„Hagyomány, tudás és alázat – út a világ legjobb 100 egyeteme közé” címmel mutatta be rektorjelölti programját dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója az egyetem Hallgatói Önkormányzata szervezésében tartott nyilvános fórumon. A prezentációt követően a rektorjelölt válaszolt a hallgatók összes kérdésére, reagált javaslataikra, észrevételeikre.

Dr. Merkely Béla programját bemutatva úgy fogalmazott: közös cél és küldetés, hogy az egyetem polgáraival együttműködésben a Semmelweis Egyetem az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás, biomedicinális kutatás és gyógyítás nemzetközi térképén az élvonalba kerüljön. Felidézte, hogy idén ünnepeljük a névadó, Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját, az egyetem pedig jövőre lesz 250 esztendős. Hangsúlyozta, leendő rektorként üzenetértékűnek tekinti, hogy e jeles évfordulók egybeesnek hivatalba lépésének időpontjával. Hozzátette: a Semmelweis brand egyben történelmi védjegy, amiben a hat kar erősségei komoly szerepet játszanak, az előrelepéshez ugyanakkor fontos felismerni a gyengeségeket, kijavítani a hibákat, és kiaknázni a karok közötti szinergiákat.

Terveit sorolva egyenként kitért minden karra. Az Általános Orvostudományi Karon a campusfejlesztés szükségessége mellett kiemelte a blokkosított oktatás kiterjesztését. Az Egészségtudományi Kar vonatkozásában szólt egyebek mellett az oktatói létszám emeléséről, új angol nyelvű képzések indításáról. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a jövő vezető egészségügyi szakembereinek képzőhelye lehet. A Fogorvostudományi Kar esetében tovább kell fejleszteni az oktatási és betegellátási infrastruktúrát, és komplex program szükséges a humánerőforrás megtartására. A Gyógyszerésztudományi Kar számára elengedhetetlen a Hőgyes-Schöpf-Merei saját campus kialakítása, melynek bázisán nemzetközi gyógyszerésztudományi központ alakulhat. A szellemi hungarikumot képviselő Pető András Kar remekül kiegészíti a klinikákon nem túl erős rehabilitációs szemléletet, itt elsősorban a humánerőforrás és az infrastruktúra fejlesztésére van szükség – mondta el dr. Merkely Béla.

Az egyik legismertebb felsőoktatási rangsor, a Times Higher Education (THE) – amelynek 2017-es listáján a top 500-ba került a Semmelweis – értékelési szempontjainak ismertetése után az előrelépési lehetőségek között említette a publikációs aktivitás növelését. Úgy vélte, a transzlációs szemlélet erősítésével, a klinikum és az elmélet egymáshoz közelítésével a publikációs aktivitás fokozható, emellett fontos az oktatói létszám jelentős emelése is a tutor-mentor rendszer erősítése érdekében. Feltett szándéka, hogy az egyetem idővel a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye között szerepeljen – emelte ki.

Dr. Merkely Béla prezentációjának központi témája ezúttal a hallgatókat leginkább érintő kérdés, az oktatás strukturális átalakítása volt. Kiemelte, bár az elméleti oktatás magas színvonalú az egyetemen, a fejlődés útjára csak úgy lehet rálépni, ha a gyakorlati oktatás megközelíti az elméleti képzés minőségét, és jobban egymásra épül a két terület. Kritikaként fogalmazta meg továbbá, hogy a campus széttagolt, illetve a tananyagban túl sok a párhuzamosság.

A rektorjelölt az oktatók létszámának emelésében, az infrastruktúra fejlesztésében, és a tantárgyi curriculomok modernizálásában látja a kitörési pontokat, véleménye szerint meg kell erősíteni a tutor-mentoriális klinikai kutatást, a források megteremtése miatt pedig a külföldi hallgatók bevonzása is nagyon fontos.

Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, számára a rektori tisztség nem cél, hanem eszköz és szolgálat arra, hogy egy jobban működő, a rövid- és középtávú kihívásoknak megfelelni képes, hatékony, hallgató-, beteg- és munkatársközpontú intézményt formáljon a Semmelweis Egyetemből. A jövőben szorosan együtt fog működni a Hallgatói Önkormányzattal, a rektori iroda ajtaja pedig mindig nyitva áll majd a hallgatók előtt, ha észrevételeket szeretnének megfogalmazni, de szívesen látja azokat is, akiknek konkrét ötleteik vannak az egyetemi oktatás fejlesztése érdekében – tette hozzá végül.

Az előadást követően a fórum interaktívan folytatódott, a hallgatók három előre egyeztetett témakör mentén beszélgethettek a megválasztott rektorjelölttel. Az előadások és a gyakorlati órák párhuzamosságairól, a gyakorlatok tömbösítéséről, a hallgatók és dolgozók által igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról, végezetül az oktatói kompetenciák felméréséről és fejlesztéséről tehettek fel kérdéseket és mondták el észrevételeiket.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.