A gyakorlatorientált képzések számának további növelését és az újabb kutatási és nemzetközi együttműködések keresését is kiemelt feladatának tartja dr. Ferencz Andrea, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet új igazgatója. Az Általános Orvostudományi Kar gyakorlati képzésének egyik bázisaként működő intézet novemberben kinevezett vezetője alapítása óta az intézet munkatársa, aktív szerepet vállal az oktatásban, és a hallgatók elemi érdekének tartja a gyakorlati készségek fejlesztését.

Dr. Ferencz Andrea az intézet 2010-es alapításától kezdve igazgatóhelyettesként tevékenykedett, elődjével, dr. Wéber Györggyel pedig ennél is régebbi a munkakapcsolata; már Pécsett is együtt dolgoztak. Mint mondja, egy összetartó, családias közösséget vett át, jelenleg tizenketten dolgoznak az intézetben és sok kiváló klinikus segíti munkájukat az oktatásban, de a jövőben személyi bővítést is tervez, illetve PhD-hallgatókat is várnak. Úgy véli, hogy egy jól működő intézetet vesz át, de folyamatosan szükséges a fejlődés és fejlesztés – tette hozzá. 

Az igazgató szerint a gyakorlat a legjobb tanár, ezért elengedhetetlen a manuális készségek-gyakorlatok erősítése a graduális képzésben. Igazgatóként teljes mértékben egyetért az egyetem vezetésének gyakorlati képzés megerősítésére vonatkozó céljaival, mint mondja, a hallgatóknak elemi érdeke, hogy gyakorlati készségüket minél jobban fejlesszék, ezért tervei között szerepel a gyakorlatorientált képzések számának további növelése mind a graduális, mind a posztgraduális oktatásban.

Vezetőként fontosnak tartja, hogy komplex kutatási programokhoz tudjanak modellt biztosítani innovatív kis- és nagyállatkísérletek révén, ezekhez is folyamatosan keresik a kollaborációkat. Idén tavasszal egy bemutatkozó előadás keretében felkeresték az egyetem állatkísérleteket végző intézeteit, klinikáit, hogy bemutassák, milyen speciális eszközpark és infrastruktúra áll rendelkezésükre, mely működtetése szakképzett kollégák tudásbázisán alapul. Eddig közel húsz helyen jártak, és a jövőben is folytatni kívánják ezeket az előadásokat, melyeknek köszönhetően már több kollaboráció el is indult – számolt be az igazgató. Hozzátette, hogy emellett folyamatosan építik és ápolják nemzetközi kapcsolataikat, melyek közül kiemelte a MOET Institute San Franciscóval és a tokiói International University of Health and Welfare-rel való együttműködést. Emellett több uniós projektben is képviseli az intézet a Semmelweis Egyetemet.

Dr. Ferencz Andrea kiemelte, az intézet az elmúlt nyolc évében döntően az oktatásra helyezte a hangsúlyt, hiszen elengedhetetlen, hogy a hallgatók manuális készsége minél jobban fejlődjön, begyakorolják és megfelelő magabiztossággal tudják majd alkalmazni az elsajátított ismereteket a betegágy mellett vagy a műtőben – hangsúlyozta. Ehhez ma már nagyon jó skill modellek, illetve ex vivo és in vivo állatmodellek állnak rendelkezésre – mutatott rá. Az intézeti gyakorlat során megtanulják a műtői zsilipelést, a műtőben való viselkedés normáit, az aszepszis-antiszepszis elvi és gyakorlati szabályait, a sebészi bemosakodást, gyakorolják az alapvető sebvarrási és csomózási technikákat, megismerik és használják az alapvető operatív eszközöket és műszereket. A hagyományos sebészi technikák mellett kiemelten fontos a hallgatók ún. videó-endoszkópos szemléletének és tudásának fejlesztése.

Az intézet Nagyvárad téri Elméleti Tömbben kialakított korszerű oktatóhelyiségeiben, valamint a herceghalmi telephelyen létrehozott modern oktató műtőkben történik a manuális szakmát választó szakorvosjelöltek kötelező egyhónapos sebészeti skill tréning kurzusa is.

Dr. Ferencz Andrea 20 éve oktatja a műtéttant, gyakorló sebészként is dolgozott, emellett a kutatásban is részt vesz. Fő érdeklődési területe a vékonybél autotranszplantáció, illetve a bél ischaemiás-reperfúziós károsodásainak csökkentésére, a jelátviteli és endogén védelmi mechanizmusokra irányuló vizsgálatok. A vékonybél átültetése az egyik legnehezebb feladat, mivel egy nagy immunszervről van szó; a hasi szervek átültetése közül ma is ennek a legrosszabbak a túlélési eredményei a klinikai gyakorlatban – mutatott rá. Kiemelte, hogy ezen felül kollégáival mintegy 35 szerteágazó témájú kutatási projektben vesznek részt (például sérvháló fejlesztés, hasi adhéziók vizsgálata, a sebészi bemosakodás vizsgálata, nagyenergiájú sebészi vágókészülék hatásainak kutatása mellett új vérzéscsillapító anyagok kipróbálása, vagy éppen oktatásmódszertani kutatások). Mint mondja, szereti a munkájával járó változatosságot, fontosnak tartja lépést tartani az új, innovatív kutatásokkal, és mindig is érdekelték a kreatív kihívások.

Mindezek mellett három gyermek édesanyja; Jázmin 8, Bálint 5 és Bella 1,5 éves. Jelenleg komoly mindennapos szervezést és logisztikát kíván a család koordinálása, de az intézet eddig is lehetőséget biztosított a rugalmasságra, illetve jogász férje is sokat segít neki – tette hozzá. Úgy véli, kellő szervezéssel mindent meg lehet és kell oldani mind a magánéletben, mind a munkában.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.