Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Szemenyei Klára 1932. szeptember 13-án született Polgárdiban. Már kisiskolás korában rendkívül érdeklődött a tanulmányok iránt. 1952-ben kitűnő eredménnyel érettségizett és még ebben az évben felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahol 1958-ban Summa cum laude minősítéssel szerezte meg orvosi diplomáját.

Gyakornokként 1958. október 1-től a II. számú Patológiai Intézetben kezdte pályaját, majd tanársegéddé nevezték ki. 1958-tól Haranghy László professzor mellett gerontológiai kutatásokban vett részt, 1959-ben pedig „Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem” kitüntetést kapott.

1961-ben kórbonctan-kórszövettanból kitűnő eredménnyel szakvizsgázott, ezt követően több alkalommal vett rész tanulmányutakon, így jutott el Kassára, Prágába, Liblicébe, Berlinbe, Heidelbergbe, Moszkvába, Leningrádba, Lipcsébe, Turkuba, Jénába, Koppenhágába, Jerevánba, Görögországba és Párizsba.

1967-től az intézet tanulmányi felelőse, illetve a kórbonctan egyes fejezeteiből rendszeresen tantermi előadásokat is tartott. Részt vett az oktatási tematika kidolgozásában is. Az 1972/73-as évben a TDK intézeti felelőse. 1971-ben egyetemi adjunktussá léptették elő, 1972-ben a „Budapesti Orvostudományi Egyetem Kiváló Oktatója” kitüntetés második fokozatával jutalmazták.

dr. Szemenyei Klára: A fák állva halnak meg

1974-ben Haranghy professzor úrral közösen írta egyik legnagyobb tudományos munkáját, mely az „Öregkori tuberkulózis” címmel jelent meg. Részt vett Jellinek professzor úr egyik jelentős morfológiájának szerkesztésében is. Ekkor készítette kandidátusi értekezését, melyet 1976-ban védett meg sikeresen.

1979-1980 között utazott Creteilbe a Claude Bernard Társaság ösztöndíjával. Tudományos munkájáért 4 alkalommal MTA jutalomban részesült, 1980-ban docenssé nevezték ki.

1987-től visszavonult az orvosi munkáktól, azonban nem torpant meg, ekkor bontakozott ki rendkívüli művészeti tehetsége. Fotóival, festményeivel, gobelinjeivel illetve kézimunkáival gazdagította világunkat.

Művészeti érdeklődése kapcsán több társasághoz is csatlakozott:
– 1967. a SOTE Aesculap Fotoklubjának tagja
– Budapesti Városvédő Egyesület fotós csoportjának tagja
– 1988-tól a Dési Huber Képzőművész Körben kezdett festeni
– 1990-től a Szőnyi István Képzőművészeti Körben folytatta művészeti tanulmányit, ekkor lett tagja a Művészbarátok Egyesületének. Az egyesület szervezésében több festménye, fotója került kiállításra még 2014-ben is.

2019. július 12-én távozott közülünk végleg.

II. Sz. Patológiai Intézet

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.