Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Életének 53. évében elhunyt dr. Vántus Tibor, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet tudományos főmunkatársa, az MTA-Semmelweis Egyetem Patobiokémiai Kutatócsoportjának helyettes vezetője.

Dr. Vántus Tibor biológusként szerezte diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1991-ben, majd a Prof. Kéri György által vezetett Patobiokémiai Kutatócsoportban kezdte meg tudományos munkáját. PhD fokozatát szintén Kéri professzor témavezetésével érte el, a „TT-232 szomatosztatin analóg jelátviteli mechanizmusai és a sejtproliferációra gyakorolt hatása” című értekezésével.

Több sikeres tanulmányúton vett részt a Genovai Egyetemen, illetve a Leuveni Katolikus Egyetemen, ahol a klasszikus és a stressz-aktivált MAP kináz jelpályát vizsgálta, valamint elkezdte azon kutatásait, melyek pályája további részét dominálták; a szerin-treonin kináz protein kináz D részletes analízisét. Kutatómunkája egyszerre volt intuitív és innovatív, a specifikus kináz inhibítorok keresése két szabadalmat is eredményezett. Tudományos közleményeinek független összidézettsége 700.

Tibor huszonhét éven át oktatott az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetben orvos- és fogorvostanhallgatókat. Az Akadémiai Ifjúsági Díj (1994) és a Kisfaludy Lajos Alapítvány díjának (2003) birtokosa. Senior kutatóként és témavezetőként számos fiatal tudományos pályának elindításában kulcsszerepe volt. Korai távozása betölthetetlen űrt hagyott maga után a Patobiokémiai Kutatócsoportban és munkatársai szívében.

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.