Kilenc éven át vezette a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikát dr. Szabó András. A 2018-as Semmelweis Napon arany pecsétgyűrűvel kitüntetett, októberben leköszönő egyetemi tanár örömmel adja át a helyét a fiatalabb generációnak. Úgy érzi, minden tőle telhetőt megtett a klinikáért, remek szellemiségű, fiatalos csapat épült a csaknem egy évtized alatt, a külső források bevonásának köszönhetően pedig jó műszerezettségű, európai színvonalú intézményt adhat át utódjának, dr. Kovács Gábornak.

Egy egyszerű véletlen döntötte el, hogy nem körzeti orvos, hanem gyermekgyógyász titulus szerepel a nevem mellett– emlékszik dr. Szabó András, akit egykor orvosnak készülő édesanyja indított el a pályán. Neki politikai nyomásra az orvos egyetemen megkezdett tanulmányait az új agrár egyetemen kellett folytatnia, de nagyon szerette volna, ha fia a gyógyításban találja meg a hivatását – idézte fel a kezdeteket az egyetemi tanár. Első generációs orvosként keveset tudott a szakma sokszínűségéről, így kezdetben a körzeti orvosi pozíció vonzotta, de 1978-ban, a diploma megszerzése után állásajánlatot kapott a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáról.

„Útközben, a rezidensképzés alatt szerettem bele a szakmába, amihez más területekhez képest sokkal inkább szükséges a békés, kiegyensúlyozott, gyermeki lelkületű személyiség” – fogalmazott.

Dr. Szabó András a gyermekszakorvosi szakvizsga megszerzését követően 1985-ben ösztöndíjasként Heidelbergben kezdett kutatómunkát, melynek célja az urémiás betegeknél kialakuló kalciumanyagcsere-zavar vizsgálata volt. Ettől kezdve tíz éven át különféle ösztöndíjaknak köszönhetően Magyarország és Németország között ingázott. Németországban megtanulta a nefrológiát is, majd a szakvizsgát is megszerezte. 1996-ban dr. Tulassay Tivadar rector emeritus meghívására az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán kezdett dolgozni. Eleinte osztályvezetői, majd 2007-2009 között intézetvezető helyettesi feladatokat látott el, emellett megbízták egy korszerű molekuláris biológiai kutatólaboratórium kialakításával – vette sorra karrierje állomásait az egyetemi tanár. Hozzátette, a laboratóriumban irányításával több tehetséges PhD-hallgató szerezte meg tudományos fokozatát, akik most az egyetem legkiválóbb kutatói közé tartoznak.

A 2000-es évek elején meghívott vendégelőadóként nefrológiát és élettant oktatott Cambridge-ben. 1994-től folyamatosan a Magyar Nephrológiai Társaság, a Magyar Gyermekorvos Társaság és a Gyermeknephrológiai Szekció választott vezetőségi tagja, és részt vett az egyetemi Doktori Iskola szervezeti és működési szabályzatának kidolgozásában is.

Tudományos munkásságát a Magyar Gyermekgyógyász társaság dr. Petényi Géza-díjjal (1991), a Semmelweis Egyetem Jendrassik Ernő jutalomérem és emlékdíjjal (1999), a Magyar Nephrológiai Társaság „Az év legkiemelkedőbb közleményének” járó díjjal (1998 és 2012) és Korányi díjjal (2014) , a Magyar Gyermekorvos Társaság pedig Kerpel-Frónius díjjal (2015) ismerte el.

2009. július 1-én nevezték ki a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójának, ahol a betegellátás pénzügyi stabilitásának megteremtését várták tőle – fogalmazott a leköszönő igazgató. Megjegyezte, bár a vezető pozíció hatalmas felelősséggel jár, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán betöltött intézetvezető helyettesi posztnak és a kutatásszervezői feladatoknak köszönhetően felkészültnek érezte magát. A klinikán évente 9-10 ezer esetet látnak el, jelenleg 124 NEAK-finanszírozott ágyon, melynek csaknem felén hemato-onkológiai betegek ellátását végzik. Gyermekklinika lévén rendelkeznek 16 baba-mama szobával, de anyaszállások és hat alapítványi tulajdonú lakás is van a környéken. Utóbbiban olyan vidéki családokat helyeznek el, akiknek naponta meg kell jelenniük a klinikán.

Dr. Szabó András legfontosabb eredményeiről szólva elmondta, büszke rá, hogy költséghatékony vezetési stratégiája mellett, és plusz külső források bevonásával sikerült fejlesztenie a klinika ellátási színvonalát, műszerezettségét. Hozzátette: a gyermekgyógyászat csaknem teljes palettáját lefedő klinika haemato-onkológiai részlegét Európában a legjobbak között tartják számon, a gyógyulási statisztikák pedig megegyeznek a legjobb európai vagy amerikai klinikákéval. A klinika vezető hemato-onkológusai a nemzetközi tudományos élet élvonalában vannak, de hasonló nemzetközileg is elismert tevékenység zajlik a klinika reumatológiai osztályán és a neuromusculáris betegeket ellátó osztályán is. Egyedülálló a klinika onkológiai- és gyermekérsebészeti aktivitása is. Legbüszkébb azonban az új onkogenetikai kutatólabor munkájára és arra, hogy a klinika publikációs aktivitása a legrangosabb D1-es közlemények számát tekintve az egyetem legelső klinikái ill. intézetei közé tartozik. A klinikán jelenleg is aktívan dolgozó orvosok közül négyen is felkerültek az egyetem szerzői top listájára, ami jól jelzi azt, hogy a tudományos közleményekben is kimagasló a klinika teljesítménye.

Az egyetemi tanár elmondta, az elmúlt években nagyon jó szellemiségű, tehetséges orvosokból álló csapat épült a klinikán. A fiatal orvosok pedig csak azért esnek ki az ellátásból, mert családot alapítanak és GYES-re, nem pedig külföldre mennek – állítja.
Dr. Szabó András örömmel adja át az igazgatói széket, mint elmondta, ez után sem fog unatkozni, ám ha utódja igényt tart a munkájára, szívesen marad a klinikán. Elsősorban a fiatal rezidensek oktatásával, oktatásszervezésével foglalkozna, illetve 3, vezetése alatt indult tudományos pályázat még folyamatban van, ezeknek a menedzselését is szívesen végezné tovább a jövőben is.

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.