A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SE HÖK) januári Küldöttgyűlésén új elnököt választottak a szervezet élére, valamint számos egyéb személyi kérdésről is szavaztak. Az új HÖK-elnök Hegedüs Tamás lett, aki korábban a HÖK FOK részönkormányzat elnöke volt. Hegedüs Tamás 2020. júniusig töltheti be az elnöki tisztséget.

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai előtti felszólalásában dr. Merkely Béla rektor elmondta, hogy a hallgatókat stratégiai szövetségesnek tekinti a Semmelweis Egyetem oktatói, kutatói és gyógyító tevékenységének legmagasabb szintre emeléséhez. Hangsúlyozta, hogy a rektori pályázatában szereplő egyik legfontosabb célja, azaz a világ legjobb 100 egyeteme közé kerüléshez a hallgatók együttműködése és konstruktív munkája is szükséges. Szólt a curriculum megújításának fontosságáról is, hozzátéve, hogy ez akár már a 2019/20-as tanévtől – amely az egyetem fennállásának 250. évfordulója is – megvalósulhat.

Galéria

7kép

A leköszönő HÖK-elnök, Kósa László beszámolt róla, hogy 2018 februárja óta tartó megbízása alatt törekedett rá, hogy jó csapatot építsen, az egyetem vezetésével jó kapcsolatot ápoljon, valamint minél több hallgatóbarát intézkedést tegyen. Mint elmondta, büszke rá, hogy a HÖK elnöke lehetett, és reményét fejezte ki, hogy továbbra is a hallgatók és az egyetem érdekeit szolgálhatja majd.

A HÖK elnöki posztjára Hegedüs Tamás nyújtott be pályázatot, amelyet az ülésen röviden bemutatott a résztvevőknek. Fontosabb céljai között említi programtervében az oktatási érdekképviselet részeként a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat reformját úgy, hogy az az egyetem minden hallgatójának egyenlő lehetőségeket biztosítson. Kiemelte még, hogy a curriculum reformjában a HÖK feladata, hogy a rektori vezetés partnereként a többi közt felmérjék a hallgatói igényeket. A hallgatói szolgáltatásokat érintő tervei közt említette egy egységes könyvtárhasználati szabályzat megalkotását, a sportolási lehetőségek bővítését partnerintézmények bevonásával, valamint az étkezési lehetőségek és a kollégiumok helyzetének felülvizsgálatát. A rendezvények sorában külön figyelmet fordított pályázatában a 2019-es EFOTT-ra, hiszen az idei évben a Semmelweis Egyem lesz a fesztivál házigazdája. Hegedüs Tamás az egészséget szeretné a középpontba állítani, így például szűrővizsgálatokat is tartanának a rendezvényen. A Semmelweis 250 emlékévhez csatlakozva országos „roadshow” indítását tervezik középiskolákban, továbbá a „Semmelweis brand” további népszerűsítését minél szélesebb körben. Hegedüs Tamás programja kitér még a hallgatókkal való kapcsolattartás egységesítésére is, amire a HÖK honlapját, valamint a közösségi oldal csetfelületét használnák a tervek szerint.

A Küldöttgyűlésen egyhangúlag megválasztott elnök honlapunknak elmondta: a Semmelweis Egyetem hallgatóinak azt kell éreznie, hogy olyan légkör veszi őket körül a Hallgatói Önkormányzat munkájának is köszönhetően, ahová szívesen lépnek be. Véleménye szerint a hallgatói szervezet elkezdhet építkezni a meglévő erős alapjaira, mivel immár ehhez az akadémiai vezetés, a hallgatók és az infrastrukturális háttér is adott.

A tisztújítás további eredményei:
Kommunikációs referens: Miheller Sándor
Rendezvényreferens: Holp Kirill József
Külügyi referens: Majtán Máté
Kollégiumi referens: Karádi Dávid
Oktatási referens: Papp Zsombor Mátyás
Kabinetfőnök: Borsik Bálint Mátyás
Szociális referens: Tripolszky Bálint
A Szenátus új hallgatói tagjai:
Benedikti Bence Áron
Kósa László

Az elnök személyében történt változás miatt a HÖK FOK ügyvivő elnöke Benedikti Bence lett, a HÖK ÁOK részönkormányzati elnöki tisztjét pedig Stauder Dóra tölti be. A Küldöttgyűlés támogatta a HÖK elnökhelyettesi posztjára Szőke Dániel Imre kinevezését, új alelnökként pedig Ármós Richárd Levente, Tripolszky Bálint és Szabó Cintia Alexandra kaptak megbízást. A tisztújítást az SE HÖK Alapszabálya írja elő, melynek során a fentieken kívül a HÖK referensek és a Szenátus hallgatói tagjainak megválasztása is megtörtént.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem // HÖK

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.