Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

A készülő új Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) formai keretrendszeréről, az állami és miniszteri kitüntetésekre való felterjesztés menetéről, valamint aktuális vezetői, illetve oktatói pályázatok véleményezéséről is határozott a Szenátus áprilisi ülésén.

Elfogadta a Szenátus az új Szervezeti és Működési Szabályzat struktúrájának kialakítására vonatkozó, dr. Merkely Béla rektor által előterjesztett javaslatot, amely a megújuló SZMSZ kialakításának első lépéseként megadja az új szabályzat formai keretrendszerét. Eszerint az általános elveket megfogalmazó preambulum után a szabályzat három könyvre tagolódik, melyek a Szervezeti és Működési Rend (SZMR), a Foglalkoztatási követelményrendszer (FKR), valamint a Hallgatói követelményrendszer (HKR). A technikai és szerkezeti keretek mostani meghatározását követően a továbbiakban több lépésben történik majd meg az új SZMSZ kialakítása és elfogadása július 1-ji, illetve szeptember 30-i határidővel. Mint arra az előterjesztés is emlékeztet, az új SZMSZ kidolgozására a rektor ún. Szervezetfejlesztési Tanácsadó Testületet hozott létre, amely tematikusan áttekintette a szabályzatot és előkészíti a tartalmi módosításokat is.

Módosult az SZMSZ hallgatói követelményrendszert érintő részének felvételi eljárásról szóló szabályzata, mivel bekerült az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) két új szakirányú továbbképzése (közösségi és családi mediáció; iskolai szociális munka) felvételi eljárásának szabályozása.

Elfogadták a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ keretében működő szakiskolai képzés elindításáról, illetve az ezzel összefüggő intézkedésekről szóló előterjesztést.

Megszavazták a szenátorok az EKK Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek változását tartalmazó új tantervet, amelybe kiegészítő orvos- és egészségtudományi alapismereti tárgyak is bekerültek.

Módosul az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló Kitüntetési Szabályzat. Az elfogadott előterjesztés alapján a kitüntetési javaslatokat a rektor terjeszti elő a Szenátus részére, az általa felkért bizottság véleményének kikérését követően, illetve további személyek felterjesztésére is javaslatot tehet. Korábban a kari szinten koordinált és támogatott kitüntetési javaslatokat, technikai ellenőrzést és összesítést követően, az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) közvetlenül a Szenátus elé terjesztette. 

Több aktuális vezetői, illetve oktatói pályázat véleményezéséről is határozott a testület.

A nemzetközi hallgatók igényeinek felmérésére az egyetem rektorának vezetésével, a kancellárral együttműködésben bizottságot állítanak fel.

Dobozi Pálma