A Szerves Vegytani Intézet 40 éves – 1957 és 1997 közötti – történetét összefoglaló kiadvány készült dr. Krajsovszky Gábor, az intézet igazgatóhelyettesének szerkesztésében. A 121 oldalas könyv kitér a többi között az intézet kialakulására, az oktatói munka fejlődésére, bemutatja az intézet igazgatóit, de személyes visszaemlékezéseket is tartalmaz. A kiadvány a gyógyszerészi hivatás szakmatörténeti gyarapításához is szeretne hozzájárulni.

A történeti könyv fő vonalakban bemutatja az intézetnek a szerves kémia oktatásában és kutatásában betöltött szerepét négy évtized alatt, továbbá egy egyetemi tanszéken fokozott mértékben jelenlevő, ahhoz elválaszthatatlanul hozzátartozó személyes aspektusokat is – olvasható a kiadvány bevezetőjében. Az intézet történetének ismertetésén túl a szorosan vett szakmai leírások mellett a személyes visszaemlékezések is fontos szerepet kaptak benne. Az intézet alapító tagja, egykori igazgatója, dr. Szabó László professor emeritus számos beszédét, megemlékezését is összegyűjtötte a kiadvány szerkesztője.

Az adatszerű közléseken túlmenően a gyógyszerészi hivatás szakmatörténeti gyarapításához is hozzá szeretne járulni a kiadvány – írja köszöntőjében dr. Krajsovszky Gábor. Ehhez nagy segítséget jelentett az intézet első igazgatójának, Clauder Ottó professzornak Hamburgban élő lánya, Clauder Katalin és családja a személyes emlékek és a dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.

A kiadvány – amely az intézet 60 éves fennállásához kapcsolódva jelent meg – elektronikus változata erre a linkre kattintva elérhető.

Bódi Bernadett
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.