Magyar tudomány kategóriában Junior Prima Díjjal ismerték el az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika két fiatal kutatóját, dr. Czövek Dorottyát és dr. Pap Domonkost. A díjakat dr. Juhász Edit, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója adta át az MTA épületében. 

A díjazott méltatásából kiderül egyebek mellett, hogy dr. Czövek Dorottya elkötelezett a tüdőbetegségben szenvedő gyerekek gyógyításában; mind klinikai, mind kutatói munkája során új, innovatív módszerek fejlesztésén dolgozik. Több éves svájci, ausztráliai kutatói és klinikai munkát követően csatlakozott az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika munkatársaihoz, ahol elkezdte a gyermekpulmonológiai kutatócsoport felállítását, továbbá beindította a Magyarországon újdonságnak számító Gyermekkori Otthoni Lélegeztetési Programot is, melynek keretében súlyosan érintett családokkal és gyerekekkel foglalkozik.

Dr. Czövek Dorottyának a legrangosabb szakmai folyóiratokban jelennek meg publikációi, emellett egy amerikai kiadású gyermektüdőgyógyászati tankönyv légzésfunkciós fejezetének szerzője. Fontos részt vállal a hazai és külföldi orvostanhallgatók oktatásában, a tudományos diákköri és kutató utánpótlást biztosító munkában is. Bolyai és Bolyai+ ösztöndíjjal is elismerték munkáját; vezető kutatóként elnyerte a Fiatal Kutatói NFKI pályázatot. Publikációnak száma 12, összesített impakt faktora 102.

Dr. Pap Domonkos a Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot summa cum laude minősítéssel. Már a PhD évei alatt két elsőszerzős és kilenc társszerzős publikációja jelent meg elismert, nemzetközi folyóiratokban. Doktori képzése után munkáját posztdoktor kutatóként a dr. Szabó Attila vezette MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatócsoportban folytatta.

Dr. Pap Domonkos kutatásainak fő célja a krónikus vesebetegség és vesefibrózis patomechanizmusának feltárása. Vizsgálataival a betegségben eddig nem ismert, patológiás szereppel bíró molekulákat azonosított. Alapkutatói tevékenysége mellett aktívan részt vesz az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán folyó krónikus vesebetegség gyógyszeres terápiájának kidolgozását célul kitűző hatóanyag fejlesztésekben is. Tudományos eredményei jelentősen hozzájárulnak e betegségben szenvedők életminőségének javításához – szólt a méltatás. Dr. Pap Domonkos a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítését kiemelt feladatának tekinti, ezért részt vesz a Kerpel-Fronius Ödön  Tehetséggondozó Programban; fontos feladatának érzi a tudományos diákköri hallgatók képzését is. Publikációinak száma külföldi szakfolyóiratokban 13, hazai kiadású szakfolyóiratokban pedig 7. 

Az idei évben összesen 55 fiatal tehetséget terjesztettek fel a díj elnyerésére, a szakmai zsűri közülük választotta ki azt a tíz tudós kutatót, akik nemzetközi szinten is magasan jegyzett tudományos kutatási eredményekkel, publikációkkal rendelkeznek. A díjazottakat a publikációk, előadások, hivatkozások számán túl a kutatott területen elért tudományos nóvumok alapján értékelték. A Junior Prima 2018-as további díjazottjai magyar tudomány kategóriában: Dr. Ábrányi-Balogh Péter (vegyészmérnök, gyógyszervegyészet), dr. Harami Gábor (biológus, génkutatások), dr. Kreizinger Zsuzsa (állatorvos, bakteriológia), dr. Kun Emma (csillagász, kettős fekete lyuk), dr. Pancsa Rita Anna (biológus, fehérjeszerkezetek), dr. Szalárdy Levente (orvos, idegrendszeri kutatások), dr. Takáts Szabolcs (biológus, molekuláris sejtbiológia), valamint dr. Vancsó Péter (fizikus, nanométeres léptékű anyagtudomány).

Idén már 12. alkalommal adták át a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) épületében a Junior Prima díj magyar tudomány kategóriájának díjait. Az elismeréseket dr. Juhász Edittől, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkártól, Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától és Bernáth Tamástól, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójától vehették át a díjazottak.

Bódi Bernadett
Fotó és forrás: Magyar Fejlesztési Bank

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.