A gyakorlati képzés átalakítása, az egészségügyi innovációs folyamatok és a transzlációs, vagyis a betegellátásban gyorsan hasznosuló kutatások erősítése az elsődleges célja dr. Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem július 1-jén hivatalba lépett rektorának. Programjában kiemelt hangsúllyal szerepel, hogy az egyetem bekerüljön a világ legjobb 100 felsőoktatási intézménye közé, emellett célja a tantervek korszerűsítése valamennyi karon, és a hallgatókkal való szorosabb együttműködés kialakítása. Dr. Merkely Béla szeretné továbbá, ha a család-, és munkatársbarát szemlélet kialakításával egy összetartó közösség válna az egyetemi polgárokból. A honlapunknak adott interjúban a többi közt ezen célok megvalósításáról beszélt.

Dr. Merkely Béla egyik legfőbb célkitűzése, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme közé kerülhessen. Ehhez szerinte a transzlációs kutatások számának növelése szükséges: az olyan elméleti kutatások előnyben részesítése, amelyek a klinikumban egyértelműen diagnosztikus vagy terápiás előnyt hozhatnak. Az egészségipar elképesztő lehetőségeket jelent, ennek a robbanásszerű fejlődésnek pedig fontos, hogy része legyen az egyetem is. Mint hangsúlyozta, az oktatás, kutatás-innováció, gyógyítás kölcsönhatásban állnak egymással. A rektor hozzátette, hogy az elméleti intézetek vezetőivel történt egyeztetés során javasolta, hogy keressék a kapcsolatot a klinikákkal, mivel manapság komolyabb összegre pályázni csak transzlációs kutatással lehet mindenhol a világban, ehhez pedig elsősorban egyetemen belül kell partnert keresni, és csak ezután nemzetközi viszonylatban. Mindez pedig véleménye szerint azért is fontos, mert így a fiatal kutatók azt érezhetik, hogy nem kell külföldre menniük ahhoz, hogy egy komolyabb, izgalmas kutatásba bekapcsolódjanak, emellett a sikeres tudományos munka megteremti a maga anyagi bázisát is, mivel képes magán-, illetve állami tőkét is vonzani.

A rektori program fontos része a gyakorlati képzés megerősítése. Az Általános Orvostudományi Karon két év elméletet követne egy „átmeneti év”, majd 3 év klinikai gyakorlat – mint elmondta, a nemzetközi példák alapján intenzív klinikai képzés szükséges, kiscsoportos, személyre szabott oktatással, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal kiegészítve, ezt a célt szolgálja a negyedéves orvostanhallgatók számára a tömbgyakorlatok bevezetése is. Az elmúlt években megsokszorozódott tudásanyag miatt az elméleti oktatást is szükséges átgondolni, frissíteni. Egy ambiciózus fiatal nem szívesen lesz orvos, ha 18 évesen belegondol, hogy mire önállóan láthat el betegeket, már a 30-as éveiben fog járni – magyarázta a rektor. Szerinte ezért a klinikai gyakorlat elvégzése után a (kb. 25-26 éves) fiataloknak azonnal meg kell kapniuk a kompetenciákat arra, hogy például ügyeletben foglalkozhassanak a páciensekkel. Hozzátette, mindez a Fogorvostudományi Kar esetén jól működik. Mint rávilágított, az egyetem karainak egy részén az elmélet, máshol a gyakorlat erősebb, ezeket a szinergiákat kell kihasználni, amihez együttműködés szükséges. Mindenhol átgondolandó a curriculum megújítása, amely hozzájárulhat az elvándorlás csökkentéséhez is.

Az oktatási reformok kapcsán dr. Merkely Béla leszögezte: a hallgatók ismerik legjobban az oktatást, ők látják legnagyobb jelentőségét a curriculum megújításának is, ezért sokkal inkább hallgatóközpontú egyetemre van szükség. A rektor rendszeres egyeztetést tervez a Hallgatói Önkormányzattal, emellett ún. Semmelweis Lab-ek jönnek létre két témában: oktatás és innováció. Ezekben a „munkacsoportokban” a hallgatók mellett rezidensek, PhD-sok, fiatal tanársegédek véleményét, ötleteit is várják majd, a jelentkezés nyitott lesz bárki számára, a kiválasztás az illetékes rektorhelyettesek feladata lesz motivációs levelek alapján.

