Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár
Egy idén májusban kötött közös együttműködési megállapodás gyakorlati megvalósításáról tárgyaltak az Egészségtudományi Kar (ETK) vezetői az amerikai George Washington University több karának képviselőivel. Az itt töltött három nap során a külföldi delegáció ellátogatott az ETK több tanszékére is, ahol szó esett az ott folyó oktatási gyakorlat mellett a kutatási projektekről, további együttműködési lehetőségekről, valamint a legnagyobb népegészségügyi kihívásokról egyaránt.

A School of Nursing delegációját dr. Pamela Jeffries dékán vezette, dr. Carol Lang, a Közösségi és Globális Kezdeményezések Igazgatójának kíséretében, a School of Medicine and Health Sciences delegációját pedig dr. Reamer Bushardt, a kar egészségtudományokért felelős dékánhelyettese vezette. Az amerikai egyetem küldöttségében jelen volt még dr. Maura Polansky (a Physician Assistant tanszék vezetője), dr. Marisa Birkmeier (klinikai oktatási igazgató) és dr. Zeina Saliba (addikció szakértő) is, míg magyar részről dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán, dr. Dörnyei Gabriella és dr. Vingender István dékánhelyettesek, dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője és Sódar Gabriella, az Innovációs Igazgatóság képviselője voltak jelen.

A GWU School of Nursing karának képviselői augusztus 28-án dr. Nagy Zoltán Zsolt vezetésével ellátogattak az Ápolástan és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszékre, a Családgondozási Módszertani Tanszékre, illetve az Epidemiológiai Tanszékre, ahol az ottani vezetők mutatták be a helyi oktatási gyakorlatot és kutatási projekteket, emellett szó esett az egészségtudományi területen dolgozók munkaerőpiaci helyzetéről és a legnagyobb népegészségügyi kihívásokról is. Dr. Pamela Jeffries dékán világszinten elismert szakértője a szimulációs oktatásnak, így ez a terület különösen nagy hangsúlyt kapott a megbeszélésen. A program részeként a kar szimulációs oktatótermeit is megnézték.  

Augusztus 29-én a School of Medicine és Health Sciences képviselői, dr. Reamer Bushardt dékánhelyettes vezetésével bepillantást nyerhettek a Dietetika és Táplálkozástudományi Tanszék, a Fizioterápia Tanszék, az Ápolástan Tanszék, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék, a Társadalomtudományi, illetve az Addiktológiai Tanszék működésébe. Mindkét kar számára kiemelt területnek számít, így további együttműködési lehetőségeket kerestek az öregedéssel kapcsolatos kutatások és az idősellátás, valamint a függőségek (drog- és gyógyszerfüggőség) innovatív módszerekkel történő kezelése területén. A megbeszéléseken rávilágítottak: az országok eltérő gazdasági helyzete ellenére azonosak a legnagyobb egészségügyi kihívások, és az amerikai fél is hasznosítani tudja az alacsonyabb költségvetésből működő, de mindenkire kiterjedő magyar egészségügyi ellátás gyakorlatait. Szó esett még azokról a pályázati forrásokról is (Erasmus, Horizon 2020, amerikai alapítványok), melyek felhasználásával megvalósíthatók a tervezett szakmai programok. A látogatás során az amerikai egyetem képviselői 10-12 olyan területet láttak, ahol együttműködés indulhat az egyetemek között, így a jövőbeni tervek között szerepel a programok kidolgozása és a pályázatok beadása, legyen szó akár oktatói vagy hallgatói mobilitási programokról, közös kutatásokról vagy rövid szakmai programokról. Az ETK dékánja által vezetett zárómegbeszélést követően a vendégek egy séta keretében megismerték az épület történetét is.

Fotó és forrás: Egészségtudományi Kar 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.