Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár
126 évvel ezelőtt, 1893. szeptember 11-én született dr. Pető András. A róla elnevezett Pető András Kar (PAK) a hagyományoknak megfelelően négy helyszínen tartott megemlékezést a konduktív nevelés megalkotója előtt tisztelegve.

A megemlékezés a Farkasréti temetőben, dr. Pető András sírhelyénél kezdődött, ahol Feketéné dr. Szabó Éva, a kar általános dékánhelyettese helyezett el virágot. Mint beszédében elmondta, az eltelt évek számától függetlenül, minden szeptember 11-én újra és újra azzal a szándékkal kell az alapító végső nyughelyénél állni, hogy a kar jól őrzi a “petői utat”, Pető örökségét. A Semmelweis Egyetemhez történt csatlakozásunkkal már két magyar óriás munkásságának, értékrendjének védelme a feladatunk, akiknek életében számos hasonló sorsesemény és körülmény fedezhető fel: mindketten a gyakorlat hősei voltak és mindkettőjüket a humánum vezette – emelte ki. Feketéné dr. Szabó Éva beszédében kitért rá: a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulóján az egyetem legfiatalabb karának is kötelessége felülvizsgálni, hogy a kurrikulumreformmal összhangban a konduktorképzés megfelel-e a modern követelményeknek. 

Szombathelyen, Pető András egykori szülőházánál is emlékeztek a város híres szülöttjére: a Micimackó Óvoda konduktív csoportjának óvodásai Antoniné Ringhoffer Csilla vezetésével virágot helyeztek el az emléktáblájánál; majd az évfordulós megemlékezések sora Budapesten, a PAK Kútvölgyi úti aulájában folytatódott, ahol a kar óvodásai énekekkel; hallgatói Pető saját verseit szavalva tisztelegtek az alapító emléke előtt, míg Földesi Renáta, a Konduktív Pedagógiai Intézet mb. igazgatóhelyettese a megemlékezések szervezőjeként kiemelte az Alma Mater felelősségét a hagyományok ápolásában, öröksége továbbadásában.

Dr. Pető András inspirációt tudott meríteni azokból az esetekből, amelyekkel orvosi munkája során szembesült, és – a konduktív nevelés rendszerének megalkotásán túlmenően – képes volt felismerni, alkalmazni a pedagógia minden olyan módszerét, amellyel  a neveltek alkalmassá váltak új funkciók, új megoldásmódok alkalmazására, a mindennapi élet lehető legönállóbb megélésére – mondta köszöntőjében a kar dékánja, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, hangsúlyozva, hogy ebben rejlett Pető nagysága. A fennállásának negyed évszázados jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem kurrikulumreformjának fő célkitűzéseivel Pető egykori céljai összecsengenek – vélekedett a dékán. Mint rámutatott, az alapító már a kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy munkatársai a lehető legszélesebb körű gyakorlatot és tudást szerezzék meg munkájukban, és az ott kipróbált feladatsorokat, megfigyeléseket – az orvostudomány és a társadalomtudomány kapcsolódó területeinek ismerete mellett – leírják és elemezzék, majd a gyakorlatban is alkalmazzák. A petői hagyatékot őrzők számára alapvető kötelességet jelent az értékek megőrzése, ide értve a kutatást, tudományos publikációkat, gyakorlati ismeretek átadását, valamint a fiatal munkatársak képzését és megtartását – zárta szavait a kar dékánja.

A kar hagyományaihoz híven, az intézmény névadójának egykori lakhelyénél található emléktáblánál a Stollár Béla utcában a kar általános iskolásai szavalattal emlékeztek a névadóra, a senior konduktor munkatársak mellett pedig dr. Ács Nándor, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánhelyettese is elhelyezte koszorúját tisztelete jeléül.

Vona Zsófia
Fotó: Tatai Balázs – Semmelweis Egyetem