A rektor munkáját a korábbi négy helyett öt rektorhelyettes segíti. A Rektori Kabinet megerősítéséről dr. Merkely Béla elmondta, hogy fontosnak tartotta az akadémiai oldal humánerőforrásának növelését, mert bár az alapvető stratégiai irányok meghatározása a rektor kezében van, ezek kivitelezéséhez és az egyetem főbb területeinek irányításához szükség van az öt rektorhelyettes tevékenységére is. A pozíciókat sorra véve ismertette, hogy általános helyettesítésével egy határozott klinikust, dr. Bánhidy Ferencet bízta meg. Az oktatásban a curriculum felzárkóztatása a mai kor igényeihez dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes feladata lesz. A tudományos rektorhelyettesnek dr. Ferdinandy Péter személyében kiemelt teendője, hogy a már most is jelentős tudományos idézettséget tovább növelje, illetve erősítse az innovatív eredményeket, amelyek hasznosulhatnak a betegellátás során – magyarázta a rektor. Az egyetemet mintegy mágnesként kívánjuk használni a kis- és nagyipari egészségügyi kereskedelmi cégek számára – tette hozzá. A klinikai rektorhelyettes, dr. Szabó Attila lehet a Klinikai Központ elnöke is (miután ennek jogszabályi feltételei teljesülnek), az ő feladata a gyógyításban szükséges, jövőbe mutató fejlesztések koordinálása és a betegellátás működőképességének biztosítása. Dr. Merkely Béla az ötödik, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, dr. Hankó Balázs pozíciójával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az egyetem előtt álló fejlesztések messze meghaladják az elmúlt években tapasztalt mértéket, a nagyívű beruházások megvalósítása egy menedzserszemléletű, államigazgatásban is jártas vezető kinevezését indokolta.

A betegellátási, oktatási infrastruktúrát is érintő Semmelweis XXI. fejlesztési projekttel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a minél gyorsabb eredmények érdekében a fejlesztésekben érintett szervezeti egységeknek elő kell készíteniük – racionálisan megvalósítható – terveiket. A prioritást a tervezés előrehaladottsága és a szükség, illetve a kormányzati elképzelések, források határozzák meg – tette hozzá.

A rektori programban szereplő Professzorok Semmelweis Kollégiuma (PSK) tagjainak felkérése megtörtént, a testületet az egyetem előző rektora vezeti, további tagjai korábbi egyetemi tisztségviselők (rektorok, dékánok és a Doktori Tanács elnökei), valamint nagy tekintélyű, 60 év feletti akadémikusok, oktatók és kutatók lehetnek. Vannak olyan professzorok az egyetemen, akik már 40 éve is itt tanítottak, az ő tapasztalataik, ismereteik elengedhetetlenek bizonyos stratégiai kérdések megítélésében – mondta a rektor a PSK megalakításáról, amely egy véleményező, problémafelvető szerv lesz. A testület például segíthet az egyetem – jelenleg mintegy 800 oldal hosszúságú – Szervezeti és Működési Szabályzatának megújításában, egyszerűsítésében. Másik feladatuk a hosszú távú stratégiai célok kialakításában való részvétel. Ha úgy tetszik, az egyetem Szenátusa az alsóház, a PSK a felsőház – fogalmazott a kétkamrás törvényhozáshoz hasonlítva a kollégiumot.

Névjegy:
Dr. Merkely Béla 1966-ban született Budapesten. 1991-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvosként, PhD-fokozatot 1999-ben szerzett. 2006-ban habilitált, szintén 2006-tól az MTA doktora. 2014-ben egészségügyi menedzser (MSc) oklevet vett át. 2007-től a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Kardiológiai Tanszék vezetője, 2013 óta a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója. 2015-2018 között klinikai rektorhelyettes és a Klinikai Központ elnöke volt. Nős, három gyermek édesapja.

A család- és munkatársbarát egyetem meghirdetéséről elmonda: mivel életünk nagy részét munkával töltjük, fontos egy olyan egyetem létrehozása, amihez mindenki kötődni tud, ahol összetartozónak érzik magukat az emberek, és felelősséget éreznek egymásért, illetve örülnek egymás sikereinek. Ahol lehetőség van például kedvezményes sportolásra, egészségügyi ellátásra a hozzátartozók számára is: az ún. Semmelweis-kártya használati köre folyamatosan bővülne, egészségprevenciós, rekreációs, tudományos, szociális lehetőségek igénybevételére adna lehetőséget.

A számos újítás mellett valamennyi meglévő hagyományt is szeretnénk megőrizni a jövőre 250 éves, alapítása óta folyamatosan működő intézmény múltjából, ilyen volt például az ünnepélyes rektori eskütétel a Szenátus előtt – vélte dr. Merkely Béla, aki szerint a tradíciók felelevenítése egy hosszú távú stratégia előképe lehet, és hozzájárul a negyed évezredes egyetem jövőbeli ünnepségeihez, amelyek az idei Semmelweis-emlékév folytatását is jelentik majd.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.