Az egyetem bekerülése a világ legjobb 100 felsőoktatási intézménye közé, infrastruktúrafejlesztés, a kari szinergiák kihasználása, fokozatváltás és gyorsulás a mindennapi munka során, a humánerőforrás megtartása és fejlesztése, közösségformálás és egészségfókuszú szemlélet – ezek a Semmelweis Egyetem legfontosabb stratégiai területei dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes szerint, aki szeretné a rábízott feladatot hatékonyan és alázattal végezni.

A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes feladata stratégiai és fejlesztési ügyek koordinálása és végigvitele lesz. Ez a szerepkör olyan kiemelt ügyek és kérdések projekttípusú megközelítését teszi lehetővé, amelyek nem egy-egy, hanem több tématerülethez illeszkednek – ismertette dr. Hankó Balázs.

A Semmelweis XXI. fejlesztési projekt és az Egészséges Budapest Program egyetemhez is kapcsolódó fejlesztési terveinek végigvitele óriási feladat lesz, és fontos szempont, hogy a kialakított infrastruktúra segítse az egyetem hallgatóit és természetesen a betegeket is, támogassa egyetemünk teljes megújulását, versenyképességének javítását – mondta a rektorhelyettes. Kiemelte az egyetem humánerőforrásának támogatását is, vagyis azt, hogy sikerüljön egy olyan hallgató-, munkatárs- és családbarát egyetemmé válni, ahol jó Semmelweis polgárnak lenni. Ehhez szükséges megfelelő közösségi terek kialakítása, és olyan stratégiai döntések, amik figyelembe veszik, hogy mivel tudjuk családbaráttá tenni a munkakörnyezetet, hogyan tudjuk a munkatársak gyermekeit segíteni az egészségügyre jellemző időbeosztás mellett, és fontos, hogy az egyetem a munkatársain keresztül gondoskodjon a Semmelweis polgár családjáról is – sorolta. Mint fogalmazott, az értékalapú közösségformálásnak többek között része az egészségfókuszú szemlélet is, vagyis, hogy ne csak oktassuk az egészséges életmódot, hanem éljük is meg, például sport- és rekreációs lehetőségek, egészségügyi ellátás biztosításával az egyetem munkatársai és családtagjai számára.

Értékünk a semmelweisi örökség, emellett az ország felsőoktatási rangsorokban legelőkelőbb helyén lévő felsőoktatási intézménye vagyunk, ahol az Általános Orvostudományi Karon erős az elméleti oktatás, a Fogorvostudományi Karon a gyakorlati képzés, a Gyógyszerésztudomány Karon pedig a tudományos teljesítmény, az Egészségtudományi Karon a legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzés, az Egészségügyi Közszolgálati Karon a példamutató forrásbevonási képesség, és a Pető András Kar egyedülálló pedagógiai szemlélete is erősíti az egyetemet – vallotta. Ahogy az egészségügy egyik fontos jellemzője a team munka, úgy az egyetem karaira is egymást erősítő, szinergikus egységekként kell tekinteni – tette hozzá. A hallgatóknak is érdeke, hogy már a képzés alatt minél jobban megismerjék egymás hivatását, hogy amikor a való életben dolgoznak, akkor már az együtt munkálkodáson alapuljon a szakmai előmenetelünk. Kiemelte: a transzlációs szemléletű kutatások is az együttműködésről szólnak, így evidens, hogy minél szorosabb kooperáció legyen a karok között, és minél jobban megismerjük egymás területeit, átvegyük a jó gyakorlatokat.

Az, hogy jövőre az egyetem fennállásának 250 éves évfordulóját ünnepeljük, lehetőséget teremt arra, hogy ennek a negyed évezrednek az örökségét, tapasztalatát, hagyományait áttekintsük, és ebből tudjunk iránymutatást levonni a jövőre nézve – mondta a rektorhelyettes, aki a 250 éves jubileum koordinálást is ellátja. Fontos, hogy olyan ünnepi eseménysorozatot szervezzünk, amit az egyetem minden munkatársa és hallgatója magáénak érez, és mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten pozicionálja egyetemünket – hangsúlyozta.

Az új vezetőkre jellemző pörgős munkatempóval kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy ez a fajta lendület még jobban és hatékonyabban működtethetővé fogja tenni az egyetemet. Az lenne az igaz siker, hogyha azt éreznék meg a Semmelweis polgárok, hogy ez a fajta feladatviselés az egyetem mindennapjaiban hatékonyabb ügymenetet, és a célok gyorsabb megvalósulását jelentheti – mondta.

Névjegy:
Dr. Hankó Balázs 1978-ban született, 2001-ben végzett gyógyszerészként a Semmelweis Egyetemen, 2008-ban egészségügyi szakmenedzser képesítést szerzett. 2007 óta az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatóhelyettese, 2009 óta egyetemi főgyógyszerész. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Kompetencia munkabizottság elnöke, az Egészségügyi Szakmai Kollégium, Kórházi-klinikai gyógyszerészet tanács tagja. Nős, négy gyermeke van.

Dr. Hankó Balázs egyetemi docens 1978-ban született. Számos munkakört tölt be párhuzamosan: egyetemi főgyógyszerész, az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatóhelyettese, több gyógyszerész szakmai társaság tagja, emellett állami tisztségekben is tapasztalatot szerzett már az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság, orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztosaként, korábban pedig az Egészségügyért Felelős Államtitkárság szakértőjeként. Arra a kérdésre válaszolva, hogy miként tudja a teendőket egymással összehangolni, és a magánélettel összeegyeztetni elmondta, hogy szerinte a legfontosabb a családi háttér és annak elfogadó, támogató biztonsága, amit felesége és négy gyermeke megteremt számára. Jó dolog, hogy mindig megértőek velem, ami elkísér és erőt ad a mindennapokban – tette hozzá. Az otthonról hozott minta is a köz iránti elkötelezett intenzív feladatvállalás volt, ennek megfelelően igyekszem a feladatokat harmonizáltan elvégezni – vallotta. A különféle feladatok közt sok összekapcsolódó terület van – tette hozzá példaként említve, hogy az egyetemi gyógyszerellátáson keresztül is jól meg lehetett ismerni az egyetemet, és számos szakmai kapcsolat teremtésére adott lehetőséget. Reményét fejezte ki, hogy az elmúlt években a különböző területeken szerzett tapasztalatok mind hasznosíthatók lesznek a megtisztelő rektorhelyettesi poszt betöltése során, és mint mondta, elsődleges célja, hogy a rábízott feladatot a megfelelő alázattal, a lehető legjobban próbálja meg véghezvinni, és ezzel szolgálni az egyetemet.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.