Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás

Negyedszázados fennállásának alkalmából tartott jubileumi tudományos ülést a Magatartástudományi Intézet a Semmelweis Szalonban. Az 1993-ban alakult intézet első vezetője – 14 éven keresztül – dr. Kopp Mária volt. A tudományos ülés résztvevőit dr. Hegedűs Katalin alapító tag, egyetemi docens köszöntötte.

Az intézet létrehozásának hátteréről szólva dr. Kovács József igazgató elmondta, az orvostudomány három tudományterület – természet-, bölcsészet- és társadalomtudományok – keresztmetszetén helyezkedik el. Hozzátette: evidensnek vesszük, hogy egy orvosnak értenie kell olyan alaptudományokhoz, mint a biológia, fizika és a kémia, ugyanakkor sosem szabad elfelejtenünk, hogy az orvoslás fókuszában valójában az ember van. 

Az intézet mottóját a BBC jelmondatával írta le: „Mi nemcsak beszámolunk a hírekről, hanem megéljük azokat.” Hozzátette, nemcsak oktatják és kutatják a magatartástudományokat, hanem eszerint élik a mindennapokat. Erősségeink közé tartozik a jó intézeti közösség, a demokratikus és jutalmazó kommunikációs és vezetői stílus, és ebből adódóan a szorongásmentes munkahelyi környezet – jellemezte az intézeti munkát.

Dr. Kopp Mária karizmatikus személyisége sok tehetséges fiatalt vonzott, ezen kívül legfőbb törekvése volt, hogy bekapcsolja az intézetet a nemzetközi körforgásba. Időről időre meghívott külföldi előadókat, a fiatal oktatók és kutatók pedig tanulmányi utakon vettek részt – fogalmazott történeti ismertetőjében dr. Túry Ferenc egyetemi tanár, az intézet korábbi igazgatója. Saját kilencévnyi igazgatása legnagyobb eredményének tekinti, hogy az intézet helyzete megerősödött az egyetem mátrixában. A különböző tanszékek és intézetek, de a hallgatóság részéről is kisebb lett a tantárgyaikkal szembeni ellenállás, ma már sokkal inkább számítanak az intézet szakembereinek véleményére és tudására. Felnőtt egy olyan vezetői réteg, akik tanulták a tárgyainkat, és elismerik azok fontosságát – hangsúlyozta.

Dr. Pilling János oktatási igazgatóhelyettes az intézet oktatási tevékénységét foglalta össze beszédében. Elmondta, öt kötelező és huszonöt kötelezően vagy szabadon választható tárgyat oktatnak a graduális képzésben, majd részletesen bemutatta az öt kötelező tantárgy jelentőségét. Az orvosi szociológia, orvosi kommunikáció, orvosi pszichológia, bioetika és a pszichoterápia az orvosi gyakorlatban ismertetése után számadatokkal világította meg az idei félév teljesítményét, hangsúlyozta, oktatóik a Gyógyszerésztudományi, Fogorvostudományi és Egészségügyi Közszolgálati Kar képzésében is részt vesznek, magyar, angol és német nyelven egyaránt. Részletesen beszélt oktatási módszereikről, hangsúlyozva, hogy a frontális oktatás helyett gyakran kiscsoportban, interaktívan tanítanak, a tananyagot oktatófilmekkel színesítik, és teszik befogadhatóbbá.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet megalakulása óta több meghatározó területen is a tudományos kutatások bázisaként funkcionált. Az inter- és multidiszciplináris szemlélet, az önálló érdeklődések és a kutatói kezdeményezések befogadása, integrálása, bátorítása és támogatása gyümölcsözően hatottak a tudományos teljesítményre – fejtette ki dr. Bódizs Róbert kutatási igazgatóhelyettes. Az intézetben folyó, szerteágazó kutatások eredményei nagyszámú tudományos közlemény formájában láttak napvilágot, mely munkák jelentős, gyakran szemléletformáló hatással voltak az adott tudományterületre. Az intézet tudományos tevékenységéről szólva elmondta: minden négy és feledik napban megjelenik egy cikk, minden tizenharmadik napban egy könyvfejezet és kilenchetente egy könyv, amit az intézet munkatársai jegyeznek szerzőként.

Dr. Purebl György egyetemi docens, klinikai igazgatóhelyettes az intézethez tartozó Pszichoszomatikus Szakrendelő tevékenységét ismertette előadásában, mely meghatározott betegségcsoportok, elsősorban pszichoszomatikus zavarok felnőtt járóbeteg-szakellátásával foglalkozik. Elmondta, az evészavarok és egyes primer alvászavarok, szexuális zavarok esetében a pszichoterápiás járóbeteg ellátásban a progresszivitás legmagasabb fokát képviseli az intézet. Évente átlagosan 350 beteget látnak el, az elmúlt öt évben pedig a pszichoterápia aránya az összes ellátott beteg körében 61 százalékról 75 százalékra nőtt, ami éves szinten közel 1500 pszichoterápiás órát jelent.

Kiemelte, a rendelő szakmai presztízsét igazolja, hogy egyes munkatársaik a megfelelő szakmai kollégiumi tagozatok munkájában is tevékenykednek. A szakrendelő az elmúlt időszakban két elnököt adott a Magyar Pszichiátriai Társaságnak (Dr. Túry Ferenc, dr. Purebl György), vezetője pedig az Európai Bizottság egyik Joint Action programjának munkacsomag-vezetője.

A Magatartástudományi Intézet Semmelweis Szalonban megrendezett tudományos ülése a Lucullus Band és a XX. emelet együttes előadásával és állófogadással folytatódott.

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.