Az orvostanhallgatók után a jövendőbeli gyógyszerészek számára is bevezették a Semmelweis Egyetemen az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) használatának gyakorlati oktatását. A képzést az egyetem és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) munkatársai közösen tartják az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetben. A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) ötödéves hallgatói medikai rendszeren keresztül egy virtuális beteg kórelőzménye alapján megismerkedhetnek a gyógyszerfelírással, az EESZT lakossági portáljával, valamint virtuális receptek segítségével gyógyszertári informatikai rendszeren keresztül gyakorolhatják a gyógyszerkiadás teljes folyamatát.

Az első oktatás előtt dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes köszönetet mondott a szervezésért az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, valamint az ÁEEK munkatársainak és az oktatás technikai hátterét biztosító cégeknek. Mint rávilágított, a digitalizálódó egészségügyben a gyógyszerészeknek is fontos szerepe van, hiszen a magyar gyógyszertárak is az EESZT részei, és egyre szélesebb körben elterjedt az e-recept.

Dr. Zelkó Romána, a GYTK dékánja azt tanácsolta a hallgatóknak, hogy az EESZT-re integrált szemlélettel tekintsenek, ne csak gyógyszerészként, hiszen a tér számos lehetőséget jelent a jövő egészségügye szempontjából.

Galéria

6kép

Az EESZT-ről rövid elméleti ismertetőt tartott az oktatás gyakorlati képzésének megvalósításáért felelős dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet orvosa. A gyakorlaton a hallgatók medikai rendszeren keresztül megismerkedtek a gyógyszerfelírás folyamatával, valamint az EESZT lakossági portáljával. A hallgatók a képzés második felében a medikai rendszerben korábban elkészített és az EESZT-ben tárolt virtuális e-receptek segítségével gyógyszertári szoftverben gyakorolták a gyógyszerkiadás teljes folyamatát dr. Bertalan Lóránt (ÁEEK) vezetésével. Ennek keretében az oktatásra használt teszt e-személyi igazolvánnyal léptek be a rendszerbe. Ezt követően felírási igazolásra, illetve – teljesen papírmentesen – TAJ-szám alapján is gyakorolták a gyógyszerkiadást e-receptre, virtuális beteg részére.

A képzést a Semmelweis Egyetem és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, valamint a T-Systems Magyarország és a Novodata Számítástechnikai Zrt. közösen valósítja meg a GYTK hallgatói számára is az Általános Orvostudományi Karon zajlott gyakorlathoz hasonlóan.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem