Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) szervezésében idén kilencedik alkalommal szervezték meg a SIASTOK-ot, mely mostantól új névvel és kibővített tematikával folytatódik. A mozaikszó már nem a ,,Semmelweis Egyetem Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai és Sürgősségi Továbbképző Orvos Kongresszus” hanem a ,,Sürgősségi, Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai Szakterületek és Társszakmák Országos Konferenciája” jelentést takarja. Dr. Gál János, az AITK igazgatója, a szervező bizottság elnöke a háromnapos rendezvény megnyitóján elmondta, az elmúlt kilenc évben tudatos munkával építettek fel az országos és nemzetközi hálózatot az aneszteziológia-intenzív terápia, sürgősségi- és katasztrófa orvostan és a társzakmák között. 

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes örömét fejezte ki, hogy a konferencia név-, és szemléletváltozásának köszönhetően ezután saját szakterülete, a fogorvoslás is beilleszthető lesz a program tematikájába. Hozzátette: a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumi Tanács elnökeként, dr. Iványi Zsolt az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika képzési és kutatási klinikaigazgató-helyettesének szakmai segítsége mellett, idén megkezdik a fogászati kezelésekben alkalmazható gázok véleményezését. A rektorhelyettes beszédében megjegyezte, reméli, a 2019-es SIASTOK rendezvényen már bemutathatják az egységes iránymutatást.

Kívánom, hogy ezek a napok ne egyszerűen csak a tudásátadásnak és a tapasztalatcserének biztosítsanak lehetőséget, hanem azokat az attitűdöket is közvetíteni tudják, melyek segítségével az egészségipari technológiákat és tudományos innovációkat a lehető legemberségesebb módon lehet alkalmazni a betegellátásban – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Oberfrank Ferenc, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) leendő elnöke. Meglátása szerint a nagy szervezetek, intézmények keretei között működve az orvosok sokszor úgy érezhetik, elveszik a lényeg. Az ilyen rendezvények ugyanakkor emlékeztetnek a gyógyítás örömére és fontosságára, valamint megmutatják a közösségben rejlő erőt. 

Dr. Karádi István, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára, a MOTESZ leköszönő elnöke beszédében kifejtette, az intenzív ellátásról, az anesztéziáról és sürgősségi osztályokon dolgozó orvosokról és szakdolgozókról csak a legnagyobb tisztelettel lehet beszélni, hiszen nap mint nap élet-halál küzdelmet folytatnak. Hangsúlyozta, szerinte egy orvos akkor igazán orvos, ha az akut helyzetekben is képes megfontoltan cselekedni, ennek  mindennapi gyakorlatát pedig az említett kollégáktól lehet a leginkább ellesni.

Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja elismerését és köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek szakmai tevékenységükért. Hozzátette, az intenzív terápiás, aneszteziológiai szakterületek képviselői egyetemi munkájukban is kiemelkedően teljesítenek, hiszen a medikusok visszajelzései alapján a legmagasabbra értékelt tantárgyak oktatásában vesznek részt.

Dr. Gál János, az AITK igazgatója, a rendezvény szervező bizottságának elnöke elmondta, a kongresszusi szezon aneszteziológiai nyitórendezvénye az évek során a változatlanul magas szakmai minőség, ugyanakkor a szakmai újítások, fejlesztő változások szimbólumává lett. Megjegyezte, ez a szakmai evolúció idén a tematikán túl a kongresszus megváltozó címében is megmutatkozik. A SIASTOK mozaikszó ugyanis már nem a ,,Semmelweis Egyetem Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai és Sürgősségi Továbbképző Orvos Kongresszus” hanem a ,,Sürgősségi, Intenzív Terápiás, Aneszteziológiai Szakterületek és Társszakmák Országos Konferenciája” jelentést takarja.

Hozzátette, az elmúlt 9 évben szisztematikusan országos és nemzetközi hálózatot építettek fel az aneszteziológia-intenzív terápia, sürgősségi- és katasztrófa orvostan és a társzakmák között. Véleménye szerint a szakma fejlődésének kulcsa az orvostudomány szakágaival együtt, azokkal szimbiózisban történő önképzés, amihez viszont nélkülözhetetlen az adott szakág kihívásainak, fejlesztéseinek beható ismerete. A kongresszus kurzusok és előadások formájában teremt lehetőséget a párbeszéd, az interakció és együtt dolgozás kialakítására. A rendezvény a maga nemében egyedi, hisz számos aneszteziológiai és intenzív terápiás hazai és nemzetközi rendezvény közül válogathatunk, azonban igen kevés lehetőség van a szakmailag kevésbé ismert, de a mindennapi multidiszciplináris tevékenységhez nélkülözhetetlen ismeretek szakág specifikus megszerzésére – jegyezte meg. 

Az idei konferencián a többi között vizsgálták a védőoltásokat az intenzív terápia szemszögéből, foglalkoztak az onkológia intenzív terápiás vonatkozásaival, a mellkassebészet újításaival, valamint a gyógytornászok szerepével. Természetesen a megújuló szakmai irányelvek sem maradhattak ki a háromnapos rendezvény tematikájából, a résztvevők frissíthették tudásukat az intraoperatív monitorozás, sedatio területén is. A csütörtöki workshopok pedig a regionális anesztézia, klinikai táplálás, noninvazív lélegeztetés, tematikában nyújtottak alapos továbbképzést az érdeklődőknek.

Haszon Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.