Idén első ízben egy új, a kisebbségi vélemény megjelenését is támogató rendszerben választják meg a Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzat (SE HÖK) küldöttgyűlését és valamennyi részönkormányzati tagját – mondta el Kósa László, a HÖK ügyvivő vezetője. Az egész egyetemre kiterjesztett, úgynevezett egyszeres átvihető szavazat (single transfarable vote) rendszerét több ország is sikerrel alkalmazza.

A HÖK 2014 decembere óta rendelkezik egységes alapszabállyal, melynek átfogó megújítására 2016 márciusában került sor, tavaly év végén az azóta szerzett tapasztalatokból levont következtetéseket építettük be a szabályzatba – számolt be a HÖK vezetője.
A küldöttgyűlés 2017. november 14-én tárgyalta meg a több tag által előterjesztett módosításokat, amelyeket végül egyhangúlag fogadott el. Ezt követően a Szenátus is jóváhagyta az elfogadott alapszabályt, így az aktuális választásokra már az egységesített szabályok szerint kerül sor.

Kósa László felidézte, a HÖK összes tagja, azaz az összes hallgató lehetőséget kapott a módosítások véleményezésére, saját javaslataik megfogalmazására, illetve több alkalommal minden hallgató számára nyílt, a HÖK honlapján is meghirdetett informális egyeztetéseket tartottak. Végül, számos apróbb módosítás mellett egységesítették a választási rendszert.

Az első, egyetemi szinten közös időpontban megtartott választás 2016 tavaszán volt. Addig karonként eltérő időpontban és más választási rendszerben szavazhattak a hallgatók: a legtöbb karon többségi rendszer működött, de az ÁOK-n például ez kiegészült egy arányos, listás választási elemmel is. 2016-ban bár egy időben, de még testületenként más rendszerben történt a választás, és újdonságként közvetlenül szavazhattak a hallgatók a kari szintű képviselők mellett az egyetemi szintű küldöttgyűlés tagjaira is.

Az egész egyetemre kiterjesztett, most bevezetett új, úgynevezett egyszeres átvihető szavazat (single transfarable vote) rendszerét több ország is használja, így zajlik Ausztrália szenátusának és Írország vagy Málta parlamentjének megválasztása is, de a hallgatói mozgalomban sem ismeretlen a rendszer. Ezt alkalmazza az európai szintű hallgatói érdekképviselet, a European Students’ Union is.

Szeretném bátorítani minden hallgatótársamat, szavazatával mondjon véleményt a képviselőjelöltekről. Természetesen, aki most nem nyer képviselői pozíciót, annak is lehetősége lesz bekapcsolódnia a HÖK munkájába, hiszen a számos munkacsoportban, bizottságban végzett munka nem függ a választott tisztségtől – mondta el Kósa László.

A HÖK idei választását már az egységesített szabályok szerint bonyolítja le a Választási Bizottság. A szavazás jelenleg is zajlik, várhatóan a ezen héten ér véget, amint a nappali tagozatos hallgatók 25 százaléka részt vett rajta. A testületekbe bármely hallgató választó és válaszható, a tisztségviselők választásán azonban nem indulhat, aki már 4 évig látott el tisztségviselői feladatot a HÖK-ben.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.