Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. március 04.
65879 Összes oltás
10820 Beoltott Semmelweis Polgár

A tanév legfontosabb eredményeiről és a jövőbeni tervekről is szó esett a Pető András Kar (PAK) Konduktív Pedagógiai Központ (KPK) évzáró rendezvényén, ahol a jubiláló és nyugdíjba vonuló munkatársak mellett köszöntötték a dékáni dicséretben és egyetemi elismerésben részesült konduktorokat és oktatókat is.

Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes, a KPK igazgatója megköszönte az egységvezetők munkáját és kiemelte, hogy eseményekben, eredményekben és sikerekben gazdag tanév áll a központ valamennyi intézete mögött. A jövőbeni tervekről szólva elmondta, hogy a KPK valamennyi egységében tervezik új szolgáltatások és fejlesztési programok bevezetését, melyek közül az egyik legfontosabb az általános iskolai oktatást követő, különböző szakmákra felkészítő  szakiskola beindítása lenne. “Biztosak vagyunk benne, hogy a szakiskolai képzés lehetővé tenné a mozgásfogyatékkal élő neveltjeink sikeres elhelyezkedését a munkerőpiacon”– tette hozzá.

Ezt követően az egységvezetők tartottak egyéni beszámolót: Antoni Gáborné Henics Erika óvodavezető a Konduktív Gyakorló Óvoda eredményeiről, Makk Ádám igazgató az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény programjairól, Mátyási Ágnes igazgató a Pedagógiai Intézet tevékenységéről, míg Pásztorné dr. Tass Ildikó osztályvezető a Felnőttrehabilitációs és Ellátási Osztály működéséről tartott rövid összegzést.

A tanévzárón köszöntötték a jubiláló munkatársakat és újonnan nyugdíjba vonuló munkatársakat is. 

Dékáni dicséretben részesült a kar nyolc munkatársa: Lengyel János szaktolmács-oktató, Gruber Mónika konduktor-szakpszichológus, Herczeg Anikó, Heim Sándorné és Birkás Melinda konduktorok, Kucsák István tanító és Weiss Judit, a KPK egykori asszisztense kiemelkedő szakmai munkájukért vehettek át elismerést a kar dékánjától. Köszöntötték továbbá az egyetemi kitüntetésben részesülő kollégákat is, Antoni Gáborné kiváló dolgozói, Horváthné Kállay Zsófia kiváló oktatói, míg Szuhaj Eszter és Sokalopulos Giannisné kiváló konduktori díjat vehet majd át a június 28-i központi egyetemi ünnepségen a Semmelweis Nap keretében.

Az eseményen az általános iskola diákjai szavaltak verseket, a tanévzárót pedig hagyományosan  a PAK Érdekképviselet által szervezett, kötetlen “Gulyásparti” zárta.

Vona Zsófia
Fotó: Tatai Balázs – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.