Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 71. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben 2019. január 21-én elhunyt dr. Abonyi Margit, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika docense, szeretett feleség, édesanya és nagymama. Hosszú éveken át az I. Sz. Belgyógyászati Klinika tanulmányi felelőse volt. Orvostanhallgatók százait oktatta, számos szakdolgozat konzulense volt, odaadóan kezelte a betegeket, s emellett PhD-minősítést szerzett. Gasztroenterológusként a májbetegek ellátásában kiemelkedő szerepet töltött be. Freiburgban, majd az USA-ban, Indianapolisban volt hosszabb tanulmányúton. Tagja volt a Magyar Májkutatási Társaságnak, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciójának. A George Weber Alapítvány kuratórium elnökeként onkológiai betegek ellátásában résztvevő orvosokat támogatott.

Szeretett kollégánktól 2019. február 8-án, pénteken 10.00 órakor a Fiumei úti sírkert ravatalozójában és 58-as parcellájában veszünk végső búcsút.

A gyászmise megtartására 17 órakor kerül sor a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templomban (1056 Budapest, Március 15. tér 2.).
Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika dolgozói kegyelettel őrzik emlékét.


Nekrológ

In memoriam dr. Abonyi Margit (1948-2019)

Súlyos veszteség érte a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikáját. 2019. január 21-én hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt dr. Abonyi Margit, aki 1973 óta a klinika munkatársa volt. Mindnyájunk által szeretett és nagyra becsült Margit pályafutását az I. Sz. Belgyógyászati Klinikán kezdte és az orvosi lét minden állomását klinikánkon élte át, ahol élete utolsó aktív napjait is töltötte. 

Az egyetemet summa cum laude eredménnyel végezte, s a végzés után meghívást kapott az I. Sz. Belgyógyászati Klinikára, ahol központi gyakornokként dolgozott és 1978-ban jeles eredménnyel belgyógyász, majd később gasztroenterológus szakvizsgát szerzett.

Margit kutatói érdeklődése korán, már a szakvizsga megszerzése előtt a hepatológia irányába fordult. Eredményes tudományos pályafutását több mint 120, jórészt idegen nyelvű közlemény, 6 könyvrészlet és több száz felkért előadás fémjelzi. Hosszabb-rövidebb ideig kutatott Freiburgban, Londonban a Royal Free Hospitalban és az Amerikai Egyesült Államokban, az Indiana University Experimental Oncology Laborjában. Ezekben a kutatóévekben számos jelentős, hepatológiai témájú tudományos közlemény született. Tudományos munkássága meghatározó a hepatocellularis carcinoma és a krónikus vírus hepatitisek kezelési lehetőségeinek kutatásában.

Egyetemi oktatóként orvostanhallgatók százait oktatta kiválóan, amit nem csak a diákok szeretete és elismerő visszajelzése, de diákjainak tudományos eredményei is jeleznek. Kiemelkedő oktatói munkásságáért, és a majd 20 éven keresztül nagy szakmai hozzáértéssel és töretlen lelkesedéssel végzett tanulmányszervezői munkájáért több kitüntetésben és elismerésben is részesült.

Egyetemi polgárként nemcsak az oktatásban és a tudományban alkotott maradandót, de a betegek ellátásában is. Legendás munkabírásával, a betegek iránti elkötelezett szeretetével és szakmai felelősségtudatával például szolgálhat a következő orvos generációk számára.

Nyíltszívű, szókimondó, az igazságot szerető, azért harcoló személyiség volt. Szeretett utazni, világot látni, csevegni, mesélni. Különös érzéke volt ahhoz, hogy a legegyszerűbb történetet is olyan érdekfeszítően és színesen mondja el, hogy mindenki élvezettel hallgatta.

Súlyos betegségét hősiesen, példás türelemmel viselte. Nagy volt benne az életerő, a gyógyulni akarás. Amikor megkérdezték tőle, „hogy vagy”, mindig az volt a válasz,
hogy „köszönöm jól”. Ebben nemcsak az élni akarása, de a lelki finomsága is tükröződött, nem akarta a kérdezőt panaszaival terhelni.

Ismert súlyos betegségének árnyékában is rendületlen elkötelezettséggel végezte gyógyító munkáját, betegeinek érdekeit az utolsó pillanatig saját érdekei elé helyezve. Ezzel a klinika minden munkatársának őszinte nagyrabecsülését és tiszteletét vívta ki. Sokszor, és sokan próbáltuk rábeszélni, hogy embert próbáló erőfeszítését saját egészségének érdekében csökkentse, de ő mindvégig a betegek érdekeit tekintette elsődlegesnek.

Kedves Margit! Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika, ahol egész felnőtt életed eltöltötted, gyászol Téged, emléked megőrizzük, nyugodj békében!

Dr. Takács István

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.