. Dr. Merkely Béla emlékeztetett arra, hogy rektori programjában is szerepelt a szakdolgozóképzés kérdésköre, hiszen az ágy melletti munka dandárját zömmel a középiskolai végzettséggel rendelkező nővérek végzik. Rámutatott arra, hogy az egyetemi klinikák gyakorlótérként funkcionálhatnak a középfokú képzés számára is. Az orvos- és egészségtudományért felelős intézményként az egészségügy minden szektorára szeretnénk hatni, márpedig e szegmens nélkül féllábú a rendszer – fogalmazott.

A csatlakozott egészségügyi, humán képzést nyújtó három budapesti és egy salgótarjáni iskolák mindegyikében évek óta magas színvonalú, eredményes oktatás folyik, ezt igazolják a szakmai versenyeken elért kiemelkedő eredmények is – mondta Mayer Andrea, az iskolák fenntartói feladatainak ellátására közvetlenül a rektor alá rendelt szervezeti egységként létrejött Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatósága (SZKIFI) megbízott főigazgatója. Az intézményekben szakgimnáziumi, szakközépiskolai osztályokban tanulhatnak a diákok, nappali illetve felnőttoktatási formában. Mindkét típusú képzés lehetőséget ad a végzetteknek, hogy továbbtanuljanak, szaktudásukat magasabb szintre fejlesszék. A megbeszélésen szintén jelen lévő megbízott főigazgató szólt arról is: felülvizsgálják, milyen szakmák képzését indítsák el a jövő tanévtől az iskolák annak érdekében, hogy megfelelő létszámban képezzék az egyes szakterületek képviselőit.

A megbeszélésen jelen volt és bemutatta intézményét Terdikné dr. Takács Szilvia a Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziuma, Gavallérné Kancsal Ágnes, a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Románné Kolozsi Andrea Mónika, a Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, valamint Zaja Roland, a Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája igazgatója.

A Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziuma mind létszámát, mind képzési formáit tekintve dinamikusan fejlődő iskola. 50 éves története során meghatározó profilja végig az egészségügyi szakképzés volt. Jelenleg négy ágazatban (egészségügyi, szociális, pedagógiai és sport) indítanak képzést a 9. évfolyamosok számára. Az iskolában egyedülállóan 20 éve kétnyelvű (magyar, angol) egészségügyi ágazati képzés is folyik.

A Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában elsősorban egészségügyi ágazati képzés folyik; cél az érettségire való felkészítés és a kisegítő ápolói végzettség megszerzése, de van szociális ágazati képzés, valamint szakmai képzés érettségire épülően nappali tagozaton is. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorló ápolóképzés létszámának növelésére.

A Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája egészségügyi, pedagógia és szociális ágazatokban oktat, stabil alapokat teremtve az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz egyaránt. A középiskolában a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot.

A Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájában egészségügy, szociális, és pedagógia ágazati képzés folyik, a környezetvédelem képzés kimenő rendszerben zajlik. Nagy hangsúlyt fektetnek a személyiségfejlesztésre a humán szakmákhoz szükséges területeken. Kiemelten foglalkoznak a többi között a hatékony, konfliktusmentes kommunikációval, a problémamegoldással, az empátiával, a türelemmel és az együttműködéssel. Az egészségügyi képzések közül fő profiljuk a gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens és a klinikai laboratóriumi szakasszisztens.

A szenátusi teremben tartott megbeszélésen részt vett a Semmelweis Egyetem részéről Kormos Ágnes, a Klinikai Központ Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatósága vezetője, dr. Dörnyei Gabriella, az Egészségtudományi Kar tudományos dékánhelyettese, Tódorné Bognár Krisztina, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, az Urológiai Klinika vezető főnővére.

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem