A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán tartott ünnepségen pályatársai, tanítványai, az egyetem jelenlegi és volt rektorai köszöntötték 80. születésnapja alkalmából dr. Tringer László professor emeritust, a klinika volt igazgatóját, aki a személyközpontú pszichoterápia magyarországi meghonosítója, a kognitív viselkedésterápia és intenzív csoportterápia bevezetője.

A rendezvény házigazdájaként dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója dr. Tringer László oktatói és tankönyvírói nagyságáról szólva kiemelte: medikusok generációi tanultak tőle, az általa írt A pszichiátria tankönyvét pedig máig is használják az oktatásban. Dr. Réthelyi János hangsúlyozta: az elmúlt 5 és fél évtizedben dr. Tringer László számos újítást vezetett be szakmájában. A 80 éves professzor tulajdonságai között említette a bölcsességet és előrelátást, amivel mindig elvégezte a rá bízott feladatokat és segítette a munkatársait, a kölcsönös tiszteletadást embertársai felé, valamint állandó pozitív kisugárzását. Köszönetet mondott az oktató, tankönyvíró, igazgatói munkájáért és a páciensekkel való lelkiismeretes foglalkozásért.

Dr. Perczel-Forintos Dóra, a Klinikai Pszichológia Tanszék vezetője köszöntőjében kitért rá, hogy 1939. április 2-án két kiváló pszichiáter született: dr. Tringer László és dr. Buda Béla (1939-2013). Személyes emlékeit felidézve elmondta, hogy Tringer professzorral negyedéves korában találkozott, aki akkor megengedte neki, hogy bejárjon a betegekhez a klinikára; amikor pedig családjával az Egyesült Államokban tartózkodott, folyamatos levelezésben voltak. Háláját fejezte ki, amiért sok teendője mellett is foglalkozott a fiatalabb kollégákkal. Dr. Perczel-Forintos Dóra az ünnepelt szellemi örököseként és a betegek nevében is köszönetet mondott dr. Tringer Lászlónak munkájáért, aminek révén számos ember kapott esélyt egy minőségibb életre.

Generációk oktatója, számos díj birtokosa, akinek életútja alighanem kevesebb lenne, ha nem párosult volna kiemelkedő szorgalommal, kezdeményező erővel, a fiatalok felkarolásával, az oktatás és kutatás egységének felismerésével – mondta az ünnepeltről dr. Tulassay Tivadar, hozzátéve: keveseknek adatik meg ez a teljesség. Az igazi tudós, miként a tanító is, lámpást tart kezében, amellyel messze világítva utat tud mutatni – szólt a rector emeritus, aki szerint a születésnap egyben számvetés is, tükörbe nézés, és a tükörből visszasugárzik mindaz, amit az ember a világnak adott. Ez dr. Tringer László esetében a tudás, szeretet, szerénység, bölcsesség és hit – vélte.

Galéria

32kép

Dr. Janka Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára személyes reflexiókkal átszőve tekintette végig dr. Tringer László pályájának egyes állomásait. Számos közös élményt, személyes emléket idézett fel, a többi között azt is, amikor 20 évvel ezelőtt átadta a professzornak a “Tringer-küszöböt”, amit ő be is épített esztergomi házukba.

“Minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi értelmében, és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé, ha akar és tud is mindenekelőtt önmaga lenni” – idézte Carl Rogers szavait dr. Merkely Béla. A 80 éves dr. Tringer László számos ilyen hidat épített eddigi életében mások felé mind pszichiáterként, mind tanárként, mind férjként, majd apaként és nagyapaként, mind pedig hívő emberként – tette hozzá a rektor. Összefoglalta a professzor pályájának fontosabb állomásait, külön kiemelve oktatói munkáját. A gyakorlatközpontú oktatás megerősítését és a szolgálatkész munkát példaértékűnek nevezte, utalva rá, hogy maga is hasonló célokat tűzött ki rektori programjában.

A Magatartástudományi Intézet igazgatója, dr. Kovács József hangsúlyozta: dr. Tringer László sokakra nagy hatással volt mind szakmailag, mind emberileg. Szólt róla, hogy úttörő szerepe volt a Magatartástudományi Intézet létrehozásában, Gyógyító beszélgetés című könyvéből pedig pszichoterapeuták ezrei tanultak. A bizonyítékokon és az értékeken alapuló orvoslás egyaránt jellemző volt rá mindig is, akárcsak a humánum – vélte dr. Kovács József.

A köszöntőbeszédek között tartott zenei program részeként Molnár Bálint csellista tartott előadást.

Dr. Litavszky Zsuzsanna közös emlékekkel, történetekkel köszöntette az ünnepeltet, akivel 13 éve ismerik egymást. Mint felidézte, először ötödéves korában találkozott a professzorral, akinek speciálkollégiumába járt két éven keresztül, ami későbbi pályáját is meghatározta. Szólt még a Kútvölgyi Kórházban és a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika B1 osztályán közösen eltöltött évekről, amely időszak elmondása szerint szakmai és magánéletének is meghatározó része volt.

Dr. Tringer Lászlót mint volt évfolyamtársát köszöntötte dr. Sótonyi Péter rector emeritus, aki elmondta, hogy már másodéves korában tudták róla, hogy különleges ember, aki a keresztény értékrendtől sosem hagyta magát eltántorítani. Számos közös emléket idézett fel, köztük például, amikor dr. Tringer László 1957-ben, a megtorlás bizonytalan időszakában létrehozott egy művelődési kört, ahol baráti összejövetelek, beszélgetések, előadások zajlottak. Hangsúlyozta, hogy főigazgatóként zökkenőmentesen szervezte meg a Kútvölgyi oktató kórházzá szervezését. – Nálam a bölcsesség templomának te vagy a főpapja – utalt a Varázsfuvolára, és feddhetetlennek nevezte dr. Tringer Lászlót.

A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika főorvosa, dr. Sárosi Andrea a Kútvölgyiben eltöltött évekre emlékezett vissza, ahol, mint mondta, dr. Tringer László főigazgatói teendői mellett is sok figyelmet fordított a fiatal kollégákra, ezért köszönetet mondott a rájuk szánt időért és energiáért.

Dr. Bitter István, a klinika egyetemi tanára, dr. Tringer László tanszékvezetői utódja szintén közös emlékeket, és szakmai mérföldköveket említett. Mint visszaemlékezett, ő is szakorvosjelöltként találkozott először a professzorral. Kiemelte, hogy dr. Tringer László a VIII. kerületi Nap utcában ambuláns ellátást szervezett, a rendelő pedig szellemi műhely lett. “Másfél évtizede lehetett, amikor Laci azt mondta nekem: minden napra úgy tekint, mint egy ajándékra. Nagyon sok ilyen ajándékot, jó egészséget és boldogságot kívánok Neked 80. születésnapod alkalmából” – idézte az Orvosi Hetilapban megjelent köszöntőjét.

A klinika egyetemi docense, dr. Simon Lajos szólt róla, hogy évtizedek óta dolgoznak együtt az ünnepelttel, ami alatt sok mindent átéltek, köztük különböző terápiás módszerek meghonosítását, de ő indította el a Pszichoterápiás Grémiumot az egyetemen. 1981-ben a Magyar Pszichiátriai Társaság keretein belül megalakult vezetésével a Viselkedésterápiás Munkacsoport, ami később Viselkedés- és Kognitív Terápiás Munkacsoportra változtatta a nevét, az egyesület a pszichoterapeuta szakképzés egyik központja.

Dr. Tringer László a köszöntésekre reagálva felidézte a pillanatot, amikor megszerette az oktatói munkát, ami eleinte inkább csak nehézség volt számára az egyéb teendők mellett. Mint visszaemlékezett, az egyik gyakorlat során szembesült vele, mennyire odafigyelnek szavaira a hallgatók; ekkor döbbent rá, hogy ugyanazt csinálja, amit a számára meghatározó pannonhalmi paptanárok, akiknek az élete volt a tanítás. Noha tudja, hogy valójában csoportdinamikai élményben volt része, mégis misztikusnak nevezte ezt a fordulópontot.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem, Tuba Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.