Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

A Szenátus összetételével, választásával kapcsolatos SZMSZ rendelkezések módosításáról, a szenátusi választások eljárásrendjéről, valamint a Semmelweis Egészségfejlesztő Központ létrehozásáról is döntött egyebek mellett a testület februári ülésén. Elfogadták a képviselők azt az előterjesztést is, amely tíz, az egyetem munkatársainak adományozható kitüntetés, díj esetében 100 ezer forinttal emeli az elismeréssel járó pénzjutalmat.

Döntött a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Szenátus összetételével és választásával kapcsolatos egyes rendelkezéseinek módosításáról, valamint az általános szenátusi választások eljárásrendjéről szóló szabályzat elfogadásáról. A Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) alapján 2019. június 30-ig általános szenátusi választást kell tartani, a megválasztott új szenátus mandátuma egységesen 4 évre szól majd. Az elfogadott módosítás rögzíti azokat a demokratikus alapelveket is, amelyeknek érvényesülniük kell a választás során; ezek a közvetlen választás, a titkosság, az arányosság és az egyszeres képviselet elve. A szenátus létszáma 45 fő marad, ugyanakkor struktúrája változik: többek között biztosítottá válik a Klinikai Központ (KK) közvetlen képviselete, magasabb lesz a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók száma az Általános Orvostudományi Kar, a KK és az Egészségtudományi Kar (ETK) munkatársainak képviseleti jogosultsága keretében, a hallgatók aránya pedig megközelíti ismét a 25 százalékot. Létszámcsökkenés egyetlen, eddig képviselettel rendelkező szervezeti egység esetében sem történik. A rektor és a kancellár hivatalból a Szenátus tagja, megszűnik ugyanakkor a rektorhelyettesek automatikus tagsága.
Mindennek megfelelően már nem csak a kari tanácsok tagjai, hanem az egyetem minden teljes munkaidős oktató, kutató és tanár munkatársa részt vehet a tavasszal esedékes választáson.

Elfogadta a testület a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ létrehozásáról szóló előterjesztést. A központ a rektor közvetlen irányítása mellett projektszervezetként, karokon átívelve összehangolja a témába vágó tevékenységeket, kapcsolatot épít az egészségfejlesztésben érintett szervezeti egységek között, valamint közreműködik korszerű egészségfejlesztési programok meghonosításában, összehangolásában is. A központ létrehozása illeszkedik a Semmelweis 250 jubileum kapcsán kitűzött egészségfejlesztési célokhoz, a nemzeti népegészségügyi programokhoz, és lehetővé teszi, hogy az egyetem az országos egészségfejlesztési programok élére álljon. Az induláshoz 50 millió forintos forrást biztosított az idei évre a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Megtárgyalta és elfogadta a Szenátus a Semmelweis Iskolaszövetkezet alapításáról szóló előterjesztést, és azt, hogy a fenntartói hozzájárulás, valamint az egészségügyi tevékenység végzésével kapcsolatos elvi állásfoglalás beszerzését követően megkezdődik az alapítás előkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése. Az iskolaszövetkezeti forma lehetőséget adna arra, hogy az egyetem munkalehetőséget biztosítson a hallgatóknak már az egyetemi tanulmányaik során, kedvező feltételek mellett. Az előterjesztés szerint ez erősítené az egyetem humánerőforrását, segíti a hallgatók gyakorlati készségeinek fejlesztését, és összehangban áll az igényeikkel.

Tudomásul vette a testület a Szenátus által létrehozott, egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező, összesen 11 állandó bizottság munkájáról szóló írásos beszámolókat.

Támogatták a szenátorok a következő vezetői megbízásokra benyújtott pályázatokat: dr. Nyirády Péter (Szak- és Továbbképzési Központ, igazgató), dr. Vingender István (Alapozó Egészségtudományi Intézet, igazgató), dr. Balogh Zoltán (Ápolástan Tanszék, tanszékvezető), dr. Doros Attila (Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék, tanszékvezető).  

Döntöttek az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról szóló szabályzat módosításáról, amely értelmében 100 ezer forinttal emelkedik az egyetemi kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalom. Kivételt képez a Pro Universitate Díj, amelynek összege 2018. január elsejével módosult. A többi díjhoz járó anyagi elismerés összege ugyanakkor 2015, vagyis a szabályzat hatályba lépése óta nem változott, így a mostani módosítás célja a jutalmak értékének megőrzése, valorizálása. A változás összesen tíz kitüntetést érint, és már a március 15-i ünnepségen kiosztandó elismerésekre is vonatkozik. A módosítás rendelkezik arról, hogy Pro Universitate Díj adományozható olyan személynek is, aki öt éven belül más egyetemi kitüntetést is kapott, továbbá aki Pro Universitate Érdemrendben részesült, kaphat más elismerést is öt éven belül.

Elfogadta a testület az ÁOK-n működő Tanulmányi és Vizsgabizottság új hallgató tagjára vonatkozó előterjesztést, a Szenátus által létrehozott, az ETK-n működő kari bizottságok személyi összetételének módosítását, továbbá az Egészségügyi Közszolgálati Kar szintén Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatása Bizottsága személyi összetételének megújítását.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.