Az affektív temperamentumok és a kardiovaszkuláris betegségek kapcsolatát vizsgálja Vecsey-Nagy Milán, az Általános Orvostudományi Kar hatodéves hallgatója a TDK-program keretében. Milán harmadévesként kapcsolódott be abba a kollaborációs projektbe, melyben a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Családorvosi Tanszék, valamint a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika kutatócsoportjai dolgoznak együtt. Több hazai és nemzetközi konferencián is előadott már, a korábbi elismerések mellett pedig idén kutatásait Kuffler Kutatási Ösztöndíjjal is támogatták. A kollaborációs kutatási projekt legújabb eredményeit dr. Nemcsik János és dr. Szilveszter Bálint témavezetésével elsőszerzős cikk formájában publikálta. 

Vecsey-Nagy Milán már az egyetemi tanulmányai megkezdésekor tudta, hogy mielőbb szeretne bekapcsolódni a tudományos életbe, ezért is jelentkezett a Korányi Frigyes Szakkollégiumba, ahol a tudományos diákköri munka a követelményrendszer része. Másodévben, 2015-ben kezdte el a TDK munkát, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával, illetve az ott folyó munkával az egyik szakkollégiumi társa ismertette meg – emlékszik vissza.

A dr. Maurovich-Horvat Pál által vezetett Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport munkájába bekapcsolódva az affektív temperamentumok (veleszületett jellemvonások egy típuscsoportja) és a kardiovaszkuláris betegségek kapcsolatát kutatja. Harmadévben, már a kezdeti fázistól részt tudott venni a kollaborációs projektben, melynek keretében dr. Nemcsik János ötlete nyomán, a Családorvosi Tanszékkel kooperálva vizsgálták, hogy bizonyos személyiségjegyek összefüggést mutatnak-e a koszorúérbetegség kiterjedésével, súlyosságával. Milán elmondása szerint megtiszteltetés volt olyan nemzetközileg elismert szaktekintélyekkel dolgozni, mint dr. Rihmer Zoltán a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika címzetes egyetemi tanára vagy dr. Gonda Xénia a klinika adjunktusa, akik hazánkban először vizsgálták az affektív temperamentumok kapcsolatát krónikus megbetegedésekkel.

A specifikus kutatáshoz 200, CT-vizsgálatra előjegyzett beteggel vettek fel egy több mint 1000 kérdésből álló, a személyiségvonások, temperamentumok és egyéb pszichometriai paraméterek feltárására irányuló kérdőívet. A koszorúér CT képalkotást és a kérdőívek feldolgozását dr. Nemcsik János és dr. Szilveszter Bálint mentorálása mellett Vecsey Nagy Milán végezte a Városmajori Szív- és Érgyógyászai Klinikán. Dr. Szilveszter Bálint megjegyezte: mindvégig fontosnak tartotta, hogy Milán már a kezdetektől részt vett a betegellátásban és elsajátította a legfontosabb alapokat a kutatási projekt megtervezéséhez és végrehajtásához. 

A négy éve folyó kutatás eredményei a rizikóbesorolást könnyíthetik meg a klinikai munka során – hangsúlyozta Milán, majd hozzátette: a pszichoaffektív jegyeket figyelembe lehetne venni a páciensek gyógyszerelésénél és utánkövetésénél is. A kutatócsoport eddigi eredményei alapján elmondható, hogy a hipertím, azaz energikus, pozitív életszemléletű személyiségtípusok protektívnek bizonyultak a koszorúérbetegséggel szemben. A témában  Milán már egy elsőszerzős cikket is publikált a Journal of Psychosomatic Research-ben, eredményeiknek köszönhetően pedig számos nemzetközi és hazai konferenciára is eljutott.

A kutatásról ebben a cikkben olvashat bővebben. 

Dr. Szilveszter Bálint hozzátette, ugyanezen projekt másik elemében a kutatócsoport azt vizsgálja, hogy milyen összefüggés fedezhető fel bizonyos temperamentumok és a magas vérnyomás betegség kialakulásának időpontja között. Ezzel a témával kapcsolatban szintén várható egy újabb elsőszerzős cikk megjelenése a fiatal kutatótól.

