Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár

Támogatta júniusi ülésén a Szenátus a Szent Rókus Kórház és Intézményei egyetemi kórházzá alakítását legkésőbb 2020. január 1-i határidővel. A testület egyebek mellett kitüntetés és Doctor Honoris Causa címek adományozásáról és SZMSZ módosításokról is döntött. Az ülés végén dr. Merkely Béla rektor oklevelet nyújtott át a leköszönő szenátoroknak megköszönve munkájukat.

A Szenátus elfogadta a rektor és a kancellár három konzisztóriumi tagjelöltre tett javaslatát. A jelölés az oktatásért felelős miniszter felhívásának megfelelően történt, miután a testület egyik, miniszter által delegált tagja, Nobilis Márton korábban lemondott. Az új tag személyére javaslatot tesz többek között a felsőoktatási intézmény is, a végső döntést a szaktárca vezetője hozza meg.

A szenátus megtárgyalta az egyetemi kórház létrehozásáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, támogatja a Szent Rókus Kórház és Intézményei egyetemi kórházzá alakítását legkésőbb 2020. január 1-jével – a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon –, valamint az intézmény, mint önálló költségvetési szerv megszűnését a Semmelweis Egyetembe való beolvadással. A mostani határozat előzménye, hogy a kormány a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V.30.) sz. határozatával egyetértett a Rókus kórház fenntartói jogának Semmelweis Egyetemre való átruházásával.

A Szenátus döntött Doctor Honoris Causa címek és Pro Universitate díj adományozásáról, valamint aktuális vezetői, illetve oktatói-kutatói pályázatokat véleményezett a testület.

Döntött a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat azzal kapcsolatos módosításáról, hogy két szervezeti egység (Magatartástudományi Intézet, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet) újra a Klinikai Központ szervezetéhez tartozzon. A módosítás augusztus 1-jén lép hatályba.

Elfogadta a testület az SZMSZ Térítési és juttatási szabályzat egyes rendelkezéseit érintő módosítását, ami egy májusi kormányrendelet átvezetése miatt vált szükségessé. Ez a rendelet változtatott a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra jogosultak körén, valamint bevezetett egy új, a külhoni magyar hallgatóknak adományozható Hunyadi János ösztöndíjat. 

Elfogadták a szenátorok a jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítását. Ennek értelmében a határidőn túli, Kari Tanács döntése után beérkező kérelmekről a kar dékánja dönthet. A módosítás a GDPR adatvédelmi előírásoknak megfelelően szabályozza az egykori hallgatók kapcsolattartáshoz szükséges adatainak kezelését.

Megszavazták az Általános Orvostudományi Kar Szenátus által létrehozott kari bizottságai (Tanulmányi és Vizsgabizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság) megújításáról szóló előterjesztést, valamint az Egészségtudományi Karon működő állandó bizottságok személyi összetételének módosítását.

A testület elfogadta az Egészségtudományi Kar Hagyományos kínai terapeuta szakirányú továbbképzési szak létrehozásáról szóló javaslatát, és határozott az ezzel kapcsolatos kérelem Oktatási Hivatalhoz való benyújtásáról. Az új szak elsősorban orvosi diplomával rendelkezők számára biztosítana képzést.

Az ülés végén dr. Merkely Béla rektor oklevelet és ezüst Semmelweis Ignác emlékérmet nyújtott át a leköszönő szenátoroknak megköszönve munkájukat. A következő szenátorok köszöntek le: dr. Tímár József, dr. Hunyady László, dr. Tretter László, dr. Masszi Tamás, dr. Gaál Péter, Babos Zsuzsanna, dr. Weltner János, dr. Bereczki Dániel, Simon Eszter, Szőke Dániel Imre, Ármós Richárd Levente, Caner Turan. A közelmúltban lezajlott szenátusi választás nyomán hivatalba lévő új összetételű testület 2019. július 2-án tartja alakuló ülését.

Az ülés végén dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató tájékoztatta a Szenátust arról, hogy 2019. július 1-jével az egyetem mintegy 3100 egészségügyi szakdolgozójának garantált illetménye emelkedik 8 százalékkal a kormány döntésének megfelelően. Elmondta: az emelést úgy hajtják végre, hogy a garantált illetményen felül megállapított munkáltatói döntésű illetményrész összege nem csökken. A béremelésről minden érintett dolgozó személyre szóló tájékoztatást kap majd.

Dr. Merkely Béla rektor az ülésen határozati javaslattal élt, amelyben felkérte a Műszaki Főigazgatóságot, hogy mérje fel és haladéktalanul végezze el a nélkülözhetetlen karbantartási munkálatokat az egyetem területén, tekintettel a közelgő jubileumi évre, az egyetem presztízsére és az oktatási, kutatási, betegellátási munka magas színvonalának biztosítására.

Dobozi Pálma
Kiemelt kép: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.