Bessenyei József 1961-től nyugállományba vonulásáig, negyven éven keresztül dolgozott az egyetemen, kétszer is elnyerte az egyetem Kiváló Dolgozója elismerést. 

Egyetemünkön, mint általában minden oktatási intézményben, a tanárok állnak reflektorfényben, róluk hallunk, olvasunk a legtöbbet. Nem feledkezhetünk meg azonban azokról sem, akik a háttérben munkálkodva teremtik meg a mindennapi oktató és gyógyító munka feltételeit. Ilyen férfiú volt Bessenyei József főmérnök úr is, aki csaknem négy évtizeden keresztül hűséggel és odaadással szolgálta egyetemünket.

1933. december 14-én született a Heves megyei Kömlőn, ahol szülei gazdálkodók voltak. Az egri Cisztercita Gimnázium elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen 1960-ban szerzett villamosmérnöki diplomát. 1961. január 5-én elektromérnökként lépett be a Budapesti Orvostudományi Egyetem állományába, ahol a Műszaki Osztály, később a Központi Karbantartó Szolgálat munkatársaként, majd az Állóeszközgazdálkodási Osztály csoportvezetőjeként dolgozott egészen 1996-ban történt nyugállományba vonulásáig, sőt néhány évig még azon túl is.

1976-ban és 1984-ben is elnyerte az egyetem kiváló dolgozója kitüntetést. Segítőkészségét, alapos munkáját és kivételes szakértelmét Juhász Pál és Mester Endre professzorok külön is elismerték. Bessenyei József mindig a szakmai és emberi tisztesség kimagasló példáját adta környezetének. Hosszú és teljes élete 2018. november 16-án ért véget. December 19-én a Fiumei úti temetőben vettünk tőle végső búcsút.

Emlékét megőrizzük!

Dr. Molnár László, Központi Levéltár

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.