Vecsey-Nagy Milán, ahogy mentora fogalmazott, igazi csapatjátékos, kezdettől fogva lendületesen és precízen végzi a munkáját, rendkívül céltudatos hallgató, rengeteg plusz energiát fektetett a TDK-munkába, emellett a graduális képzésben is kiemelkedően teljesít, és dr. Szilveszter Bálint szerint az extra energiabefektetés meg is térül. Tudományos munkájáért 2016-ban és 2017-ben több díjat is nyert az egyetemi, illetve az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, rektori pályamunkájával I. helyezést ért el, kutatási eredményeit egy nemzetközi konferencián is bemutatta Moszkvában, amivel szintén díjat nyert. Nemzeti Felsőoktatási, illetve Kerpel Kutatási Ösztöndíjjal is kitüntették munkáját, 2017-ben és 2018-ban az Új Nemzeti Kiválóság Program nyertese lett, és idén  kutatásait Kuffler Kutatási Ösztöndíjjal is támogatták. A hallgató hangsúlyozta: büszke az elért sikerekre, melyek nem csupán neki, de a csapat többi tagjának is örömet okoznak.

A TDK-program során megfelelő kitartással és szorgalommal számos olyan készség elsajátítható – vallja Milán – ami a későbbiekben is hasznos lehet, amellett, hogy nagyon jó előkészítője a PhD-munkának. Kiemelte a többi között az előadói, illetve a vitakészség fejlesztését, elsajátította hogyan kell hipotéziseket felállítani, statisztikai adatokat kiértékelni, tudományos igényű munkát összeállítani. Hozzátette: az orvosok közötti kommunikáció mellett a betegekkel való kapcsolattartás is nagyon hasznos volt számára. A programban töltött négy év alatt megtanulta átlátni a prioritásokat is. Kezdetben tagja volta a Hallgatói Önkormányzatnak, az Instruktor Öntevékeny Csoportnak, illetve a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének, valamint az egyetemi futballcsapatban is játszott, de hamar egyértelművé vált számára, hogy szűkítenie kell a fókuszán – idézte fel. Ekkor döntött úgy, hogy szellemi energiáját a tudományos pálya megalapozására fordítja, ám mivel a futball gyermekkori szerelem, így ettől a hobbijától nem vált meg teljesen – mondja.

Dr. Szilveszter Bálint a közös munkával kapcsolatban elmondta, hogy a hallgatók a kezdeti betanulási fázis után hamar bekapcsolódnak a kutatócsoport munkájába, ahol a szükséges képességek elsajátítása után egyre több feladatot látnak el. Mentorként fontosnak tartja, hogy megtanuljanak önálló kutatásokat is elvégezni; a munka során a hallgatók mélyebb betekintést nyernek a klinikumba, valamint a kutatásba, ami sokkal magabiztosabbá teszi őket a későbbiekben. A kutatócsoportban TDK-hallgatókon kívül rezidensek és PhD-sok is részt vesznek, akiktől Milán is sokat tanult – tette hozzá.

A fiatal kutató külföldi szakmai tapasztalatokkal is rendelkezik: kutatási csereprogram keretében egy hónapot töltött Brazíliában, ahol a mellrák sugárterápiáját követő kardiovaszkuláris mortalitással foglalkozott, 2017-ben pedig nyári sebészeti gyakorlatot végzett Belgiumban. Jövőbeni terveiről kérdezve elmondta, hogy szakmai pályája későbbi szakaszát is az intézetben képzeli el, mint fogalmazott, ha az ember egyszer elkezdi, igénye lesz a tudományos munkára, így ezt semmiképpen sem szeretné abbahagyni. Tervei között szerepel a PhD-fokozat megszerzése is, utána pedig rezidensként a kardiológia vagy a radiológia irányába szeretne tovább menni.

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.