Dr. Réthelyi Miklós rector emeritust, korábbi nemzeti erőforrás minisztert, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi tanárát köszöntötték 80. születésnapján jelenlegi és egykori munkatársak, tanítványok az intézet Huzella Tivadar tantermében rendezett ünnepségen.

„Dr. Réthelyi Miklós teljes pályája, immár több mint 55 éve a Semmelweis Egyetemhez kötődik. Kulcsfontosságú szerepet játszott modernkori egyetemünk alapjainak megteremtésében, nem túlzás azt mondani, hogy nélküle nem lenne a Semmelweis Egyetem olyan, amilyennek ma ismerjük” – fogalmazott köszöntésében dr. Merkely Béla rektor, emlékeztetve arra, hogy dr. Réthelyi Miklós volt az egyetem első rendszerváltás utáni vezetője. A hallgatók és a fiatal oktatók jelöltjeként választották meg egy olyan különleges történelmi helyzetben, amikor az országban zajló hatalmas változásokkal együtt az egyetem is lehetőséget kapott a megújulásra – mutatott rá. Számos más mellett nevéhez fűződik az Egészségügyi Menedzserképző Központ létrehozása, és egyetemünk egyik ma is legkiemelkedőbb tudományos rendezvényeként számon tartott Semmelweis Symposium elindítása, de alapító tagja volt az egyetem Doktori Iskolájának, új alapokra helyezte a nemzetközi tudományos és oktatási együttműködéseket – sorolta. A rektorság mellett számos meghatározó pozíciót viselt és visel ma is, munkája során mindig fontos volt számára a párbeszéd és a kölcsönös bizalom, amelyet a közös munka alapjának tartott. Mint kiemelte, dr. Réthelyi Miklóst olyan korban – 1991 tavaszán – választották vezetővé, amely mérföldkő volt egyetemünk történetében, éppúgy ahogy most, az alapítás 250. évében is egy újabb mérföldkőhöz értünk. Ahogy akkor is, úgy ma is itt az idő a kérdés feltételére: „milyen egyetemet akarunk”? dr. Réthelyi Miklósnak annak idején megvoltak a válaszai, most pedig rajtunk a sor! – jelentette ki.

Polihisztornak nevezte beszédében dr. Szél Ágoston rector emeritus, az intézet igazgatója, a rendezvény házigazdája az ünnepeltet, és emlékeztetett arra, hogy dr. Réthelyi Miklós végigjárta az egyetemi ranglétrát, majd pályáját a miniszteri pozíció tetőzte be. Nehéz kérdés, hogy egy ilyen pálya után mit tekinthetünk a legfőbb alkotásának, dr. Szél Ágoston ugyanakkor úgy fogalmazott: számára a Réthelyi-Szentágothai Funkcionális anatómia tankönyv az, amiben a legmaradandóbb módon testesül meg egy anatómus-orvos-miniszter ars poeticája; a számos kiadást megélt könyvet ma már medikusok tízezrei használják magyarul és angolul. Felsőoktatás, egészségügy, vallás, kultúra, menedzsment és vezetés, morfológia, orvostudományi kutatások, neuroanatómia, gerincvelő – mint dr. Szél Ágoston rámutatott, felsorolni is nehéz, hogy hány területen alkotott dr. Réthelyi Miklós. Hozzátette: nagy örömére szolgált, hogy rektorsága alatt tanácsadóként segítette munkáját. Dr. Szél Ágoston köszöntése zárásaként idézett Réthelyi professzor közelmúltban megjelent, Kunszentmárton gyerekszemmel című könyvéből, utalva arra, hogy egy boldog ember szavai tükröződnek a sorokban: „A Kunszentmártonban eltöltött két és negyed év alatt és utána is parancsolóan kellett észrevennem, hogy a Jóisten folyamatosan rendkívüli és felemelő eseményeket tartogat számomra. Életem 80. évében sem mondhatok mást”.

Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár egykori tanítványként is köszöntötte dr. Réthelyi Miklóst, és az ünnepelt három olyan teremtő erejű tevékenységére emlékezett vissza, amelyek különböző szempontból személyesen is érintették. Mint felidézte, 1982-ben dr. Réthelyi Miklósnál kezdte csoportjuk az anatómiát tanulni, és számára az egyetem első meghatározó élménye volt az általa vezetett heti háromszori gyakorlat. Óriási megtiszteltetés volt, hogy csoporttársaival részt vehettek az említett tankönyv számára a szövettani rajzok elkészítésében is, vagyis részévé válhattak annak az élménynek, ahogy a tudás és a tudás átadása, a tankönyv megteremtődik. Az államtitkár úgy fogalmazott, soha nem fogja elfelejteni azt a törődést, azokat a személyes visszajelzéseket, amit kaptak tőle. A fontos „teremtések” közé sorolta az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) létrehozását, amely képzését ő is elvégezte. Mint mondta, az EMK alapítását az a felismerés vezette, hogy a rendszerváltás utáni időszak egészen más irányító munkát igényelt, ki kellett tehát képezni erre az egészségügyi vezetőket. Az államtitkár szólt arról is, hogy dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterként egy olyan tárcát kezdhetett felépíteni, ami előtte sosem létezett. Az a vezetői hozzáállás, amit ő mutatott, lehetővé tette, hogy közös szövetté alakuljanak a különböző szakterületek és elkezdjenek együtt dolgozni – fogalmazott az államtitkár.

Dr. Jávor András, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium korábbi közigazgatási államtitkára, akivel közel 30 éves munkakapcsolaton túl barátság is összeköti az ünnepeltet, úgy fogalmazott, a lélek fő tulajdonsága az, hogy örökéletű, és kiemelte: Réthelyi professzor a lélek által vezetett ember. „A szívünkben nem az idő múlik, hanem ha rendet teremtettünk, akkor megéljük a hallhatatlanságunkat, azaz azt a belső valódi órát, a lélek óráját, amit csak személyesen tudunk felhúzni, mozgásba hozni” – szólt az ünnepelthez. „Az embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem a szellem és a jellem” – Goethe szavai igazak a professzorra is, akit bármilyen posztra is állított az élet, mindig szolgált, tiszta szívből és minden erejéből – vélekedett, hozzátéve, hogy dr. Réthelyi Miklós mindig vállalta a kihívásokat, nem kerülte el a rögös utakat.

Az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) munkatársai videóüzenetben köszöntötték fel dr. Réthelyi Miklóst. Dr. Gaál Péter, az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) ünnepségen is jelenlévő dékánja, valamint a jelenleg Lettországban vezetőképzést tartó dr. Szócska Miklós, az EMK igazgatója és dr. Belicza Éva egyetemi docens hálájukat fejezték ki, hiszen mint fogalmaztak, az ő segítsége és támogatása nélkül nem jöhetett volna létre az EMK, és ők sem lehetnének itt.

Galéria

12kép

Dr. Gerber Gábor, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatóhelyettese, a Fogorvostudományi Kar dékánja, a Magyar Anatómus Társaság elnöke köszöntőjében felidézte a professzor laborjában töltött gyakornoki éveit. A mai napig meghatározó emlékként gondol vissza az Egyesült Államokban töltött időkre, ahová Réthelyi professzor jóvoltából kerülhetett. Itt megtapasztalhatta, hogy dr. Réthelyi Miklós nevét mindenhol ismerik a világban. „Nagy megtiszteltetés volt egy ilyen mester mellett nevelkedni” – fogalmazott. A tanítványok nevében is köszönetét fejezte ki, hogy nemcsak anatómiára oktatta őket, hanem arra is, később miként adják tovább ők maguk is felelősséggel az anatómia tudományát.

A rektori időszak munkatársai nevében dr. Szabó Béla, az egykori Rektori Hivatal vezetője köszönte meg azt a sok bizalmat és türelmet, amit tőle kaptak. Kiemelte dr. Réthelyi Miklós vezetői stílusát, amit áthatott az analizáló, szintetizáló tudós habitusa; ez mindig biztonságot nyújtott számukra és megkönnyítette a munkájukat – idézte fel.

Dr. Schmidt Ágota, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium korábbi kabinetfőnöke köszönetét fejezte ki a szülőknek is, akik olyan gyerekkort és alapot adtak a fiúknak, ami nélkül ezt az emberi és szakmai magaslatot nem lehetett volna elérni. Külön kiemelte feleségét, Szentágothai Klárát, aki évtizedek óta mindig mellette áll. „Óriási kaland volt dr. Réthelyi Miklóssal együtt dolgozni és megtapasztalni azokat az emberi tulajdonságokat, amikkel nap, mint nap szembesültünk: az emberi alázatot, szolgálatot, szerénységet és szeretet” – zárta gondolatait.

Dr. Réthelyi Miklós zárszavában minden őt köszöntőről felidézett egy-egy személyes emléket, élményt. Nagy hálával szólt dr. Szentágothai Jánosról és dr. Halász Béláról, akik meghatározó szerepet játszottak életében és pályáján, és megköszönte a mostani alkalom gondos rendezését.

Dobozi Pálma – Bódi Bernadett

Fotó: Szilágyi Anna

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.