Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Életének 78. évében, 2018. december 20-án elhunyt dr. Tarján Enikő, nyugalmazott egyetemi docens, tüdőgyógyász szakorvos, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának korábbi vezető oktatója.

1940. december 21-én született Debrecenben. Orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1966-ban vette át, ettől kezdve folyamatosan a Pulmonológiai Klinikán dolgozott nyugdíjazásáig. 1986-ban az Orvostudományok Kandidátusa lett, 2006-tól az egészségügy területén működő igazságügyi szakértői testület tagjává választották.

A kiváló orvos egyik meghatározó jelmondata volt „tanítani szeretettel, felelősséggel”, ez az egyetemi oktatómunka egyik legfontosabb pillére. Nemcsak medikusait, de kollegáit is szerető szigorral irányítgatta, ellenőrizte munkájukat. Azt tartotta például, hogy egy zárójelentés az egyik legfontosabb dokumentum, ami egy kezelés végén a betegről születik, emiatt alapos gondossággal, szakorvosi munkával kell azt összeállítani. Büszke volt főnökeire, elődeire, akik nemcsak az orvosi, hanem a kutatói munkáján is elindították. Kiváló klinikus volt. Még a mai egyetemi dolgozók is sokan emlékszünk logikus orvosi gondolkodására, fejtörésére, fáradhatatlan küzdelmére, amit egy-egy betegért, a beteg érdekében tett. Vallotta, hogy rajtunk, oktatókon is múlik, milyen orvosnemzedéket nevelünk. Nem szervspecifikus orvos volt, a beteget egészében látta, megfogalmazása szerint a tüdő az a szerv, ahol „minden lecsapódhat”.

2004-ben átvett „kiváló oktató” kitüntetése után arról számolt be, hogy az oktatás szeretetét már génjeiben hordozta, hiszen nagyapja tanár volt, fizikus. Édesapja, Tarján Imre akadémikus a Biofizika Intézet élén éveken át beszélt az oktatás fontosságáról.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy élete, családja, második otthona a Tüdőklinika volt, ahová korán érkezett és ahonnan minden nap későn tért haza. Talán ennek volt köszönhető, hogy nyugdíjas évei alatt is igyekezett szakmai kapcsolatait fenntartani. Tudását még hosszú ideig szakértői munkában kamatoztatta, majd a betegség ettől is elszakította.
Emléke szívünkben örökké él.

prof. dr. Müller Veronika, igazgató
Dr. Szondy Klára, klinikai főorvos

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.